Umíme měřit efekty kulturně společenských a sportovních akcí?

Česká republika byla v letošním roce organizátorem hned několika akcí přesahujících význam národních hranic.

Česká republika byla v letošním roce organizátorem hned několika akcí přesahujících význam národních hranic. Fanoušci sportu jistě mají v paměti konání Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě, květnové Mistrovství světa v hokeji v Praze nebo tradiční brněnské Grand Prix motocyklů. Milovníci kultury mohli navštívit hudební festival Pražské jaro či Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
Celoroční a výjimečnou záležitostí se v roce 2015 stal projekt Evropského hlavního města kultury v Plzni. Vyhodnocování efektů tohoto projektu se uskutečňuje za účasti zástupců organizací Plzeň 2015, Plzeň – TURISMUS, CzechTourism, Západočeské univerzity. Díky zkušenostem s měřením a zpracováním hromadných dat vystupuje Český statistický úřad v pracovní skupině v roli experta.
Návštěvníci akcí plzeňského projektu byli dotazováni s cílem zjistit socio-demografickou strukturu, délku jejich pobytu a druh ubytování. Klíčovými údaji jsou data o výdajích spojených s uskutečněným pobytem. Organizátory logicky zajímala i spokojenost s navštíveným programem. Vlastní šetření financovala agentura CzechTourism.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Plzně se i díky výše zmiňovanému projektu zvýšila v 1. pololetí 2015 meziročně o 11,3 %, přičemž se zároveň prodloužila délka pobytu na 2,9 dne. Výrazně posílily příjezdy návštěvníků především z Německa a Rakouska, což ovlivnila úspěšná aktivní kampaň města. Na pozitivních výsledcích se podílely zejména akce: slavnostní zahájení, Festival světla, Slavnosti svobody, slet sokolů, letní olympiáda dětí a mládeže, ale i řada dalších menších multi-žánrových akcí. Obdobný vývoj potvrzují i údaje na krajské úrovni.
Je škoda, že se často opomíjí objektivní sledování efektivity vynaložených nákladů. K tomu je však nezbytné vytvořit univerzální metodiku měření pozitivních i negativních dopadů. Český statistický úřad by při tom měl hrát klíčovou roli.