V obchodě Unie s Ruskem došlo k obratu

Po Číně a Spojených státech amerických představuje Rusko největší trh pro Evropskou unii. Unie se zase podílí 50 % na celkovém ruském obchodě. Jak se vyvíjely jejich obchodní vztahy v posledních deseti letech a jak je ovlivnily sankce přijaté EU v souvislosti s ukrajinskou krizí?

Za posledních deset let se velikost vzájemné obchodní výměny mezi Ruskem a Evropskou unií téměř zdvojnásobila.
V roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 však zaznamenal zahraniční obchod Unie s touto zemí pokles o 12,6 % (po snížení 3,6 % v roce 2013). Viditelně klesl také podíl ruského obchodu na obratu států Evropské unie z 9,5 na 8,4 %. V roce 2014 dosáhla hodnota vzájemné výměny 285,1 mld. eur a za 1. čtvrtletí 2015 se meziročně propadla o třetinu.
Na exportu států Evropské unie do Ruska měly v roce 2014 téměř 50% zastoupení stroje a dopravní prostředky. Významné byly také dodávky chemických výrobků (se zhruba 20% podílem) a spotřebních předmětů představujících asi 13 % celkového vývozu Unie. Podíl exportu potravin a živých zvířat do Ruska se pohyboval kolem 6 %.

Největší dodavatelé minerálních paliv do EU v roce 2014

Největší dodavatelé minerálních paliv do EU v roce 2014

Vývoz masa do Ruska se snížil asi o tři čtvrtiny

Celkový vývoz osmadvacítky do Ruska loni klesl výrazně o 13,5 % na 103,3 mld. eur po snížení o 3,2 % v roce 2013.
V souvislosti s embargem na dovoz potravin ze strany Ruska byl citelně znát pokles vývozu zemědělských a potravinářských komodit, který byl téměř 30%. Týkal se především masa a masných výrobků. Jejich export byl v roce 2014 nižší o více než tři čtvrtiny ve srovnání s rokem 2013. Mléka, mléčných výrobků a vajec se také vyvezlo méně (pokles o více než třetinu) podobně jako zeleniny, ovoce a ryb.
Pokles exportu z Evropské unie do Ruska byl zřetelný také u silničních vozidel a výpočetní techniky, kde je oproti roku 2013 vidět více než čtvrtinový propad. Nižší byl také vývoz telekomunikačních zařízení (téměř o pětinu) a průmyslových strojů a investičních celků (asi o desetinu).
Dominantním partnerem Ruska je Německo, na celkovém vývozu Unie do Ruska se podílí téměř 30 %.
Dalšími významnými vývozci jsou Itálie, Polsko, Francie a Nizozemsko. Tyto evropské země také čelily největšímu poklesu exportu do Ruska, přičemž největší ztráty zaznamenalo Německo. Jeho vývoz v roce 2014 klesl o 18 % (přes 6 mld. eur) a v 1. čtvrtletí 2015 meziročně dokonce o jednu třetinu.
Zatímco ještě v roce 2012 bylo Rusko pro Evropskou unii druhým nejvýznamnějším dovozním partnerem po Číně, od roku 2013 se posunulo o příčku níže za Spojené státy americké.

Státy EU28, které nejvíce obchodovaly s Ruskem v roce 2014 (podíly v %)

Státy EU28, které nejvíce obchodovaly s Ruskem v roce 2014 (podíly v %)

Ruského paliva se dovezlo méně

Dovoz států Evropské unie z Ruska tvoří ze tří čtvrtin minerální paliva, dále polotovary a materiály (železo, ocel a neželezné kovy) s téměř 8% zastoupením. Z Ruska se do EU dováží jedna třetina z celkového dovozu paliv (10,6 % je z Norska, 6,4 % z Alžírska, 6,1 % z Nigérie a 5,5 % ze Saúdské Arábie). V průběhu uplynulých let však došlo k poklesu dovozu této komodity. V roce 2014 dovezly státy Evropské unie z Ruska paliva za 136,2 mld. eur proti 160,6 mld. eur v roce 2013 a 164,4 mld. eur v roce 2012.
Celkový ruský dovoz do EU v roce 2014 klesl na 181,8 mld. eur z 207,0 mld. eur v předchozím roce a z 215,1 mld. eur v roce 2012. Největšími dovozci z Ruska byly v roce 2014 Německo (s 20% podílem), Nizozemsko (téměř 14 %) a Polsko (asi 10 %). Nižší dovoz v roce 2014 v porovnání s rokem 2013 zaznamenaly Itálie (zhruba o pětinu) a Nizozemsko (asi o 13 %).

Ruský dovoz do Unie činí zhruba dvě třetiny vzájemné výměny

Bilance zahraničního obchodu s Ruskem je na straně Evropské unie trvale deficitní. S růstem obchodu se schodek prohlubuje. Od roku 2004 se jeho výše stejně jako celkový obchod zhruba zdvojnásobila. V roce 2014 činil schodek 78,5 mld. eur, což bylo skoro o 10 mld. eur méně než v roce 2013. Přispělo k němu nejvíce Nizozemsko s 18,5 mld. eur a Polsko s 10,1 mld. eur.
Rusko patřilo v minulosti k prioritním zemím českého exportu. Po úspěšných letech 2012 a 2013, kdy představovalo našeho sedmého nejdůležitějšího partnera na straně vývozu, kleslo v roce 2014 na osmou příčku a za první čtyři měsíce roku 2015 se propadlo až na třináctou pozici.
Do Ruska vyvážíme hlavně silniční vozidla, průmyslové stroje, výpočetní techniku, elektrická zařízení a stroje a různé spotřební zboží. Zmíněné komodity tvoří asi dvě třetiny celkového českého vývozu do této země. Český export se snížil zejména v závěru roku 2014. Za celý rok byl zaznamenán útlum vývozu proti předchozímu roku o téměř 10 % na 4,1 mld. eur. Za první čtyři měsíce roku 2015 klesl meziročně náš vývoz do Ruska dokonce o celou jednu třetinu. Pokles postihl na prvním místě stroje a dopravní prostředky, jejichž vývoz byl v roce 2014 meziročně nižší o více než 400 mil. eur a za první čtyři měsíce roku 2015 už o 350 mil. eur.
Rusko je pro Českou republiku šestým nejvýznamnějším dovozním partnerem, kdy čtyři pětiny tohoto dovozu tvoří minerální paliva. Ruský dovoz do Česka v posledních dvou letech a také letos citelně klesá. V roce 2013 jsme byli svědky jeho poklesu o 6,4 %, v roce 2014 téměř o 22 % a za první čtyři měsíce 2015 téměř o 30 %. Větší pokles dovozu má pozitivní vliv na tradičně zápornou bilanci na české straně. Schodek, který byl nejvyšší v roce 2008 (přes 3 mld. eur), se postupně snižuje. Vloni klesl z 0,9 mld. eur v roce 2013 na 0,1 mld. eur.