Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

VYDÁNÍ: 09/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Mistrovství světa v ledním v hokeji, které se uskutečnilo letos v květnu v Praze a Ostravě, trhalo rekordy v diváckém zájmu. To se odrazilo i v ubytovací statistice především města Ostravy, a to díky nerezidentům.
Srovnáme-li vývoj návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních u nerezidentů v květnu roku 2015 se stejným měsícem v roce 2014, vidíme indexy 175 % u počtu hostů a dokonce 210 % u počtu přenocování. Za hromadné ubytovací zařízení (HUZ) se přitom považuje zařízení s aspoň pěti pokoji a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu včetně služebních cest. Hosté ze zemí, jejichž reprezentace hrály svá utkání v Ostravě, vykazovali enormní meziroční nárůsty. Například Finové svůj počet znásobili 12krát, Slovinci 6krát a Norové 4krát.

Na žebříčku krajů Praha dominuje

Podle statistiky HUZ počet hostů ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostl o 9,3 % a počet přenocování o 7,8 %. Celkově se tak v České republice v 8 026 zařízeních, která nabízela svou kapacitu pro cestovní ruch, ubytovalo 4,4 mil. hostů s počtem 11,5 mil. nocí.
Krajům nedostižně vévodí hlavní město Praha se 40% podílem na všech ubytovaných hostech. Toto dominantní postavení zajišťují naší metropoli především zahraniční turisté, kterých se zde ubytovalo přes 1,5 mil., tj. 65 % z jejich celkového počtu. Druhý v pořadí co do obliby byl kraj Jihomoravský, kde se ubytovalo více než 400 tis. hostů (tj. 9 % z celkového počtu). Zde již ale většinu hostů (65 %) tvoří turisté z Česka. Přes 300 tis. turistů se ubytovalo v Jihočeském kraji, který tak obsadil třetí příčku v pomyslném žebříčku krajů.
V meziročním srovnání přibylo nejvíce hostů v Královéhradeckém kraji (o 15,5 %), v krajích Plzeňském a Zlínském (oba kraje shodně o 14,3 %). Nejnižší meziroční přírůstek hostů (o 2,5 %) zaznamenal Jihomoravský kraj vlivem poklesu zahraničních klientů (o 2,7 %), ale počet domácích turistů zde vzrostl o 5,5 %. Úspěšnou jarní sezónu dokládá fakt, že růst celkového počtu hostů hlásilo všech 14 krajů v republice.

Meziroční změna v počtu hostů a přenocování v HUZ, 2. čtvrtletí 2015

Meziroční změna v počtu hostů a přenocování v HUZ, 2. čtvrtletí 2015

Pohled na nižší územní celky

Při pohledu na nižší územní celky, a to okresy a správní obvody v Praze, nikoho asi nepřekvapí absolutní dominance správního obvodu Prahy 1. Počet hostů v HUZ zde dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku hodnoty téměř 614 tis. (vyjádřeno relativně: jednalo se o 14 % z celkové návštěvnosti celé ČR). S velkým odstupem pak následovaly správní obvody Prahy 2 a Prahy 8 (184, resp. 160 tis. hostů) a okres s moravskou metropolí Brno – město s počtem 151 tis. hostů.
Největší meziroční přírůstky v počtu hostů byly zaznamenány ve správních obvodech Prahy 16 a Prahy 15 a v okresech Kutná Hora, Náchod a Most.
Pokud bychom hodnotili tato území podle počtu přenocování turistů, i zde by Praha 1 brala prvenství s více než 1,5 mil. nocemi. Ale druhou a třetí příčku by již obsadily okresy Karlovarského kraje, a to Cheb (625 tis. nocí) a Karlovy Vary (543 tis. nocí). V pořadí čtvrtým nejoblíbenějším územím byla Praha 2 (473 tis. nocí). Na pátém místě figuroval okres Trutnov (365 tisíc nocí) především díky horské turistice. Těchto prvních pět územních celků mělo dohromady téměř třetinový podíl na celkovém počtu přenocování ve všech HUZ v celé ČR.
O prvenství hlavního města Prahy (1,8 mil. hostů), které je zároveň krajem, není ani mezi obcemi sebemenší pochyb. Celkem nasnadě je i skutečnost, že město Brno (rovněž zároveň okres) se umístilo na druhém místě. Plzeň se 74 tis. ubytovanými hosty předstihla lázeňská města Karlovy Vary a Mariánské Lázně (67 tis., resp. 60 tis. hostů) i Ostravu, kde přenocovalo 57 tis. hostů. Mezi jihočeské turisticky atraktivní města Český Krumlov (56 tis. hostů) a České Budějovice (46 tis. hostů) se vklínilo horské středisko Špindlerův Mlýn (49 tis. hostů). Do první desítky se zařadila ještě města Olomouc a Luhačovice se 40 tis., resp. 30 tis. hosty. Za zmínku stojí ještě obec Pasohlávky, která se nachází u vodní nádrže Nové Mlýny, a patří mezi velmi malé obce s pouhými 733 obyvateli. Z pohledu ubytovací statistiky se ale řadí mezi významné obce jako např. Zlín či Mikulov, neboť se v Pasohlávkách ubytovalo ve 2. čtvrtletí 2015 více než 19 tis. hostů.
Díky lázeňství, které sebou nese podstatně delší pobyty, než je tomu v případě jiných důvodů turistických cest, se Karlovy Vary a Mariánské Lázně umístily na 2. a 3. místě (za nedostižnou Prahou) co do počtu přenocování a odsunuly tak moravskou metropoli s 254 tis. nocemi až na čtvrté místo.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí podle krajů (v tis.)

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí podle krajů (v tis.)

Autor: , vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu

Agentura CzechTourism představila výsledky projektu Tracikng příjezdového a domácího cestovního ruchu. Zkoumala v něm chování turistů i výletníků v České republice, a to jak zahraničních, tak domácích.

O ČR je mezi turisty zájem

ilustrační foto

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování z řad domácích i zahraničních turistů.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Úspěšná letní turistická sezóna

ilustrativní fotka

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 2,0 %. Většina evropských zemí zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Návštěvnost Unie roste

ilustrační foto

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch v EU28

ilustrační foto

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Chuť na cestování nepolevila

Ing. Marie Boušková

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Ilustrační foto

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.