Příjem domácnosti

VYDÁNÍ:
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Příjmy a jejich vývoj jsou velmi sledovanou oblastí statistiky. Podle příjmů se porovnáváme a subjektivně hodnotíme. Výsledky výběrového šetření Životní podmínky nabízí mnoho ukazatelů, které k tomu můžeme použít. Který ale zvolit? Příjem domácnosti, příjem na osobu či příjem na spotřební jednotku?

Příjmy a jejich vývoj jsou velmi sledovanou oblastí statistiky. Podle příjmů se porovnáváme a subjektivně hodnotíme. Výsledky výběrového šetření Životní podmínky nabízí mnoho ukazatelů, které k tomu můžeme použít. Který ale zvolit? Příjem domácnosti, příjem na osobu či příjem na spotřební jednotku?
Nejprve je nutné si uvědomit, co je v šetření Životní podmínky považováno za příjem. Nejedná se pouze o příjmy ze zaměstnání či podnikání. Patří sem také sociální dávky a další příjmy domácnosti, např. příjmy z pronájmu nebo výživné. Celkový příjem domácnosti je ovlivněn počtem osob s vlastním příjmem, pokud nějaký mají, a jejich ekonomickou aktivitou. Nezaměstnaná osoba bude mít tedy příjem (podporu v nezaměstnanosti) nižší než starobní důchodce, a ten zase nižší než osoba pracující.
Uveďme příklad několika rodin. V jednočlenné domácnosti žije pan Tichý, jehož příjem ze zaměstnání činí 20 tis. Kč za měsíc. Pan Kučera s manželkou dohromady vydělávají 38 tis. Kč měsíčně. Paní Vránová žije sama se svými dvěma syny (6 a 8 let). Měsíčně si vydělá 15 tis. Kč a od bývalého manžela dostává na syny 6 tis. Kč. Manželé Slavíkovi jsou v důchodu. Jejich penze dohromady činí 21 tis. Kč. Žijí s nezaměstnaným synem, který pobírá podporu v nezaměstnanosti ve výši 5 tis. Kč. Novákovi mají tři děti a ve společné domácnosti s nimi žije ještě maminka paní Novákové. Pan Novák si měsíčně vydělá 15 tis. Kč, paní Nováková pobírá rodičovský příspěvek ve výši 7 tis. Kč a důchod babičky činí 8 tis. Kč.
Porovnáme-li jednotlivé domácnosti podle jejich celkového příjmu, dojdeme k závěru, že nejlépe jsou na tom Kučerovi (s příjmem 38 tis. Kč), následují Novákovi, Slavíkovi, Vránovi a nakonec pan Tichý. Ten se má nejhůře, protože příjem jeho domácnosti je pouze 20 tis. Kč. Je však evidentní, že toto porovnání pokulhává. Domácnosti jsou v našem příkladě totiž různě velké. Jejich životní úroveň nelze srovnávat na základě příjmu domácnosti. Musí se proto přejít k nějaké standardizaci.
Jednou z možností je přepočet příjmu na osobu. Z tabulky je patrné, že se pořadí domácností podle příjmu na osobu rázem změní. Nejvyšší příjem na osobu má pan Tichý (20 tis. Kč děleno jednou osobou), následují Kučerovi, Slavíkovi, Vránovi a nakonec Novákovi, kde na osobu připadá nejnižší příjem, a to 5 tis. Kč (30  tis. Kč děleno šesti osobami). Ani toto srovnání ale nemusí být nejlepší. Potřeby dítěte se od potřeb dospělých liší. Zároveň v rámci vícečlenné domácnosti navíc dochází k tzv. úsporám z rozsahu, tj. situaci, kdy se více členů domácnosti dělí o společné náklady, např. nájem.
K tomu, aby bylo možné srovnávat zcela odlišné domácnosti, byly vytvořeny tzv. spotřební jednotky. Při přepočtu příjmu na tyto jednotky nemá každá osoba váhu 1, ale první osoba v domácnosti má váhu 1, další dospělé osoby v domácnosti mají váhu 0,5 a dítě do 13 let včetně 0,3. Partnerský pár s dítětem ve věku 10 let nebude mít váhu 3 (1 + 1 + 1), ale 1,8 (1 + 0,5 + 0,3). Pořadí domácností podle výše příjmu na spotřební jednotku se opět mírně proměnilo. Nejvyšší příjem mají Kučerovi, následuje pan Tichý a poslední místo si udrželi Novákovi. Pořadí dvou tříčlenných rodin se změnilo, zatímco při přepočtu na osobu připadlo Slavíkovým třetí místo, při přepočtu na spotřební jednotku je předběhli Vránovi.

