ČSÚ připomněl 25 let Programu Teplice

Na 150 lidí se zúčastnilo konference 25 let Programu Teplice. Na konci října ji uspořádal ČSÚ ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Konference ukázala, že téma znečištěné životní prostředí a jeho vliv na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje je stále aktuální.

Konference se v Teplicích uskutečnila ve dnech, kdy vláda rozhodla o prolomení limitů těžby v dole Bílina.
„Jako Severočeška mám za to, že dopady ekonomické krize a sociální problémy regionu sice zdánlivě mohou odsouvat otázky životního prostředí do pozadí, nicméně z hlediska kvality lidského života nesmějí být tyto aspekty opomíjeny. Jsme zodpovědní vůči budoucím generacím za to, v jakých podmínkách budou žít. V kontextu současných událostí se určitým ústupkem stala vzdálenost těžby od obytné zóny z původně diskutovaných 170 metrů na 500 metrů, a to pravděpodobně zásluhou iniciativy řady organizací a společností, které se za tímto účelem spojily,“ upozornila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

ilustrativní obrázek

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová na konferenci řekla: „Jsme zodpovědní vůči budoucím generacím za to, v jakých podmínkách budou žít.“

Akce se zúčastnila řada odborníků, např. molekulární epidemiolog Radim Šrám, přírodovědec Jan Ševčík, imunolog Josef Richter a severočeský hygienik František Kotěšovec. Shodli se na tom, že na výsledky Programu Teplice je třeba navázat dalšími výzkumnými aktivitami. Cílem by mělo být zlepšení ovzduší a zdravotního stavu obyvatel pánevních okresů.
Program Teplice probíhal v letech 1991 až 1999. Vůbec poprvé v historii Československa, resp. České republiky, intenzivně monitoroval znečištěné ovzduší. Vznikly studie zaměřené na zdravotní stav populace, na kvalitu spermií nebo poruchy dýchacích funkcí u dětí. Zcela novým poznatkem byl význam vlivu znečištěného ovzduší na vývoj plodu v prvním měsíci těhotenství. V té době také bylo zřízeno oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ, které v Ústí nad Labem zakládala Iva Ritschelová. Toto oddělení se na Programu přímo spolupodílelo poskytováním objektivních statistických dat. Dnes jej vede Miloslava Veselá, která na konferenci rovněž vystoupila s odborným příspěvkem.
Více informací naleznete ve sborníku, který je dostupný ZDE.

ilustrativní fotka

Účastníci konference si mohli prohlédnout výstavu o tzv. ekologické demonstraci, která se uskutečnila v listopadu 1989 v Teplicích.