Na prahu roku 2016

Do roku 2016 vstupuje Česká republika v návaznosti na ekonomicky úspěšný rok 2015, což data české statistické služby pravidelně dokumentují.

Do roku 2016 vstupuje Česká republika v návaznosti na ekonomicky úspěšný rok 2015, což data české statistické služby pravidelně dokumentují. Makroekonomické ukazatele (hrubý domácí produkt, investice, spotřeba, nezaměstnanost, zahraniční obchod) hospodaření v České republice byly průběžně dobré a i po dokončení všech výpočtů a zjištění budou v první polovině roku 2016 potvrzeny.
Makropohled však nemůže postihnout všechny stránky vývoje bohatě strukturované ekonomiky. Souhrnná čísla mají vždy své pozadí ve vývoji jednotlivých subjektů ekonomiky (podnikatelské sféry, domácností i vládních institucí).
V mikroekonomice jsme svědky vynikajících výsledků, standardního fungování i velice nepříjemných propadů ve fungování některých subjektů. Je třeba mít stále na paměti, že posuzování ekonomického a společenského vývoje je ovlivňováno prolínáním makro a mikro pohledů na současnou i budoucí situaci.
Dovolím si tvrdit, že do roku 2016 vstupujeme v dobré ekonomické pozici, která je nositelem řady předpokladů pro dobrý ekonomický vývoj v roce 2016. Složitěji se jeví posouzení vývoje v kontextu vývoje kolem nás.
Zůstává otevřena řada otázek a hledání jejich řešení bude velmi obtížné. Jde zejména o:
– řešení vysoké míry zadlužení jako pozůstatku z krizového období po roce 2008;
– dopady řešení „uprchlické krize“;
– řešení situace na Středním východě a v Severní Africe;
– zpomalení ekonomického vývoje v Číně a naopak zrychlení v Indii.
Dopady řešení těchto otázek do české ekonomiky si netroufnu odhadnout.
Vedle výše uvedených otázek týkajících se mezinárodní pozice české ekonomiky nemůžeme opomenout i „domácí otázky“ a opakovaně posoudit, co je podstatné. Podle mého názoru nelze opomenout tyto problematiky:
– zajištění řádného hospodaření s vodou;
– udržení a stabilizace vysoké soběstačnosti v dodávkách energií;
– posílení soběstačnosti v zajištění potravin;
– řešení vysoké neobsazenosti bytů v návaznosti na bezdomovectví a sociálně vyloučené lokality.
Na závěr si dovoluji pro rok 2016 nám přát více činů a méně slov.