Statistických zjišťování bude v příštím roce méně

VYDÁNÍ: 11-12/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Koncem listopadu byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016. Oproti minulému roku se sníží jejich celkový počet o 20 zjišťování.

Program statistických zjišťování na rok 2016 obsahuje celkem 164 zjišťování, v tom 92 zjišťování ČSÚ a 72 ministerstev. Výrazné snížení počtu zjišťování způsobila zejména optimalizace 16 výkazů o cenách tržních služeb. Bylo možné ji provést díky novému statistickému informačnímu systému Českého statistického úřadu.

Nový výkaz na míru respondentů

Obsah výkazů byl přesunut pod jedno nové souhrnné zjišťování o cenách tržních služeb. Přínosem optimalizace bylo vytvoření výkazu na míru konkrétním skupinám respondentů. Vzniklo tak 30 mutací formulářů z tohoto zjišťování, jejichž obsah se více přizpůsobuje ekonomické činnosti respondenta. Došlo tím také k zjednodušení formulářů, což usnadňuje orientaci respondenta při jejich vyplňování.
Nejvýznamnější změna se realizovala v resortních výkazech Ministerstva zdravotnictví. Z důvodu optimalizace výkaznictví byla začátkem roku 2015 provedena detailní analýza obsahu statistických zjišťování ministerstva. V návaznosti na objektivně zjištěné rostoucí výdaje finančních prostředků ve zdravotnictví se uskutečnila začátkem roku 2015 analýza obsahu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Na základě této analýzy byla provedena reorganizace zjišťování. Obsah zjišťování byl upraven tak, aby objektivně mapoval současný stav celkové ekonomické situace ve všech segmentech poskytovaných zdravotních služeb. Všechny úpravy budou již obsaženy ve zjišťováních za rok 2015, z tohoto důvodu probíhá v současné době novelizace vyhlášky č. 239/2014 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2015.

Počty statistických zjišťování ČSÚ a ministerstev v letech 2002 až 2016

Počty statistických zjišťování ČSÚ a ministerstev v letech 2002 až 2016

Další využití administrativních zdrojů dat

Klíčovou prioritou ČSÚ a ministerstev je i nadále aktivní implementace administrativních zdrojů dat do systému státní statistické služby, a tím i snižování administrativní zátěže respondentů spojené s vyplňováním výkazů. Získáním přístupu k některým administrativním údajům z České národní banky, z Energetického regulačního úřadu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství se letos podařilo těmito daty nahradit pět zjišťování a významně redukovat čtyři zjišťování ČSÚ za oblast peněžnictví a pojišťovnictví.

Nová aplikace Požadavek

Program statistických zjišťování na rok 2016 byl poprvé vytvořen za přispění nové webové aplikace Požadavek. V té se centrálně evidují, zpracovávají a vyhodnocují požadavky od interních a externích uživatelů na nová statistická zjišťování nebo na změnu stávajících zjišťování.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Bez administrativních zdrojů dat už statistiku dělat nejde

ilustrativní obrázek

V roce 2019 se uskuteční 91 statistických zjišťování. ČSÚ dále využije více než sto administrativních zdrojů dat. Omezování vlastního výkaznictví zvyšuje závislost ČSÚ na dostupnosti a kvalitě administrativních zdrojů, což vyžaduje rozvoj a upevnění partnerských vztahů s poskytovateli příslušných dat.

Příští rok bude o tři statistická zjišťování více

ilustrativní fotka

Dne 13. listopadu vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Tento dokument vymezuje, která statistická šetření budou v roce 2018 provádět jak Český statistický úřad, tak šest ministerstev.

Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

ilustrativní obrázek

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Administrativní zdroje dat, vláda podpořila ČSÚ

ilustrativní obrázek

Vláda ČR podpořila záměr ČSÚ sdílet administrativní zdroje dat pro statistické účely a aktivně spolupracovat při návrzích na jejich další rozvoj.

Některé výkazy nahradí administrativní data

ilustrativní fotka

Záměr Evropské unie snižovat zátěž respondentů nahrazováním údajů ze statistických výkazů daty z administrativních zdrojů se daří i v České republice. Svědčí o tom Program statistických zjišťování na rok 2017.

Mou vizí je rozvoj v oblasti administrativních zdrojů dat

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Před pěti lety se Iva Ritschelová stala předsedkyní ČSÚ. Úřad od té doby prošel významnou proměnou a modernizací. Dosáhl značných úspor v hospodaření a výrazně snížil zátěž respondentů.

Modernizace zpracování statistických informací

Ilustrační foto

Český statistický úřad se již dlouhou dobu snaží zlepšit systém zpracování statistických informací. V tom by mu měl pomoci druhý prioritní úkol Implementace nástrojů vytvářených v projektu Redesign statistického informačního systému. Vytvoří vhodné podmínky pro nové nástroje, které zefektivní práci s daty.

Zefektivnění státní statistické služby

ilustrativní fotka

Cílem prioritního úkolu je vytvořit jediné místo pro sběr všech statistických výkazů, snížit administrativní zátěž respondentů a zvýšit dostupnost administrativních dat pro státní statistickou službu.

Ubylo resortních statistických zjišťování

ilustrativní fotka

Ještě v roce 2012 prováděly resorty celkem 91 statistických zjišťování. Letos jich uskuteční jen 74 a jejich počet bude dále klesat. Statistici předpokládají, že v příštím roce resorty zrealizují 63 a v roce 2017 celkem 51 statistických zjišťování.