Evropskou statistikou o odpadech disponuje pouze ČSÚ

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2015 pokračovala debata o statistice odpadů. K rozdílům mezi údaji ČSÚ a Ministerstva životního prostředí se znovu vyjádřil Eurostat. Data ministerstva nelze k tvorbě oficiálních statistik využívat, protože nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu.

Odpady se na své listopadové schůzi zabývala i vláda ČR. Ministerstvo životního prostředí jí totiž předložilo svou Zprávu o životním prostředí za rok 2014. V kapitole Odpady a materiálové toky přitom vycházelo ze svých agregátních administrativních údajů. Ty ale nejsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a od oficiálních statistik se liší.

Nejednoznačné zařazení odpadů

Data z informačního systému Ministerstva životního prostředí nelze využívat k tvorbě oficiálních statistik. Podle Eurostatu totiž nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu o odpadech a také odporují základním parametrům evropského statistického systému. Údaje ministerstva nemohou být v této souvislosti pro potřeby statistiky v dané podobě čerpány. Například proto, že u nich lze předpokládat administrativní navyšování objemu produkce odpadu. Při předávání dílčích druhů odpadů mezi provozovnami totiž dochází k jejich překódování a několikanásobnému započítávání. V administrativním systému resortu také nejsou plně využívány evropsky harmonizované statistické klasifikace a číselníky, což způsobuje nejednoznačné zařazení odpadů v kategoriích produkce i nakládání.

Data o vyprodukovaném odpadu se liší

V roce 2014 bylo podle dat ČSÚ vyprodukováno celkem 23,8 mil. tun odpadu, z toho 3,3 mil. tvořil komunální odpad. Podle administrativních zdrojů dat resortu životního prostředí však byla celková loňská produkce odpadů 32,2 mil. tun, přičemž komunální odpad činil 5,3 mil. Rozdíly se ale týkají i dalších údajů. Například podle ČSÚ bylo v loňském roce skládkováno 1,8 mil. tun komunálního odpadu, což je 56 % z celkového množství.

Produkce komunálního odpadu v České republice, 2003 až 2014 (v tis. tun)

Produkce komunálního odpadu v České republice, 2003 až 2014 (v tis. tun)

Eurostat zpochybnil kvalitu dat ministerstva

Resort životního prostředí v návaznosti na odlišnost svých údajů zaslal v říjnu Eurostatu dopis, v němž zpochybňuje kvalitu oficiální statistiky odpadů. Eurostat se ve své reakci důrazně ohradil jak proti formě, tak i obsahu sdělení. Konstatoval, že informace zaslané ministerstvem považuje za „útok na zásady stanovené v nařízení o evropské statistice“. Stanovisko Eurostatu vychází i z technické návštěvy, která se uskutečnila v listopadu 2014 a která analyzovala právě vliv metodiky na různé výsledky.
Vzhledem k tomu, že ČSÚ nemůže vycházet z existující databáze Ministerstva životního prostředí, musí realizovat vlastní šetření tak, aby splnil svou zákonem stanovenou povinnost a řádně dostál požadavkům Eurostatu.
Detailní statistická data o odpadech obsahuje publikace ČSÚ Produkce, využití a odstranění odpadů – 2014, kterou najdete ZDE.

Autor: , ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

ČSÚ předává své know-how o odpadech

Ilustrativní obrázek

V dubnu se v New Yorku konalo mezinárodní jednání FDES. Předsedala mu Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Jednou z důležitých kapitol byla i statistika odpadů.

Statistika oběhového hospodářství

ilustrativní obrázek

Evropská komise vyslala do světa jasný vzkaz: Musíme se naučit nakládat se zdroji rozumnějším způsobem, než je tomu doposud. Balíček opatření nazvaný Uzavření cyklu představuje cílovou podobu oběhového hospodářství a stanovuje mimo jiné nové recyklační cíle. Podpoří tím technologické změny zpracování, třídění a úprav odpadů? A jaká je úloha oficiální statistiky v celém procesu?

Tři čtvrtiny odpadu produkují asi 2 % firem

Ilustrační foto

V roce 2012 se produkce odpadů v České republice mírně snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Východ Evropy skládkuje, Západ recykluje

Ilistrační foto

Z dat Eurostatu za rok 2011 vyplývá, že se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší nakládání s komunálním odpadem. Zatímco na východ od naší republiky většina odpadu vyprodukovaného obyvatelstvem končí na skládkách, směrem na západ dávají přednost recyklaci a kompostování. Skládkování je zde minimální nebo dokonce nulové.

Proměny statistiky odpadů

Ing. Jiří Hrbek_náhled

Ještě nedávno se o odpadech uvažovalo jako o ekonomicky negativním jevu. Avšak s úbytkem primárních zdrojů, s růstem jejich cen a se stále dokonalejšími technologiemi na zpracování odpadů se zájem o toto odvětví zvyšuje a počet firem, které na něm vydělávají, roste.