České firmy zaostávají ve využívání sociálních sítí

VYDÁNÍ: 09/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

I když mezi roky 2013 a 2014 vzrostl v naší republice počet podniků, které aktivně využívají sociální sítě (tj. mají zde vlastní účet nebo profil), v porovnání s evropskými zeměmi máme co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Za námi se v evropském žebříčku umístily jen Rumunsko, Polsko a Lotyšsko.

Na počátku roku 2013 využívalo sociální sítě 15 % podniků, o rok později jich byla více než pětina. Aktivní jsou v prostředí sociálních sítí především velké firmy s 250 a více zaměstnanci (36 %).
Z odvětvového hlediska využívají sociální sítě nejčastěji cestovní agentury a kanceláře (75 %), následované podniky v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (63 %), podniky poskytujícími ubytování (61 %) a podniky zabývajícími se telekomunikačními činnostmi (52 %). Sociální sítě využívají naproti tomu minimálně firmy zabývající se např. dopravou a skladováním, stavebnictvím či výrobou (ve všech těchto případech se jedná o zhruba desetinu podniků).

Důvody využívání sociálních médií podniky v ČR, leden 2013 (v %)

Důvody využívání sociálních médií podniky v ČR, leden 2013 (v %)

Růst podílu podniků aktivně využívajících sociální sítě mezi roky 2013 a 2014 byl v naší republice velmi slušný – téměř 7 p. b. Největší meziroční nárůst zaznamenal Eurostat na Kypru, v Irsku a na Maltě, kde překročil 10 p. b. Česká republika byla v tomto meziročním srovnání na pěkném osmém místě.
V roce 2014 odkazovala téměř pětina podniků prostřednictvím svých webových stránek na vlastní firemní účet nebo profil na sociálních sítích. Lze tedy říci, že pokud má firma aktivní účet na so­ciální síti, upozorňuje na něj rovněž na svých webových stránkách. Nejčastěji tak činily podniky v největší velikostní kategorii. Odkaz na sociální síť mělo na svém webu 28 % těchto podniků.
Na profil v prostoru sociálních sítí odkazovaly nejčastěji firemní weby cestovních agentur a kanceláří (68 %), dále podniky v oblasti vydavatelství, filmu a televizních programů (57 %) či firmy poskytující ubytování (54 %). Nejméně často tak činily firmy zabývající se dopravou a skladováním (6 %), stavebnictvím (7 %) či výrobní podniky (7 %).

Podniky a sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Podniky a sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Sociální sítě se nejvíce využívají na Maltě

Podíváme-li se na aktivitu podniků na sociálních sítích v evropském měřítku, je jasně patrné, že české podniky mají co dohánět. V aktivním využívání sociálních sítí zaostávají české podniky za většinou členských zemí Evropské unie. Na evropském žebříčku zaujímají jedny z nejnižších příček.
Sociální sítě využívají nejaktivněji podniky na Maltě (64 %), v Irsku (58 %), Nizozemsku (53 %) nebo na Kypru (51 %). Desítku zemí, v nichž podniky využívají sociální sítě relativně málo, tvoří všechny pobaltské státy, Itálie, Belgie, Česko i Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko (více ZDE).

Podniky a sociální sítě, leden 2014 (v %)

Podniky a sociální sítě, leden 2014 (v %)

Sociální sítě přináší podnikům mnoho výhod

Přestože sociální sítě původně sloužily pro účely propojování fyzických osob, řada firem již zjistila, že se jim díky nim otevřel nový komunikační kanál a že aktivní využívání sociálních sítí přináší nesporné výhody. Sociální sítě mohou sloužit uvnitř podniku pro interní komunikaci mezi zaměstnanci navzájem, mezi zaměstnanci a vedením, ale i mezi podnikem a jeho klienty. Jedná se o nejrychlejší způsob předávání informací, spolupráce a veškeré potřebné komunikace. Zároveň takto firma může komunikovat s celým pracovním trhem nebo hledat nové zaměstnance.
Podniky využívají sociální sítě podobně jako své webové stránky, tj. zejména k informování veřejnosti o novinkách týkajících se jejich činnosti. Řada firem používá sociální sítě ke zlepšování obrazu firmy, vykazování jejich společenské odpovědnosti nebo propagaci svých dobročinných iniciativ.

