Základní registry fungují už tři roky

Když byly 1. července 2012 uvedeny do reálného provozu základní registry, nikdo si toho téměř nevšiml. Přitom svým významem by se registry daly přirovnat k otevření nového dálničního úseku nebo dalších stanic metra.

Když byly 1. července 2012 uvedeny do reálného provozu základní registry, nikdo si toho téměř nevšiml. Přitom svým významem by se registry daly přirovnat k otevření nového dálničního úseku nebo dalších stanic metra.
V současné době je využívá 2 727 orgánů veřejné moci včetně všech ministerstev, krajských úřadů a statutárních měst. To je více než 86 %  těch, které disponují vlastním informačním systémem. Za tříleté období své existence nezaznamenala žádná část systému základních registrů vážnější výpadky, přitom se uskutečnilo více než 607 mil. transakcí.
Základní registry jsou živým a dynamickým systémem, který umožňuje rozvoj dalších funkcionalit podle požadavků uživatelů nebo legislativních změn. Hrají významnou roli v celé řadě dalších projektů zaměřených na implementaci e-Governmentu.
Plánovaný přístup soukromoprávních subjektů k základním registrům přinese občanům výrazné zjednodušení při ohlašování změn svých údajů.
Vzhledem k tomu, že systém základních registrů se ukázal jako spolehlivý pro vzájemné sdílení údajů, v současné době se realizují tzv. kompozitní služby. Ty umožní čtení vybraných nereferenčních údajů v kombinaci s údaji ze základních registrů.
V první etapě se počítá s přípravou jedenácti kompozitních služeb, které by měly oprávněným uživatelům umožnit čtení nereferenčních údajů z registru rodných čísel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů. Právě vytváření kompozitních služeb a jejich postupné rozšiřovaní na údaje z dalších evidencí, by mohlo otevřít i nové možnosti využívání administrativních dat pro statistické účely.
Soustava základních registrů se postupně stala přirozenou součástí moderního fungování veřejné správy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že se postupně daří překonávat počáteční dětské nemoci. Jelikož se blíží konec doby udržitelnosti jednotlivých projektů, které se na vzniku tohoto systému podílejí, bylo usnesením vlády ČR č. 44/2015 ze dne 19. ledna 2015 prodlouženo financování provozu základních registrů až do roku 2020.