Většina zemí Unie daleko za spotřebou EU15

VYDÁNÍ: 10/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V HDP na obyvatele v paritě kupní síly byla loni ČR na 77 % průměru „starých“ zemí unie, ve spotřebě domácností však na necelých dvou třetinách.

Vyspělost zemí je obvykle měřena pomocí HDP na obyvatele v paritě kupní síly ve srovnání s průměrem za země celé EU. Poněkud tvrdší je pak porovnání s tzv. „starými“ zeměmi EU (tj. skupiny EU15). Jejich vyšší ekonomická úroveň oproti novým zemím, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, přetrvává.
Použijeme-li takovéto měřítko pro výdaje domácností na konečnou spotřebu na obyvatele v paritě kupní síly, bylo v roce 2014 pod průměrem skupiny EU15 celkem 24 zemí Unie. Průměr totiž zvyšovalo Lucembursko se spotřebou o třetinu vyšší (132,5 % průměru EU15) a Velká Británie (112 %). Významně nadprůměrné byly však loni také relativní výdaje rakouských a německých domácností (111,2 %, resp. 110,1 % průměru skupiny EU15). Na opačném konci pak stály, co se relace spotřeby týká, výdaje domácností v Maďarsku (55 %), Rumunsku (54,5 %) a Bulharsku (45 %). Lidé v ČR spotřebovali v roce 2014 v přepočtu na obyvatele jen asi dvě třetiny toho, co domácnosti EU15 (65,7 %).
Bohaté neunijní země mají jedny z nejvyšších relací spotřeby domácností ve srovnání s EU15: Norsko loni 118,3 %, Island 101,8 % a Švýcarsko v datech za rok 2013 dokonce 141,8 % průměru starých zemí Unie.

Výdaje domácností na obyvatele v paritě kupní síly*), 2014 (EU15 = 100)

Výdaje domácností na obyvatele v paritě kupní síly*), 2014 (EU15 = 100)

Autor: , vedoucí oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Spotřeba rostla napříč celou Unií

Ilustrační foto

Výdaje na konečnou spotřebu domácností stouply v roce 2015 v sedmadvaceti zemích EU. Data z ČSÚ a Eurostatu ukazují, že stagnovaly pouze v Lucembursku.

ČR a EU: odlišný vývoj

Ilustrační foto

Směrem k růstu HDP působil zahraniční obchod, opačně pak výdaje na spotřebu a slábnoucí tvorba kapitálu.