Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Mistrovství světa v ledním v hokeji, které se uskutečnilo letos v květnu v Praze a Ostravě, trhalo rekordy v diváckém zájmu. To se odrazilo i v ubytovací statistice především města Ostravy, a to díky nerezidentům.
Srovnáme-li vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních u nerezidentů v květnu roku 2015 se stejným měsícem v roce 2014, vidíme indexy 175 % u počtu hostů a dokonce 210 % u počtu přenocování. Za hromadné ubytovací zařízení (HUZ) se přitom považuje zařízení s aspoň pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu včetně služebních cest. Hosté ze zemí, jejichž reprezentace hrály svá utkání v Ostravě, vykazovali enormní meziroční nárůsty. Například Finové svůj počet znásobili 12krát, Slovinci 6krát a Norové 4krát.

Na žebříčku krajů Praha dominuje

Podle statistiky HUZ počet hostů ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 9,3 % a počet přenocování o 7,8 %. Celkově se tak v České republice v 8 026 zařízeních, která nabízela svou kapacitu pro cestovní ruch, ubytovalo 4,4 mil. hostů s počtem 11,5 mil. nocí.
Krajům nedostižně vévodí hlavní město Praha se 40% podílem na všech ubytovaných hostech. Toto dominantní postavení zajišťují naší metropoli především zahraniční turisté, kterých se zde ubytovalo přes 1,5 mil., tj. 65 % z jejich celkového počtu. Druhý v pořadí co do obliby byl kraj Jihomoravský, kde se ubytovalo více než 400 tis. hostů (tj. 9 % z celkového počtu). Zde již ale většinu hostů (65 %) tvoří turisté z Česka. Přes 300 tis. turistů se ubytovalo v Jihočeském kraji, který tak obsadil třetí příčku v pomyslném žebříčku krajů.
V meziročním srovnání přibylo nejvíce hostů v Královéhradeckém kraji (o 15,5 %), v krajích Plzeňském a Zlínském (oba kraje shodně o 14,3 %). Nejnižší meziroční přírůstek hostů (o 2,5 %) zaznamenal Jihomoravský kraj vlivem poklesu zahraničních klientů (o 2,7 %), ale počet domácích turistů zde vzrostl o 5,5 %. Úspěšnou jarní sezónu dokládá fakt, že růst celkového počtu hostů hlásilo všech 14 krajů v republice.

Meziroční změna v počtu hostů a přenocování v HUZ, 2. čtvrtletí 2015

Meziroční změna v počtu hostů a přenocování v HUZ, 2. čtvrtletí 2015

Pohled na nižší územní celky

Při pohledu na nižší územní celky, a to okresy a správní obvody v Praze, nikoho asi nepřekvapí absolutní dominance správního obvodu Prahy 1. Počet hostů v HUZ zde dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku hodnoty téměř 614 tis. (vyjádřeno relativně: jednalo se o 14 % z celkové návštěvnosti celé ČR). S velkým odstupem pak následovaly správní obvody Prahy 2 a Prahy 8 (184, resp. 160 tis. hostů) a okres s moravskou metropolí Brno – město s počtem 151 tis. hostů.
Největší meziroční přírůstky v počtu hostů byly zaznamenány ve správních obvodech Prahy 16 a Prahy 15 a v okresech Kutná Hora, Náchod a Most.
Pokud bychom hodnotili tato území podle počtu přenocování turistů, i zde by Praha 1 brala prvenství s více než 1,5 mil. nocemi. Ale druhou a třetí příčku by již obsadily okresy Karlovarského kraje, a to Cheb (625 tis. nocí) a Karlovy Vary (543 tis. nocí). V pořadí čtvrtým nejoblíbenějším územím byla Praha 2 (473 tis. nocí). Na pátém místě figuroval okres Trutnov (365 tisíc nocí) především díky horské turistice. Těchto prvních pět územních celků mělo dohromady téměř třetinový podíl na celkovém počtu přenocování ve všech HUZ v celé ČR.
O prvenství hlavního města Prahy (1,8 mil. hostů), které je zároveň krajem, není ani mezi obcemi sebemenší pochyb. Celkem nasnadě je i skutečnost, že město Brno (rovněž zároveň okres) se umístilo na druhém místě. Plzeň se 74 tis. ubytovanými hosty předstihla lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně (67 tis., resp. 60 tis. hostů) i Ostravu, kde přenocovalo 57 tis. hostů. Mezi jihočeské turisticky atraktivní města Český Krumlov (56 tis. hostů) a České Budějovice (46 tis. hostů) se vklínilo horské středisko Špindlerův Mlýn (49 tis. hostů). Do první desítky se zařadila ještě města Olomouc a Luhačovice se 40 tis., resp. 30 tis. hosty. Za zmínku stojí ještě obec Pasohlávky, která se nachází u vodní nádrže Nové Mlýny, a patří mezi velmi malé obce s pouhými 733 obyvateli. Z pohledu ubytovací statistiky se ale řadí mezi významné obce jako např. Zlín či Mikulov, neboť se v Pasohlávkách ubytovalo ve 2. čtvrtletí 2015 více než 19 tis. hostů.
Díky lázeňství, které sebou nese podstatně delší pobyty, než je tomu v případě jiných důvodů turistických cest, se Karlovy Vary a Mariánské Lázně umístily na 2. a 3. místě (za nedostižnou Prahou) co do počtu přenocování a odsunuly tak moravskou metropoli s 254 tis. nocemi až na čtvrté místo.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí podle krajů (v tis.)

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí podle krajů (v tis.)