Vývoj informačních systémů o energetice

VYDÁNÍ: 07-08/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.

Energetické systémy jsou ve středu pozornosti nejen u nás, ale i ve světě. V dnešní době to souvisí zejména s tím, že spolehlivý a stabilní energetický systém je jednou z výrazných záruk bezpečnosti země.
V současnosti existuje v názorech na způsoby zajištění energií řada naprosto protichůdných pohledů (např. využití jaderné energie, obnovitelných zdrojů, další využití uhlí apod.). Rozhodování o dalším vývoji energetických systémů vyžaduje řadu kvalitních dat z mnoha oblastí. Jednou z nich jsou i domácnosti, kterých jsou v České republice více než čtyři miliony. Zároveň je možné konstatovat, že právě v sektoru domácností existují „bílá místa“, co se týče energetických informací. K pokrytí těchto „bílých míst“ a získání dalších informací jsou organizována statistická šetření nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropské unie.
V České republice se uskuteční šetření pod názvem Energo 2015 ve 3. až 4. čtvrtletí letošního roku. Naváže na obdobné šetření Českého statistického úřadu z roku 2004. Statistici předpokládají, že kromě informací, které umožní provázání získaných dat na dosavadní informace, získají i širší spektrum dat o tom, jak si zajišťují domácnosti topení a ohřev teplé vody, a dále pak, jak pokračuje obměna energetických spotřebičů.
Samostatným souborem dat následně budou údaje o aktivitě domácností v zajišťování energií. Jedná se zejména o využití fotovoltaiky, tepelných čerpadel či způsoby zajištění paliva (především dřeva).
Dalšími informacemi budou data o využití energetických zdrojů pro čištění a vyhřívání bazénů, pro vytápění skleníků nebo využití energií v domácích dílenských prostorách.
Data ze šetření 2015 Český statistický úřad zpracuje v průběhu příštího roku a poskytne je jak domácím, tak zahraničním uživatelům. Více podrobných informací o šetření Energo 2015 najdete na internetových stránkách Úřadu www.czso.cz v části Energo 2015.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Lze uchovat energii pro budoucnost? Třeba v lese

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) poskytuje dřevní hmota v současnosti až 40 % celosvětové dodávky energie z obnovitelných zdrojů. Představuje stejný objem jako větrná, vodní a sluneční energie dohromady.

Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností

ilustrativní fotka

Od roku 1995 spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v českých domácnostech roste. V roce 2004 poprvé převýšila spotřebu energie z tuhých paliv.

Digitální pokrok lze změřit

Ilustrační foto

Eurostat na konci minulého roku představil nový ukazatel za rok 2015, který označil jako Digital Intensity Index, česky index digitální vyspělosti. Díky němu je možné porovnávat, jak se v podnikatelském sektoru jednotlivých členských států daří zavádět a využívat informační a komunikační technologie.

K situaci na energetickém trhu

Ing. Josef Vlášek

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru. Po havárii v japonské Fukušimě a následném

Šetření ENERGO 2015 zahájeno

Ing. Radek Matějka

Energetika je jedním z průmyslových odvětví. Zabývá se činnostmi spojenými s těžbou energetických surovin a jejich zpracováním, výrobou dalších paliv a energií, jejich distribucí k zákazníkům až po jejich konečnou spotřebu.

Díky jádru svítí každá třetí žárovka

Ing. Dana Drábová, Ph.D.

Na vysoké škole statistiku upřímně nenáviděla. Jenže jaderné obory, které jsou její doménou, se bez ní neobejdou. „Krok po kroku jsem naznala, jak užitečný nástroj to je. A statistika mne začala i bavit,“ přiznala v rozhovoru Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky. Její další odpovědi se už týkají naší energetické soběstačnosti.