Skutečné faktory růstu české ekonomiky

VYDÁNÍ: 09/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Česká ekonomika již sedmé čtvrtletí po sobě meziročně roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 4,4 %. Průměr za celé období od čtvrtého čtvrtletí 2013 činí 2,5 %.

V poslední době se velmi často objevují otázky, nakolik je toto tempo skutečné a podložené zdravými faktory. ČSÚ však pravidelně při čtvrtletním odhadu hrubého domácího produktu v termínu 60 dní po skončení čtvrtletí uveřejňuje výdajovou i zdrojovou strukturu hrubého domácího produktu.
Z posledních údajů vyplývá, že růst hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí (+4,4 %) byl více než z jedné třetiny tažen výdaji na konečnou spotřebu (především domácností). Z jedné třetiny byl pak spojen s čistým vývozem a z jedné čtvrtiny s investicemi do fixního kapitálu. Vliv změny zásob ve druhém čtvrtletí je velmi omezený, tvoří přibližně jednu šestinu růstu. Z hlediska nabídky jsou za růstem ekonomiky především odvětví zpracovatelského průmyslu, tvoří téměř polovinu růstu přidané hodnoty.
Růstu hrubého domácího produktu dosáhla česká ekonomika i v prvním čtvrtletí letošního roku (4 %). Jednou třetinou se na něm podílely výdaje na konečnou spotřebu. Zde je patrný výraznější vliv změny zásob, který však nelze jednoznačně interpretovat, neboť srovnávací základna je výrazně ovlivněna tabákovými výrobky. Díky legislativní úpravě v oblasti tabákových výrobků totiž docházelo k předzásobení těmito výrobky obvykle ke konci roku a ke značnému poklesu zásob na začátku roku nového. Tento efekt se však na přelomu let 2014 a 2015 vytratil. Nabídkové faktory byly obdobné i v prvním čtvrtletí, neboť zpracovatelský průmysl opět determinoval téměř polovinu růstu přidané hodnoty.
Podrobnější informace o skutečných faktorech ovlivňujících růst hrubého domácího produktu připravujeme do příštího vydání Statistiky&My.

Vývoj HDP a jeho složek ve stálých cenách, 2005–2. čtvrtletí 2015 (meziroční  indexy, sezónně očištěno, v % )

Vývoj HDP a jeho složek ve stálých cenách, 2005–2. čtvrtletí 2015 (meziroční  indexy, sezónně očištěno, v % )

Autor: , místopředseda ČSÚ

1 Pings/Trackbacks pro "Skutečné faktory růstu české ekonomiky"

Související články

 

Spotřeba domácností táhla růst HDP

ilustrativní obrázek

Hospodářský růst během prvních tří čtvrtletí roku 2016 zpomaloval. Za vysokou ekonomickou dynamikou roku 2015 stála výjimečná kombinace růstových faktorů. Tato situace se však již v loňském roce znovu neopakovala.

Ekonomika ČR v roce 2015

ilustrativní obrázek

Vloni pomohlo české ekonomice dočerpávání peněz z fondů EU a nízké ceny ropy na světovém trhu. Národní hospodářství rostlo nejrychleji od roku 2007. Mezi členskými zeměmi vstupujícími do EU po roce 2000 patřila České republice z hlediska úrovně ekonomické výkonnosti druhá nejlepší příčka hned za Maltou.

Otázka intervencí ČNB

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

Na základě kterých údajů se Česká národní banka (ČNB) v roce 2013 rozhodovala zahájit kurzové intervence? Co tehdy brala v potaz a jaký byl tehdejší stav ekonomiky z pohledu dat ČSÚ?

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Jak měříme výkon české ekonomiky?

Ilustrační foto

Čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu sestavuje Český statistický úřad dříve, než mají firmy hotové účetní závěrky. Jeho informace proto nelze ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Vždy však striktně měří jen to, co již nastalo, a neprovádí predikce vývoje ekonomiky v budoucím období.

Křivka českého HDP zamířila konečně vzhůru

Ilustrační foto

Ekonomika České republiky byla vloni mezikvartálně v plusu už od 2. čtvrtletí. V posledních třech měsících rostla i proti stejnému období předchozího roku, poprvé od 4. čtvrtletí 2011. Celý loňský rok však zůstal „v červeném“.

O čem skutečně vypovídá regionální HDP?

Ilustrační foto

Regionální hrubý domácí produkt (HDP) vypovídá o ekonomické výkonnosti na daném území. Veřejností i médii bývá často chybně chápán a interpretován. S životní úrovní obyvatelstva řady regionů má totiž máloco společného.