Vliv znečištěného životního prostředí na zdravotní stav

VYDÁNÍ: 07-08/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.

Přední a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti genetické toxikologie a molekulární epidemiologie Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR přednášel v Českém statistickém úřadu. Dne 25. června představil výsledky své mnohaleté vědecké práce.
Seminář oficiálně zahájila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, jež vyzdvihla vědecké úspěchy a vysokou erudovanost Radima Šráma, který je od roku 2001 předsedou Komise pro životní prostředí AV ČR. Je držitelem mnoha ocenění, např. The EEMS (European Environmental Mutagen Society) Fritz Sobels Prize for 2000. V roce 2008 byl oceněn Cenou ministra životního prostředí ČR a cenou Česká hlava. „Doktor Šrám je nejen vynikající vědec a odborník, který umí prezentovat výsledky svých výzkumů poutavým způsobem, ale zároveň je z hlediska lidského vzácný člověk. Osobně mám k tematice životního prostředí a problematice regionů, ve kterých pan doktor Šrám kromě jiného realizoval vědecké projekty, velmi blízko. Jsem ráda, že přijal mé pozvání,“ uvedla Iva Ritschelová.
Radim Šrám stál mimo jiné u zrodu významného vědeckého projektu Program Teplice. Tento program se zabýval vlivy znečištěného životního prostředí na zdraví populace. Šlo zejména o analýzu dýchacích funkcí, neuropsychických účinků, průběhu těhotenství či vzniku nádorových onemocnění. Podobný projekt zaměřený na znečištěné ovzduší koordinoval také na Ostravsku.
Přednáška se v ČSÚ setkala s velkým zájmem a ohlasem. Zúčastnily se jí čtyři desítky odborných pracovníků.

Autor: , tisková mluvčí ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Dnešní sucho ukazuje člověku, co může nastat

Od 30. let minulého století u nás klesla výměra zemědělské půdy o milion hektarů. Tempo úbytku je nejrychlejší v posledních letech. „Podle statistik je zřejmé, že zemědělské půdy ubývá a náš přístup k její ochraně je poměrně mdlý,“ říká Jiří Hrbek, dnes již bývalý ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, který po 40 letech ukončil letos v červenci svoji profesní dráhu v ČSÚ.

Nejničivější je konzumně orientovaná civilizace

Vůbec první ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldan se životnímu prostředí věnuje již od 70. let. Zajímá se o indikátory udržitelného rozvoje. Data, jejich pořizování a zpracování jsou pro něj klíčovou otázkou. S ČSÚ spolupracuje od 90. let.

Chřipky a špatné počasí nám zkracují život

ilustrativní fotka

Střední délka života se od roku 1990 ve všech členských zemích EU prodloužila o více než šest let. Obyvatelé států západní Evropy, v nichž je naděje dožití nejvyšší, mají před sebou v průměru o více než osm let života více než lidé ze zemí střední a východní Evropy.

Emisí v ČR je méně

ilustrační foto

Emisemi znečišťujících látek jsou více ohroženy kraje, ve kterých jsou největší stacionární zdroje znečištění nebo kde je větší intenzita dopravy.

ČSÚ připomněl 25 let Programu Teplice

ilustrativní obrázek

Na 150 lidí se zúčastnilo konference 25 let Programu Teplice. Na konci října ji uspořádal ČSÚ ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Konference ukázala, že téma znečištěné životní prostředí a jeho vliv na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje je stále aktuální.

Ochrana ovzduší něco stojí

ilustrační foto

V 90. letech minulého století došlo k významnému narůstání investic do ochrany životního prostředí. To mělo souvislost s hlavními cíli státní politiky životního prostředí.

Jakou zdravotní péči skutečně dostáváme?

ilustrativní fotka

V polemikách o stále rostoucích nákladech v našem zdravotnictví se často argumentuje ne zcela konzistentními údaji. Hodnotová i naturální data potvrzují, že za čtyři roky od roku 2010 reálně poklesl objem zdravotní péče. Otázkou je, který z pohledů má blíž k realitě.

Nový rámec pro statistiku životního prostředí

ilustrativní obrázek

26. února byl na zasedání Statistické komise OSN v New Yorku schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí. Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti Českého statistického úřadu.

Česká statistika životního prostředí má dobré jméno

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Informace a statistická data jsou dnes oprávněně nazývány novou a cennou surovinou 21. století. Obecně platí, že uživatelé dat jsou stále náročnější a okruh jejich informačních potřeb se neustále rozšiřuje.