Přehled událostí z ČSÚ

Program Teplice po 25 letech. Analýza ČSÚ Tendence makroekonomického vývoje. Setkání předsedů úřadů. Hodnota mé půdy. O životním prostředí.

Program Teplice po 25 letech

Uplynulo již čtvrt století od doby, kdy se realizoval tzv. Program Teplice. Týkal se životního prostředí a jeho vlivu na zdraví populace v Ústeckém kraji. Na program chce navázat Český statistický úřad spolu s Akademií věd ČR, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a městem Teplice. Připravují konferenci 25 let Programu Teplice. Uskuteční se 22. října 2015 od 10 hodin v Kulturním domě Teplice.
Záštitu nad konferencí převzali předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor Teplic Jaroslav Kubera a senátorka Alena Dernerová. Akci budou moderovat Iva Ritschelová, předsedkyně Českého statistického úřadu, a Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
S příspěvky na téma životní prostředí vystoupí významní odborníci, kteří se touto tematikou zabývají, nebo osobnosti, jež stály při zrodu Programu Teplice – mimo jiné Radim Šrám, Bedřich Moldan, Martin Říha, František Kotěšovec či Jan Ševčík. O vývoji severních Čech z pohledu statistiky bude hovořit vedoucí oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ Miloslava Veselá.

ilustrativní obrázek

Analýza ČSÚ Tendence makroekonomického vývoje

Letos v létě vydal Český statistický úřad analýzu s názvem Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice v roce 2014.
Autoři z oddělení svodných analýz ČSÚ Drahomíra Dubská, Jiří Kamenický a Lukáš Kučera se v ní zabývají nejen souhrnnou výkonností ekonomiky a cenovým vývojem, ale i rozborem nerovnováh. Patří mezi ně výsledek hospodaření sektoru vládních institucí či rozdíl ve stavech přímých zahraničních investic v České republice a přímých investic českých subjektů v zahraničí.
Autoři analýzy se zaměřují i na příčiny a mimořádné faktory, které ovlivňovaly výši zisků nefinančních podniků v roce 2014 a jejich nerovnovážnou proporci k vývoji mezd.
Poslední část studie je věnována nerovnostem souvisejícím s mate­riálními podmínkami kvality života, jež jsou dány regionálními a sociálními rozdíly.
Více ZDE.

Setkání předsedů úřadů

V Liblicích na Mělnicku se 2. září setkali předsedové šesti ústředních správních úřadů. Diskutovali o implementaci služebního zákona.
Hovořilo se zejména o nárůstu administrativních povinností, o metodických pokynech a vzorech rozhodnutí. Jednotlivé úřady se shodly zejména na očekávaných problémech při obsazování volných služebních míst odborníky. V ČSÚ podalo žádost o přijetí do služebního poměru 1 008 zaměstnanců z celkového počtu 1 093 služebních míst řadových státních zaměstnanců, která mají být obsazena. Zbývající zaměstnanci o přijetí do služebního poměru nepožádali, především z důvodu úvazku na dobu určitou či očekávaného odchodu do starobního důchodu.
Téma příštího setkání bude zaměřeno na udržení vysoké odborné úrovně a nezávislosti ústředních správních úřadů.

ilustrativní fotka

Jednání se zúčastnili předsedové I. Ritschelová z Českého statistického úřadu, D. Drábová ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, A. Vitásková z Energetického regulačního úřadu, J. Novák z Českého telekomunikačního úřadu, K. Večeře z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, M. Štemberka z Českého báňského úřadu a také náměstci a ředitelé těchto institucí, jakož i Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří jsou zodpovědní za danou problematiku.

Hodnota mé půdy

Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ, přednášel na odborném semináři Hodnota mé půdy. Vystoupil s příspěvkem o vývoji ceny půdy a úbytku půdy v čase. Akce organizovaná Asociací soukromého zemědělství se konala dne 4.  července v rámci Selských slavností ve Vlčnově na Chrudimsku.

O životním prostředí

Začátkem srpna na KS ČSÚ v Ústí nad Labem přednášeli Tomáš Hák a Jan Kovanda z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy o udržitelném rozvoji akce se konala pod záštitou ředitele KS ČSÚ v Ústí nad Labem Romana Bechtolda a ředitele odboru zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiřího Hrbka.