Podniky využívající aktivně sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Podniky využívající aktivně sociální sítě, 2013 a 2014 (v %)

Sociální sítě lze využít také jako zákaznický servis – podniky v nich vytváří prostor pro své zákazníky, kteří jim mohou klást dotazy, formulovat požadavky, participovat na vylepšování nebo inovování nabízeného zboží či poskytovaných služeb. Odpovědi na nejčastější otázky pak slouží i ostatním uživatelům nebo zákazníkům. Firma může v neposlední řadě analyzovat reakce uživatelů pomocí specializovaných nástrojů a zjišťovat tak, co o ní ostatní uživatelé říkají a zda jsou tyto zmínky pozitivní či negativní. Řada firem prostřednictvím sociálních sítí spolupracuje s obchodními partnery či jinými organizacemi (např. organizacemi veřejné správy, neziskovými organizacemi apod.).

Silný nástroj pro vyjadřování názorů

Sociální sítě dávají do rukou firemních zákazníků silný nástroj k vyjádření jejich názorů. Stále více firem se tak snaží monitorovat dění na sociálních sítích, které se týká jejich činnosti. Dokumentují to i data Českého statistického úřadu z šetření za rok 2013. Mezi nejčastější důvody využívání sociálních médií podniky bylo zlepšování obrazu firmy či uvádění produktů na trh (jako důvod využívání sociálních sítí to uvedlo 14 % podniků) či získávání zpětné vazby od zákazníků (uvedlo 12 % podniků).

Nová data budou koncem roku 2015

Data uvedená v tomto článku vycházejí z výsledků ročního statistického Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru (ICT 5-01). Toto šetření  realizuje ČSÚ každoročně od roku 2002. Provádí se na vzorku o rozsahu přibližně 9 tis. podniků s 10 a více zaměstnanci ve všech odvětvích kromě zemědělství, těžby a dobývání a sekcí spadajících pod veřejnou správu. Posledním referenčním obdobím byl leden 2014. Údaje za ostatní státy EU pochází z databáze Eurostatu a jsou platné k 1. březnu 2015.
Více informací najdete také v publikaci Informační společnost v číslech 2015 – ZDE .

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Informační společnost v číslech

ilustrativní fotka

V českých domácnostech klesá kvůli masově rozšířenému užívání mobilních telefonů počet „bytových“ pevných linek. Zatímco v roce 2000 jich v ČR byly ještě téměř 3 mil., o 17 let později – v roce 2017 – čítal jejich počet jen 350 tis.

Pětina českých firem nemá vlastní web

ilustrativní obrázek

Zatímco počet firem s webovými stránkami v posledních letech stagnuje, využívání sociálních sítí je na vzestupu, a to hlavně u velkých podniků. Přesto je Česko ve využívání sociálních sítí v porovnání s ostatními státy EU pod průměrem.

Digitální pokrok lze změřit

Ilustrační foto

Eurostat na konci minulého roku představil nový ukazatel za rok 2015, který označil jako Digital Intensity Index, česky index digitální vyspělosti. Díky němu je možné porovnávat, jak se v podnikatelském sektoru jednotlivých členských států daří zavádět a využívat informační a komunikační technologie.

Polovina obyvatel planety už používá internet

ilustrativní fotka

Podle nejnovější prognózy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) bude mít do konce letošního roku přístup k internetu 3,2 mld. obyvatel planety. Před patnácti lety, v roce 2000, bylo na „síti“ sedmkrát méně lidí, tj. 400 mil. z celkového počtu 6,2 mld. osob. Nyní žije na Zemi zhruba o jednu miliardu obyvatel více.

Homeworking pokulhává, využívání ICT ne

Ilustrativní obrázek

Necelá třetina podniků umožňuje zaměstnancům práci z domova. Pracovníků, kteří tuto možnost využívají alespoň půl dne v týdnu, však není ani deset procent. Co ještě odhalilo šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru a jak jsou na tom české podniky ve srovnání s ostatními zeměmi EU?

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

ilustrativní fotka

Po dvou letech recese, 2012–2013, se investice v České republice zvýšily. V porovnání s Evropskou unií byl jejich přírůstek téměř dvojnásobný, proti eurozóně dokonce více než čtyřnásobný. Narostly především investice do budov a staveb i do technologií.

Internet je pro podniky nepostradatelný

Ilustrativní obrázek

Poslední šetření ČSÚ o využívání informačních technologií v podnicích například vyvrátilo názor, že firmy na internetu příliš neinzerují. Naopak, téměř polovina z nich umísťuje placenou inzerci na vyhledávače, sociální média a na různé webové stránky.

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Podniky nevyužívají všech výhod svých webů

Ilustrační obrázek

Nejčastější službou, kterou podnikové webové stránky v lednu 2013 ve vztahu ke svým zákazníkům nabízely, bylo prohlížení katalogů a ceníků výrobků a služeb. Dvě třetiny podniků umožňovaly zákazníkovi z podnikových webových stránek objednat nebo rezervovat produkt.