Poděkování respondentům

VYDÁNÍ: 07-08/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Výběrové šetření Životní podmínky je významným zdrojem informací o životní situaci českých domácností a jejich členů. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto šetření jsou dotazy na příjmy, jejichž zjišťování je pro respondenty zároveň nejcitlivější.

Výběrové šetření Životní podmínky je významným zdrojem informací o životní situaci českých domácností a jejich členů. Jednou z nejdůležitějších součástí tohoto šetření jsou dotazy na příjmy, jejichž zjišťování je pro respondenty zároveň nejcitlivější. Český statistický úřad nemá možnost, jako je tomu v jiných státech (např. v Dánsku, Norsku, ale také ve Slovinsku), získávat tato data z jiného zdroje, a tak se s dotazy obrací přímo na respondenty. Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří poskytují našim tazatelům tyto velmi citlivé údaje. Bez nich bychom nebyli schopni mapovat životní úroveň v České republice. Vzhledem k dobrovolnosti zjišťování je pro nás ochota vybraných domácností spolupracovat s pověřenými tazateli klíčová. Zároveň bych respondenty chtěla ujistit o zachování anonymity, která pro všechny zaměstnance pracující s těmito údaji vyplývá ze zákona.
Právě díky ochotě respondentů odpovídat na tyto dotazy a také pečlivé práci našich tazatelů jsme byli schopni letos na tiskové konferenci prezentovat časovou řadu čítající již deset let. Měli jsme možnost zachytit vývoj příjmů a změny v životních podmínkách různých typů domácností v průběhu ekonomické krize, která české domácnosti zasáhla zejména v letech 2010 až 2012. V těchto letech vzrostla nezaměstnanost, zpomalil se růst mezd, došlo k omezování sociálních výdajů státu, což se odrazilo i na příjmech domácností, jejichž růst se výrazně zpomalil. Jejich reálná hodnota, která lépe odpovídá skutečné situaci domácností, neboť je očištěna o vlivy inflace, tedy o změny životních nákladů v čase, a lépe tak odráží fakt, zda si za své finanční prostředky lidé mohli dovolit nakoupit více či méně zboží nebo služeb, dokonce několik let klesala. Až v roce 2013 došlo poprvé od roku 2009 k výraznějšímu nárůstu reálných příjmů domácností.
Výběrové šetření Životní podmínky nemůže zachytit životní situaci rodin komplexně, a to zejména proto, že probíhá pouze u osob žijících v bytech a netýká se tedy těch nejpotřebnějších – osob žijících v ústavech, hromadných zařízeních či dokonce na ulici. Může ji však alespoň přiblížit a upozornit na nejpalčivější problémy českých domácností.

Autor: , oddělení sociálních šetření
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Domácnosti nejlépe vědí, jak na tom jsou

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Sociolog Jiří Večerník se zamýšlí nad indikátory, kterými statistici měří příjmovou chudobu. V odpovědi na otázku týkající se materiální deprivace zmiňuje dílo Adama Smithe Bohatství národů z roku 1776. „Objevit se na veřejnosti bez kožených bot by bylo ostudou i pro chudého člověka,” cituje zakladatele klasické ekonomie.

Nejohroženější jsou neúplné rodiny

ilustrativní fotka

Nejnižší hodnotu materiální deprivace mezi všemi rodinami s dětmi vykazují v České republice úplné rodiny se dvěma potomky. Zato u úplných rodin se třemi i více dětmi a všech neúplných rodin je podíl materiálně deprivovaných osob nadprůměrný. Úplnost rodiny proto ovlivňuje materiální a sociální podmínky dětí výrazněji než počet dětí v rodině.

Proč chudoba roste, když rostou příjmy?

ilustrativní fotka

Ačkoli tvrzení, že s růstem příjmů se může zvýšit podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, zní paradoxně, ve skutečnosti je to pravda. Potvrzují to výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2014, které nedávno ČSÚ zveřejnil.

Šetření v domácnostech

ilustrační foto

Český statistický úřad provádí několik výběrových šetření v domácnostech, přičemž většina z nich je dána evropskou legislativou, a jedná se tedy o povinně zjišťované statistické ukazatele. Přesto je účast v těchto šetřeních pro české domácnosti dobrovolná.

Platí, co řekne respondent

Kateřina Vichová, DiS

Sešly jsme se na Velký pátek v jídelně Ústředí ČSÚ v Praze na Skalce. Děti měly prázdniny, proto Kateřina Vichová, tazatelka ČSÚ, přišla i se svou sedmiletou dcerkou. Zatímco jsme si spolu povídaly o její práci, dcera souhlasně pokyvovala hlavou.

Výběrové šetření Životní podmínky 2015

ilustrativní obrázek

Od soboty 21. února do pátku 15. května 2015 se ve všech krajích České republiky uskuteční pravidelné zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách českých domácností Životní podmínky 2015. Výběrového šetření se zúčastní téměř 10 tis. domácností.