Statistických zjišťování bude v příštím roce méně

Koncem listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016. Oproti minulému roku se sníží jejich celkový počet o 20 zjišťování.

Program statistických zjišťování na rok 2016 obsahuje celkem 164 zjišťování, v tom 92 zjišťování ČSÚ a 72 ministerstev. Výrazné snížení počtu zjišťování způsobila zejména optimalizace 16 výkazů o cenách tržních služeb. Bylo možné ji provést díky novému statistickému informačnímu systému Českého statistického úřadu.

Nový výkaz na míru respondentů

Obsah výkazů byl přesunut pod jedno nové souhrnné zjišťování o cenách tržních služeb. Přínosem optimalizace bylo vytvoření výkazu na míru konkrétním skupinám respondentů. Vzniklo tak 30 mutací formulářů z tohoto zjišťování, jejichž obsah se více přizpůsobuje ekonomické činnosti respondenta. Došlo tím také k zjednodušení formulářů, což usnadňuje orientaci respondenta při jejich vyplňování.
Nejvýznamnější změna se realizovala v resortních výkazech Ministerstva zdravotnictví. Z důvodu optimalizace výkaznictví byla začátkem roku 2015 provedena detailní analýza obsahu statistických zjišťování ministerstva. V návaznosti na objektivně zjištěné rostoucí výdaje finančních prostředků ve zdravotnictví se uskutečnila začátkem roku 2015 analýza obsahu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Na základě této analýzy byla provedena reorganizace zjišťování. Obsah zjišťování byl upraven tak, aby objektivně mapoval současný stav celkové ekonomické situace ve všech segmentech poskytovaných zdravotních služeb. Všechny úpravy budou již obsaženy ve zjišťováních za rok 2015, z tohoto důvodu probíhá v současné době novelizace vyhlášky č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2015.

Počty statistických zjišťování ČSÚ a ministerstev v letech 2002 až 2016

Počty statistických zjišťování ČSÚ a ministerstev v letech 2002 až 2016

Další využití administrativních zdrojů dat

Klíčovou prioritou ČSÚ a ministerstev je i nadále aktivní implementace administrativních zdrojů dat do systému státní statistické služby, a tím i snižování administrativní zátěže respondentů spojené s vyplňováním výkazů. Získáním přístupu k některým administrativním údajům z České národní banky, z Energetického regulačního úřadu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství se letos podařilo těmito daty nahradit pět zjišťování a významně redukovat čtyři zjišťování ČSÚ za oblast peněžnictví a pojišťovnictví.

Nová aplikace Požadavek

Program statistických zjišťování na rok 2016 byl poprvé vytvořen za přispění nové webové aplikace Požadavek. V té se centrálně evidují, zpracovávají a vyhodnocují požadavky od interních a externích uživatelů na nová statistická zjišťování nebo na změnu stávajících zjišťování.