Při výběru jmen jsou rodiče kreativnější u dcer

Kubík, Honzík, Tomík, Eliška, Anička a Terezka. To jsou nejčastější jména dětí narozených v lednu 2015. Jak taková statistika ale vzniká?

Cesta k výsledným nejoblíbenějším jménům je celkem jednoduchá, ale zdlouhavá. Na začátku je statistický formulář s názvem Hlášení o narození. Při narození dítěte do něj zaměstnanec porodnice zapíše všechny požadované údaje, například jméno a příjmení dítěte, jeho váhu a délku, základní informace o rodičích (jméno, bydliště, vzdělání apod.). Poté formulář odešle na matriku. Tam hlášení zkontrolují, přiřadí dítěti jeho rodné číslo (které je unikátní a musí být dělitelné číslem 11) a pošlou do Českého statistického úřadu. Z hlášení o narození následně pracovníci ČSÚ anonymně zpracovávají demografické informace o dítěti a jeho rodičích. Poté se na dva roky uloží do archivu a po uplynutí této doby se skartuje.
Se statistikami o dětských jménech jsme začali v roce 1999. Přepsat hlášení za celý rok, kdy se rodí kolem 100 tisíc dětí, je obrovské množství práce. Proto padlo rozhodnutí soustředit se pouze na jeden měsíc. Byl vybrán hned ten první, leden.

Dárek ke Světovému dni statistiky

Lednové statistiky dětských jmen se publikovaly každý rok, naposledy za leden 2012. Ke Světovému dni statistiky, který letos připadl na úterý 20. října, jsme se rozhodli statistiky o nejoblíbenějších dětských jménech obnovit.
Pro získání jednotlivých jmen tedy bylo nutné vyzvednout z archivu všechna hlášení o narození a jedno po druhém je přepsat do počítače. Hlášení o narození za leden 2013 byla už bohužel skartována. Avšak 18 tisíc formulářů za leden 2014 a leden 2015 jsme mohli přepsat.
Z celého formuláře jsme přepisovali pouze pět údajů: pohlaví dítěte, jeho křestní jméno, křestní jména rodičů, kraj narození a poznámku o zdědění jména. I tak to byla práce na několik týdnů. Po přepsání posledního jména jsme si ihned ověřili, co už jsme tak trochu tušili – první tři nejoblíbenější klučičí jména jsou stále stejná a že Tereza nepřidala další vítězství.

Nejčastější dívčí jména – rozdíly v krajích v ČR, leden 2015

Nejčastější dívčí jména – rozdíly v krajích v ČR, leden 2015

Anna Marie nebo Marie Anna?

Při vybírání jmen pro potomky jsou rodiče kreativnější u svých dcer. V lednu 2015 jim vybrali 624 různých jmen, synům dali 538 rozdílných jmen. Asi ale překvapí, že křestní jméno skládající se ze dvou a více jmen je častější u kluků. Celých 40 % z nich má více než jedno jméno, u děvčat je to necelých 30 %. Téměř absolutní většina se vyskytuje jedenkrát. U kluků bylo dvakrát jméno Šimon Jan a Gia Bao. U děvčat bylo dvojjmen méně, ale četnost mnohokrát vyšší, i když v podstatě jen u jedné kombinace a tou byla Anna Marie. Tak bylo v lednu pojmenováno 15 děvčat, další tři Marie Anna a dvě Anna Maria.
Lednová statistika dětských jmen také ukázala, že 16,2 % chlapců má své jméno po rodičích, u dívek je to pouze 4,7 %. Z první trojky u kluků má po svých rodičích jméno velmi často Jan (41 %) i Tomáš (33 %), mezi holčičkami je na tom z první trojice nejlépe Anna (5 %). Ze statistiky dědění ještě vybíráme pár zajímavostí: René (4krát zděděné jméno ze 4), Ota (3 ze 3), Stanislav (5 ze 6), Milan (13 z 18), Marcela (3 ze 3) a Iveta (3 ze 4).