Maloobchodu se dařilo

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Za uplynulá tři čtvrtletí se reálné tržby v maloobchodě oproti stejnému období roku 2014 zvýšily o 5,6 %. Naposledy rostly tržby rychleji v roce 2007.

Tržby v celém maloobchodě kromě motorových vozidel se začaly zvyšovat od druhé poloviny roku 2013, ale výrazněji rostly až letos. Ve všech měsících tohoto roku rostly tržby o více než 5 % s výjimkou srpna, kdy se zvýšily pouze o 3,3 %. Na celkový růst v 1. až 3. čtvrtletí 2015 měl největší vliv prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (+3,9 %), kam patří maloobchodní řetězce.

Prodej potravin byl nejvyšší od roku 2008

Již minulý rok naznačoval prodej potravin mírné oživení. Ale až letos se tržby zvyšovaly ve všech uplynulých měsících roku, celkově o 3,8 %. Růst zaznamenal jak prodej v nespecializovaných, tak i ve specializovaných prodejnách, kde se tržby zvýšily nejvíce od roku 2006. Avšak i přes zvýšení prodejů z posledních dvou let byl maloobchod s potravinami stále pod průměrem bazického roku 2010, a to o 2,9 %.
Tržby devíti největších maloobchodních řetězců v běžných cenách od počátku sledování, tj. roku 2009, vzrůstaly. V roce 2015 se zvyšovaly každý měsíc. Za uplynulá tři čtvrtletí vzrostly tržby o 3,8 %. Obchodníci vydělali oproti loňskému roku více jak za potraviny, tak i za nepotravinářské zboží.  Pokles tržeb zaznamenal jen prodej tabákových výrobků, a to pouze v první polovině roku. Ve 3. čtvrtletí začal tento prodej opět vykazovat růst.

Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2015

Index maloobchodních tržeb v EU28, září 2015

Dobře se prodávaly i pohonné hmoty

V prvních třech čtvrtletích letošního roku se specializovaným prodejnám dařilo. Jedinou výjimku tvořily prodejny oděvů a obuvi. Nejvýrazněji vzrostl prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 12,1 %). Více než 5% růst byl vykázán také v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 9,2 %), pro domácnost (o 5,7 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 5,5 %).
Vysoký nárůst zaznamenal i prodej pohonných hmot (o 7,1 %), který byl ale ovlivněn především snížením cen oproti minulému roku, prodejci totiž utržily o 6,4 % méně než loni. Ve srovnání s loňským rokem klesl jen prodej oděvů a obuvi, a to o 0,5 %.
K nejvyššímu růstu došlo stejně jako v minulých letech v nespecializovaném maloobchodě prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby, kde se reálné tržby zvýšily o 22,2 %. K více než 10% růstu docházelo v průběhu celého letošního roku. Nejvýrazněji vzrostly tržby v červnu (o 29,9 %). Ve srovnání s průměrem roku 2010 se tržby zvýšily téměř na dvojnásobek.

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %)

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, v %)

Mezinárodní srovnání tržeb

Tržby v maloobchodě očištěné sezónně i o vliv počtu pracovních dní se za září v České republice meziročně zvýšily o 6,3 %. Tento růst byl nad průměrem EU28, kde tržby vzrostly o 3,7 %.
Tržby v EU28 naposledy meziročně klesly v červenci 2013 a od té doby se jen zvyšovaly. V září na to měl největší vliv vývoj maloobchodu v Německu, Francii a ve Velké Británii. Nejvyšší růst zaznamenalo Rumunsko (o 10,9 %) a Irsko (o 8,1 %). Naopak tržby klesly jen v Bulharsku, Lucembursku a Slovinsku (zatím nejsou známy údaje za Nizozemsko, Řecko, Chorvatsko, Itálii a Kypr).
Ze sousedních států se tržby zvýšily všem, ale jen Polsko předčilo Česko s růstem 6,7 %. Z grafů tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží je patrné, že v EU28 je nad hladinou roku 2010 jen prodej nepotravinářského zboží. Potraviny tuto hranici nepřekročily.

