Zahraniční obchod se zdravím

VYDÁNÍ: 09/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky.

S rozvojem cestovního ruchu neoddělitelně souvisí i poskytování zdravotní péče. Vedle její nutné, více či méně nahodilé složky se zvyšuje význam tzv. zdravotní turistiky. Platí to jak o její klasické podobě (lázně, stomatologie, plastická chirurgie, potraty), tak nověji i o plánované zdravotní péči (protonové centrum, vzácná onemocnění, specializované výkony). Pozadu nezůstává ani využívání internetu za účelem obstarávání lékařských informací a také zdravotnického zboží a služeb.
Vliv těchto změn na zdravotní péči zatím nebyl předmětem pozornosti. Je proto otázkou, do jaké míry je významný. Oproti vžité představě v případě zdravotní péče není dovozem přísun zboží či služeb ze zahraničí, ale spíše cesta našeho pacienta (rezidenta) do cizí země, kde mu je poskytnuto ošetření. Podobně tomu je v případě vývozu, kdy cizinci (nerezidenti) přijíždějí za zdravotní péčí k nám. Samozřejmě že se také vyváží a dováží zdravotnické zboží, popř. služby pro tzv. mezispotřebu nemocnic a jiných institucí.
Problémem je, že se rozsah zahraničního obchodu, zejména pak vývozu, velmi nesnadno zjišťuje. Jsou k tomu zapotřebí různorodé informace – zdravotní statistikou počínaje, přes data o výdajích veřejných rozpočtů a domácností na zdravotní péči, až po údaje statistiky cestovního ruchu o počtech přenocování našich občanů v cizině a naopak cizinců v Česku konče.
V roce 2013 činil dovoz zdravotní péče 1,65 mld. Kč, tj. asi 0,6 % celkových výdajů (292,5 mld. Kč). Vývoz zdravotní péče byl vyšší, dosáhl částky 2,5 mld. Kč., tj. necelých 0,9 % z uvedených 292,5 mld. Kč .
V porovnání se strukturou vycházející ze zdravotnických účtů je na cestách výraznější podíl výdajů na nemocenskou péči a přepravní služby. Ve vývozu je v porovnání s dovozem patrný vyšší podíl zdravotní turistiky (plánované péče), a to 7,5 % oproti necelým 2 %, a také stomatologických výkonů. Nejvýraznější položkou vývozu je však lázeňská péče. Její rozsah (1,1 mld. Kč) je důvodem převahy vývozu nad dovozem.
O čem však tato čísla hovoří?  V případě dovozu o tom, že domácí výdaje na zdravotní péči byly v roce 2013 o 1,65 mld. Kč vyšší, než uvádějí zdravotnické účty. A co se vývozu týče, je zřejmé, že část kapacity našeho zdravotnictví (v rozsahu čistého salda vývozu nad dovozem, tj. 0,85 mld. Kč) byla použita na zdravotní péči o cizí státní příslušníky. Nicméně celkově lze považovat zahraniční obchod se zdravotní péčí, i přes velké budoucí možnosti, za mnohem méně významný, než je tomu v jiných odvětvích.

Autor: , odbor statistik rozvoje společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Obchod se zbožím a službami v EU28

ilustrační fotografie

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

Ilustrační foto

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

Jak se Češi objednávají k lékaři

ilustrační foto

Přestože vyhledávání informací o nemocech a lécích patří na internetu k častým činnostem české populace, on-line služby lékařů a lékáren využívá zatím málokdo. Důvodem může být i to, že lékaři v ČR nabízejí tyto služby jen zřídka. To by se však v souvislosti s připravovanou elektronizací zdravotnictví mohlo brzy změnit.

Jak často obyvatelé EU navštěvují lékaře

ilustrativní fotka

Ve většině států Unie navštívili obyvatelé lékaře 4krát až 9krát ročně. V roce 2014 zašli k lékaři obyvatelé Kypru či Švédska v průměru méně než třikrát, zatímco na Slovensku či v Maďarsku šel každý k lékaři více než 11krát za rok.

Jak rostly mzdy a platy lékařů

ilustrativní obrázek

Před pěti lety byla ukončena protestní akce českých lékařů Děkujeme, odcházíme podpisem memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví s tím, že se lékařům postupně zvýší průměrné platy na 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. O kolik jim vzrostly mzdy a platy skutečně?

Čechy trápí hypertenze i bolesti zad

ilustrační foto

Hypertenze a nemoci v oblasti bederní a krční páteře byly podle výsledků Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014 nejčastější chronickou nemocí u mužů i u žen v České republice. Nějaké předepsané léky užívala více než polovina respondentů.

Naši lékaři informace o pacientech téměř nesdílejí

ilustrativní fotka

Stále častěji se hovoří o elektronizaci zdravotnictví, tzv. eHealth, a přitom k efektivnímu zapojení informačních technologií je ještě dlouhá cesta. Ještě stále chybí platná legislativa. Pouze každý dvanáctý obvodní lékař v České republice vydává elektronické recepty.

Jakou zdravotní péči skutečně dostáváme?

ilustrativní fotka

V polemikách o stále rostoucích nákladech v našem zdravotnictví se často argumentuje ne zcela konzistentními údaji. Hodnotová i naturální data potvrzují, že za čtyři roky od roku 2010 reálně poklesl objem zdravotní péče. Otázkou je, který z pohledů má blíž k realitě.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Za co u nás cizinci utrácejí?

ilustrační foto

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.