Volná pracovní místa nejsou pro každého

Jednou z hlavních prázdninových zpráv se stalo snižování nezaměstnanosti, kdy se v mezinárodním srovnání dostala Česká republika na druhé místo v Evropské unii.

Jednou z hlavních prázdninových zpráv se stalo snižování nezaměstnanosti, kdy se v mezinárodním srovnání dostala Česká republika na druhé místo v Evropské unii.
V přehledu Eurostatu za červen 2015 skutečně patříme s úrovní 4,9 % hned za Německo, které nás předstihlo jako jediné s 4,7 %. Všechny ostatní státy měly srovnatelnou míru vyšší než 5 %. V celé eurozóně byla míra nezaměstnanosti 11,1 %, tedy více než dvojnásobná. Ještě příjemnější je naše vůbec nejnižší míra nezaměstnanosti u mužů, kde jsme s 4,1 % s přehledem na prvním místě. To však nebylo neočekávané, protože tak tomu bylo již od počátku letošního roku.
A nyní pojďme k méně libě znějícím faktům. Nezaměstnanost u žen byla v České republiky 6,0 %, tedy podstatně vyšší než u mužů a také nesrovnatelná např. s Německem (4,4 %). To naznačuje, že český trh práce sice vytváří volná místa, ale ta nejsou pro každého. Potvrzuje to i násobně vyšší míra nezaměstnanosti u osob mladších 25 let, kde u ČR najdeme hodnotu 12,7 %. Právě čerství absolventi jsou jednou ze skupin, které u nás mají problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Druhou takovou skupinou jsou rozhodně ženy s malými dětmi, které mají problémy se sladěním požadavků zaměstnavatelů a rodinného života.
Tato slabina se projevuje i u druhého klíčového ukazatele z pracovního trhu – míry zaměstnanosti. Ta ukazuje podíl obyvatel v práceschopném věku (pro strategii Evropa 2020 vymezeno jako skupina 20–64 let), kteří pracují. ČR měla v 1. čtvrtletí nejvyšší míru zaměstnanosti u mužů (82 %), zatímco průměr EU byl jen 74,7 %. U žen však byla hodnota 65,7 % jen těsně nad evropským průměrem (63,5 %), přičemž s nejlepším Švédskem (76,9 %) se nemůžeme vůbec srovnávat. Problém tkví právě u třicátnic, tedy žen s malými dětmi, kde chybí nabídka částečných úvazků s důstojnou mzdou. Málo rozvinuté jsou např. i práce z domova. Bez strukturálních změn na trhu práce se tak zaměstnanost žen již v podstatě nemůže příliš zvyšovat.
Poslední nepříjemností, která vyplývá ze statistických přehledů, je vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.