Češi milují multikina

Za rok česká kina průměrně navštíví asi 10 mil. návštěvníků, což je zhruba jedna návštěva na obyvatele za rok. Doba, kdy to bylo pětinásobně více, je však už dávno pryč.

V posledních čtyřech letech navštívilo kina v České republice zhruba 11 mil. osob za rok. V roce 2014 to bylo 11,5 mil. diváků, což oproti předcházejícímu roku znamenalo mírné zvýšení asi o 0,5 mil. Klesající zájem o sledování filmů v kině vedl ke snižování jejich počtu.

V Praze je většina multikin

V současné době lze navštívit na území republiky zhruba šest set kin (v roce 2013 jich bylo 637). Podle statistik dávají lidé přednost multikinům. Těchto 29 kin, která jsou soustředěna hlavně v Praze a dalších velkých městech, se podílelo na návštěvnosti největším podílem – více než dvěma třetinami. V roce 2014 jich navštívilo plných 7,8 mil. diváků, což je 67,2 % ze všech. V palácích filmové zábavy se uskutečnily více než tři čtvrtiny (75,8 %) filmových představení a obdobné procento (74,0%) představovaly také tržby. Pro představu připomeňme, že multikina mají větší počet sálů (nejvíce 14) a uvádí filmy po celý den až do pozdního večera. Naopak „venkovská a nezávislá kina“ představují zbývající většinu. Hrají často jeden nebo dva dny v týdnu jedno či dvě představení.

Vývoj počtu filmových návštěvníků a představení, 1989 až 2014

Vývoj počtu filmových návštěvníků a představení, 1989 až 2014

Co nás před filmové plátno nejvíce táhlo?

Na tuto otázku ve zkratce odpovídá výčet filmový hitů za poslední čtyři roky. V loňském roce byla na prvním místě diváckého zájmu pohádka Tři bratři v čele s protagonistou Tomášem Klusem. Následoval ji třetí díl dobrodružné trilogie Hobit: Bitva pěti armád a druhý díl animovaného filmu Jak vycvičit draka.
Dnes, stejně jako v minulosti, vévodí českému žebříčku nejsledovanějších filmových snímků americké filmy. Pozadu však nezůstavají ani české filmy. V popředí zájmu diváků byly už jak v dřevních dobách filmu za první republiky, tak v době socialismu a nejinak je tomu dnes.
Mimo roku 2012 to byl právě český film, který se těšil největší oblibě. A každý rok se ocitly v první desítce další české filmy. V roce 2014 to byly Babovřesky 2 a Něžné vlny, v předcházejícím roce bodovaly dokonce čtyři české filmy: Příběh kmotra, Čtyřlístek ve službách krále, Revival a Křídla vánoc. V roce 2011 upoutal pozornost diváků ještě i film Lidice, který se umístil na čtvrtém místě.

Život je život u diváků vede

Ze statistických dat lze vysledovat i jiné zajímavosti. Například to, že se zvyšuje počet uváděných filmů. V roce 2013 jich bylo více než 1 200, z toho 229 bylo premiérových snímků. Přitom ubývá počet diváků jednotlivých filmových titulů. Zatímco v roce 2010 potřebovaly Ženy v pokušení k získání prvního místa 1,2 mil. diváků, v roce 2014 stačila Třem bratrům jen asi polovina.
Další zajímavostí je informace, že zatímco v roce 2010 navštívilo více než půl milionu diváků celkem pět filmů, v následujícím roce to byly jen čtyři filmy. V dalších letech se jednalo už jen o dva filmy. S touto statistikou na první pohled nekoresponduje překvapivý nárůst počtu představení v posledních letech. Na této skutečnosti se podílí zejména multikina, která nabízejí svým divákům velký počet představení.
I přes úbytek kin v posledních letech se nabízená představení blížila cifře 440 tis. a oproti roku 1998 se zvýšila skoro trojnásobně.
A za kolik do kina chodíme? Vstupné je samozřejmě různé a v průměru se pohybuje kolem 127 Kč, mimo multikina je vstupné většinou nižší.