Pohánějí investice ekonomický růst?

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.

Ve srovnání s uplynulým rokem došlo letos v České republice k významnému zvýšení investiční činnosti. Poslední odhad České bankovní asociace zvýšil předpoklad růstu investic v roce 2015 o 7,4 % oproti roku 2014.
Růst investic je ovlivněn více faktory. Jednak je odrazem postupujícího oživení ekonomiky, jež je patrné jak v nefinančních podnicích, tak i domácnostech, a jednak jednorázovým vlivem, který vyplývá z intenzivního dočerpávání evropských fondů v souvislosti s ukončením programového období 2007 až 2013.
Růst investic v roce 2015 vytváří předpoklady k dobrému vývoji hospodářství i v dalších letech. Za pozitivní lze považovat informace, že se jedná jak o investice, kterými se obnovuje, rekonstruuje dosavadní majetek, tak i o investice nové, jež zvyšují dosavadní výrobní i nevýrobní kapacity.
Prostor pro další růst investic je dostatečný a souvisí zejména s krytím těchto potřeb:
–    výstavba děl a zařízení pro zadržení vody v přírodě, včetně hospodaření s vodou;
–    výstavba nových energetických kapacit, které nahradí dožívající elektrárny spalující uhlí;
–    výstavba a obnova všech druhů infrastrukturních staveb (železniční koridory, dálnice, datová centra apod.).
Vedle výše uvedených potřeb existuje řada dalších z odvětví školství, zdravotnictví, kultury, vědy a výzkumu, do kterých je třeba též rozvážně investovat.
K dalším námětům v oblasti investic patří i skutečnost, že v současnosti (po dokončení tunelu Blanka) není v České republice rozestavěná žádná skutečně velká investice. Troufne si snad někdo na některou z níže uvedených investic?
–    Dostavba jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně,
–    výstavba přehradních nádrží na Bečvě a Berounce,
–    zahájení výstavby kanálu Dunaj – Odra – Labe.
S tím souvisí i dokončení řady prací spojených se zjednodušením administrativy, které jdou ruku v ruce s realizací investic.
Jedná se především o nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nový stavební zákon, který se lépe vyrovná s vydáváním územních rozhodnutí, stavebních povolení a hodnocením vlivů na životní prostředí.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V Česku je výstavba rodinných domů ze dřeva stále populárnější

ilustrativní fotka

Každý sedmý rodinný dům dokončený v roce 2016 měl dřevěnou nosnou konstrukci. Nejvíce dřevostaveb vzniklo v krajích Moravskoslezském a Libereckém. Největší obytnou plochu mají tyto domy v Libereckém kraji a v hlavním městě Praze.

Investiční aktivita v ČR zpomalila

ilustrativní fotka

Čerpání evropských dotací výrazně ovlivnilo investiční aktivitu v některých zemích EU.

Odliv peněz z ČR je jeden z nejsilnějších v Unii

ilustrativní fotka

Od ledna do září loňského roku vytvořila česká ekonomika hrubý domácí produkt ve výši 3,30 bil. Kč v běžných cenách. V podobě finančních prostředků z něho v ČR zůstalo ale jen 3,02 bilionu. Zbytek peněz odešel do zahraničí.

HDP odliv zisků nezohledňuje

ilustrativní fotka

K hodnocení výkonnosti ekonomiky se běžně používá hrubý domácí produkt. Ten ovšem nebere ohled na tak závažnou skutečnost, jakou jsou zisky podniků pod zahraniční kontrolou, které odtékají z Česka do zahraničí. Jak ukazuje právě vydaná analýza ČSÚ, existují ukazatele, které tento fakt reflektují.

Dvě desetiletí přímých investorů v Česku

ilustrativní fotka

Česká republika se nachází ve třetí fázi přímých zahraničních investic, kdy odliv výnosů převyšuje zisky určené k reinvesticím v tuzemsku. Tato fáze tak podstatně redukuje růstový potenciál, který přinesly zahraniční investice do České republiky zejména v období ohraničeném lety 1995–2003.

Investiční aktivita stoupá

Ilustrační foto

Počátkem roku 2008 se investiční aktivita v české ekonomice výrazně utlumila. Od druhé poloviny roku 2013 však došlo k obratu. Investice se každé čtvrtletí zvyšují. Letos kvůli čerpání z evropských fondů rostou i ve vládním sektoru.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

ilustrativní fotka

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

Oživí ekonomiku výstavba komerčních nemovitostí?

Ilustrační foto

Když se řekne realitní trh, napadne téměř každého trh s byty – jejich ceny, úrokové sazby úvěrů na bydlení, dostupnost hypoték. Kromě těchto rezidenčních nemovitostí je tu ještě, a v hodnotě podstatně vyšší, také oblast nemovitostí komerčních. Co se na tomto trhu vlastně odehrává?

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Jak to vidí Jana Gotvaldová: Chybí investice do dopravy

Ing. Jana Gotvaldová

Kvalitní a fungující dopravní systémy jsou v současné době globalizace nezbytnou podmínkou nejen pro výkonnou ekonomiku, ale také pro spokojený život občanů, kteří chtějí pohodlně cestovat. Při statistickém hodnocení situace v dopravě vycházíme buď z finančních ukazatelů – tržby, zisku