Modelové domácnosti, jejich složení a příjmy

Modelové domácnosti, jejich složení a příjmy

Autor: , oddělení sociálních šetření
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Zdraví a životní styl Čechů

ilustrativní fotka

Součástí šetření Životní podmínky 2017 byl modul, který se týkal zdraví a životního stylu dospělých osob. Statistici zkoumali pracovní a volnočasovou fyzickou aktivitu, konzumaci ovoce a zeleniny, výšku a váhu osob či jejich návštěvy u lékařů.

Šetření Životní podmínky domácností

Ing. Michaela Brázdilová

Národní verzi evropského výběrového šetření Životní podmínky domácností každoročně provádí národní statistický úřad ve většině zemí Evropy.

Chudoba postihuje i zaměstnané

ilustrativní fotka

Pod hranicí chudoby byl v roce 2015 každý desátý Čech. Nejčastěji se jednalo o nezaměstnaného, starobního důchodce a dítě mladší 16 let. Mezi nimi se však vyskytovala i pracující osoba. Proč?

Se svým příjmem obtížně vycházela třetina domácností

ilustrativní fotka

V roce 2014 rostly peněžní příjmy českých domácností nejrychleji od roku 2008. Navýšení příjmů zaznamenaly všechny typy domácností. Přesto zhruba třetina z nich v šetření ČSÚ uvedla, že se svými příjmy vycházela s obtížemi.

Jak si vedou české domácnosti z pohledu národních účtů

ilustrativní obrázek

Za posledních 20 let vzrostly průměrné mzdy a platy v ČR více než trojnásobně, avšak průměrný příjem OSVČ jen 1,5krát. Do práce mimo ČR dojíždělo téměř 50 tis. zaměstnanců. V průměru si vydělali téměř 2,5krát více než v ČR.

Spotřeba domácností za dvacet let vzrostla o dvě třetiny

Ilustrační foto

V období 1995 až 2015 výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly téměř o 60 %. Důvodem byl nejen nárůst příjmů, ale také změna spotřebního chování domácností.

Spotřeba rostla napříč celou Unií

Ilustrační foto

Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply v roce 2015 v sedmadvaceti zemích EU. Data z ČSÚ a Eurostatu ukazují, že stagnovaly pouze v Lucembursku.

Posuzujme statistické ukazatele kriticky

ilustrativní foto

Někdy mají i ty nejjednodušší statistické ukazatele svůj pravý význam trochu skrytý. A ten nakonec může vést ke zcela jiným závěrům, než by na první pohled data naznačovala. ČSÚ uvádí pár typických příkladů, kdy je třeba zpozornět a věnovat číslům i druhou myšlenku.

Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize

Ilustrační foto

Ve statistice národních účtů se můžeme setkat s hrubým disponibilním důchodem domácností. V prvních třech čtvrtletích 2015 dosáhl 1 694,7 mld. Kč nominálně a meziročně stoupl o 38,8 mld. O čem tento ukazatel vypovídá?

Statistici začali šetřit životní podmínky domácností

Ilustrační foto

Český statistický úřad zahajuje pravidelné šetření životních podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování bude jako každoročně probíhat na území všech krajů,
a to od 6. února do 5. června. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštíví celkem 11 tis. domácností.

Fyzické osoby vs. přepočtené počty

ilustrační foto

Když hovoříme o počtu zaměstnanců, obvykle se objevují dva ukazatele: evidenční počet zaměstnanců buď ve fyzických osobách, anebo v přepočtených počtech (často pod zkratkou FTE).

Nejohroženější jsou neúplné rodiny

ilustrativní fotka

Nejnižší hodnotu materiální deprivace mezi všemi rodinami s dětmi vykazují v České republice úplné rodiny se dvěma potomky. Zato u úplných rodin se třemi i více dětmi a všech neúplných rodin je podíl materiálně deprivovaných osob nadprůměrný. Úplnost rodiny proto ovlivňuje materiální a sociální podmínky dětí výrazněji než počet dětí v rodině.

Rozpočty domácností si polepšily

ilustrativní fotka

V roce 2013 se zvýšily peněžní příjmy všech domácností v České republice. Nejrychleji rostly tam, kde v čele domácnosti stála osoba samostatně výdělečně činná, nejpomaleji zase v domácnostech důchodců. Příjmy domácností s dětmi zaznamenaly výraznější meziroční růst než domácnosti bez dětí.

Proč chudoba roste, když rostou příjmy?

ilustrativní fotka

Ačkoli tvrzení, že s růstem příjmů se může zvýšit podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, zní paradoxně, ve skutečnosti je to pravda. Potvrzují to výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2014, které nedávno ČSÚ zveřejnil.