Autor: , oddělení statistiky obchodu, pohostinství a ubytování
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

I přes zpomalení se maloobchodu dařilo

ilustrativní fotka

Vývoj maloobchodu zvolnil. Maloobchodní tržby za první tři čtvrtletí roku 2018 vzrostly reálně meziročně o 4,6 %. Předcházející tři roky tržby překračovaly 5% hranici meziročního růstu.

Maloobchodu se vloni dařilo

Ilustrační foto

Maloobchodní tržby již třetím rokem v řadě rostly více než pětiprocentním tempem. Z hlediska dynamiky růstu byl rok 2017 třetím nejlepším od roku 2008.

Maloobchodní tržby rostly v ČR rychleji než v EU

ilustrativní foto

Maloobchodu se i nadále dařilo. Vyšší růst maloobchodních tržeb pokračoval i v prvních devíti měsících roku 2017.

V maloobchodě nejvíce vzrostl prodej přes internet

ilustrační fotografie

Maloobchodní tržby již druhým rokem v řadě překročily 5% hranici meziročního růstu. Tentokrát vzrostly o 5,6 %.

Maloobchod v ČR opět rostl

ilustrativní fotka

Maloobchodu se letos dařilo. Vyšší růst za prvních devět měsíců byl naposledy vykázán v roce 2007. Letos k němu přispěl jak prodej nepotravinářského zboží, tak i prodej potravin a pohonných hmot.

Nepotravinářské zboží šlo na odbyt

Ing. Marie Boušková

Informace ČSÚ o vývoji tržeb maloobchodních podniků patří mezi první informace o situaci v ekonomice. Na to, kolik a kdy se určitý druh zboží prodá, působí také další faktory – počasí, vývoj cen, marketingová politika obchodníků a další. Začátek letošního roku byl z tohoto pohledu výjimečný.

O Vánocích se neutrácelo

Ilustrační foto

Prosincové tržby maloobchodníků v EU27 nedosáhly úrovně roku 2011. Nejvíce se dařilo pobaltským republikám. Meziroční vývoj ovlivnil nižší počet pracovních dní.

Maloobchod vloni ožil

ilustrativní fotka

V roce 2014 prodej v maloobchodních prodejnách meziročně vzrostl o 2,8 %, což bylo nejvíce za posledních šest let. Tržby se zvýšily ve všech měsících, jedinou výjimkou byl listopad.

Co je to maloobchod?

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Maloobchod ožil

ilustrativní foto

Po kolísavém vývoji v roce 2013 se letos tržby v maloobchodě vyvíjely příznivěji. K oživení přispěl zejména prodej spotřebního zboží jak v prodejnách, tak přes internet.

Úskalí statistiky maloobchodu

Ing. Marie Boušková

Z hlediska podílu na tvorbě hrubého domácího produktu či na celkové zaměstnanosti nepatří maloobchod mezi ta největší a nejdůležitější odvětví. Jelikož však na jeho správném fungování závisí spokojenost spotřebitelů, tedy nás všech, patří informace o maloobchodě mezi obzvlášť vyhledávané údaje. Data o vývoji maloobchodních

Internetový prodej roste

ilustrační fotografie

V roce 2013 vlastnilo počítač a přístup k internetu 67 % domácností. Rozšíření informačních technologií se projevilo také v oblasti maloobchodu, kde se nakupování přes internet stalo novou formou prodeje, která se dynamicky rozvíjí.

Maloobchod ovlivňují velké podniky

ilustrční foto

Velké maloobchodní podniky si vydobyly na trhu významnou pozici. To však neznamená, že nemusí čelit konkurenci malých flexibilnějších podniků a novým formám distribuce zboží.

Maloobchod v roce 2013

Ilustrační foto

I když v posledních měsících maloobchodní tržby mírně ožily, celkový výsledek ukázal jejich další pokles. Vzhledem k meziročnímu indexu ve stálých cenách 99,9 % lze hovořit spíše o stagnaci.

Vývoj tržeb v maloobchodě

95.2E2C

Maloobchodní prodej v ČR klesal. Růst tržeb si udržely některé komodity nepotravinářského zboží.