Výběr statistických zajímavostí ze světa

Organizace pro výživu a zemědělství: Lesů stále ubývá, ale pomaleji. Nový Zéland: Rekord ve vývozu ovoce. OSN: Soutěž ve vizualizaci dat.

Organizace pro výživu a zemědělství: Lesů stále ubývá, ale pomaleji

S tím, jak se zvyšuje počet obyvatel planety, se zvětšuje plocha půdy, na níž se pěstují zemědělské plodiny. Nová pole vznikají většinou na úkor lesního porostu.
V roce 1990 představovala zalesněná plocha 31,6 % souše, o 25 let později to bylo o 1 p. b. méně. Zatímco před 25 lety připadalo na jednoho obyvatele planety 0,8 ha lesa, v roce 2015 to bylo o 0,2 ha méně. Podle zprávy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) se ale rychlost, s níž mizí lesy ze zemského povrchu, zmenšila o více než polovinu a dosahuje průměrného ročního tempa 0,08 %. Skladba lesa na planetě se ale mírně se změnila. Dnes 7 % lesních porostů připadá na lesy, které člověk pěstuje cíleně a 93 % lesa roste bez zásahu člověka. Před čtvrt stoletím tvořil původní les 96 % všech lesů. Stále platí, že nejvíce lesů ubývá v tropických oblastech, úbytek dřevní hmoty v subtropických regionech se podařilo zastavit a naopak lesů v oblasti mírného pásu přibývá. Více ZDE.

Nový Zéland: Rekord ve vývozu ovoce

Roční hodnota vývozu ovoce z Nového Zélandu v letošním červnu poprvé překonala hranici 2 mld. dolarů. Za meziročním nárůstem o více než 20 % (330 mil. dolarů) stojí jak zvýšení cen, tak nárůst vyváženého množství. Jen za měsíc květen se vyvezlo ovoce v ceně 445 mil. dolarů.
Nejčastěji vyváženým ovocem je kiwi (59 % hodnoty ovocného exportu), následují jablka (28 %) a avokáda (6 %). Export kiwi a jablek se stále zvyšuje, přestože mezi lety 2012 a 2014 se plocha, na níž se toto ovoce pěstuje, zmenšila o 5,3, resp. 4,8 %. Více než čtvrtina (27 %) vývozu směřuje do zemí Evropské unie, s odstupem následují Japonsko (14 %) a Čína (13 %).
Více ZDE.

OSN: Soutěž ve vizualizaci dat

U příležitosti Světového dne statistiky vyhlásila statistická divize OSN soutěž ve vizualizaci dat. Téma, které by měla výsledná vizualizace představit, není přesně stanoveno. Jedinou podmínkou je, že bude vycházet z poslední zprávy Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals Report). Výsledkem soutěžní práce může být jak infografika tak i dynamická vizualizace. Zúčastnit se mohou jedinci nebo maximálně tříčlenné týmy. Ačkoli statistická divize OSN vyzývá k účasti zejména studenty, datové žurnalisty či grafické designéry, je soutěž otevřená komukoli. Uzávěrka je již 20. září. Více ZDE.
Podobou soutěž zaštiťuje i vydavatelství Wiley. Zde je nutné projekt přihlásit nejpozději 2. října a vizualizace musí znázorňovat vybrané charakteristiky ve všech státech světa. Podrobnosti ZDE.
Výsledky obou soutěží budou vyhlášeny 20. října na Světový den statistiky.