Průměrný Američan přečte za rok 12 knih

Polovina Američanů přečte ročně alespoň pět knih. Ženy čtou více než muži. Mezi mladými je překvapivě více těch, kteří berou do ruky knihu častěji, než mezi seniory.

V posledních 12 měsících si sedm z deseti (72 %) Američanů přečetlo nebo poslechlo alespoň jednu knihu. Ve srovnání s obdobným průzkumem Pew Research Center z roku 2011 se podíl čtenářů v populaci snížil o 7 p. b. Výzkumníci přitom ale nezjišťovali, zdali respondenti četli knihy pro potěšení a dobrovolně, nebo zda četba byla vynucená studiem či nutná ke zvyšování další kvalifikace v zaměstnání.
Mnozí vydavatelé a knihkupci se domnívali, že se čtenáři časem přesunou od klasických knih k moderním formátům v podobě e-knih a audioknih. To se také stalo, avšak celkově se v loňském roce četlo méně než na začátku desetiletí.
V roce 2015 přečetlo minimálně jednu tištěnou knihu 63 % obyvatel USA starších 18 let, zatímco v roce 2011 to bylo 71 %. Těch, kteří v roce 2011 přečetli aspoň jednu e-knihu, bylo 17 % a o čtyři roky později jich bylo o 10 p. b. více.
Audioformát se netěší takové oblibě jako e-knihy. Na začátku druhé dekády 21. století si alespoň jednu knihu za rok poslechlo 11 % dospělých Američanů, v roce 2015 to bylo jen o jeden procentní bod více.  V meziročním srovnání se však v roce 2015 snížil jak podíl čtenářů klasických knih, tak i e-knih. Klesl i zájem o audioknihy. Nejvýraznější byl přitom propad u tištěných knih (z 69 na 63 %). Snížil se i podíl těch, kteří četli knihy elektronické (z 28 na 27 %). Minimálně jednu audioknihu si poslechlo v uplynulém roce 12 % obyvatel USA, přitom v roce 2014 to bylo 14 %.
Ženy sahají po knize častěji než muži. Alespoň jednu knihu přečetlo za poslední rok 77 % dospělých Američanek, ale jen 67 % Američanů. Možná poněkud překvapivě volí elektronickou verzi knihy častěji ženy (29 %) než muži (25 %). Dalším překvapivým výsledkem bylo, že se podíl čtenářů snižuje se zvyšujícím se věkem. Zatímco mezi 18–29letými ani jednu knihu za rok nepřečetlo 20 % z nich, mezi 65letými a staršími lidmi to byla téměř třetina (31 %).

Čtvrtina dospívajících nečte

Z jiného šetření, které se zaměřovalo na děti mladší 18 let, vyplynulo, že více než polovina (53 %) 9letých dětí si čte denně pro zábavu. Stejný podíl byl zaznamenán i v obdobném šetření před 30 lety. Mezi 13letými již je dobrovolných čtenářů méně. V roce 1984 jich potěšení ve čtení nacházela denně více než třetina (35 %), dnes je to jen 27 %. A 17letí čtou dobrovolně ještě méně. Dnes sahá denně po knize necelá pětina z nich (19 %), zatímco v generaci jejich rodičů to byla téměř třetina (31 %). Za poslední tři dekády především mezi dospívajícími významně přibylo těch, kteří nikdy nebo téměř nikdy neberou knihu „do ruky“. Mezi 17letými Američany je 27 % těch, kteří nečtou nikdy nebo skoro nikdy.
S výjimkou věkové skupiny 6–8 let, v níž čtou o něco častěji chlapci než děvčata, jsou dívky vášnivějšími čtenářkami. Největší rozdíly jsou mezi 15–17letými. Knihu do ruky bere pětkrát až sedmkrát týdně do ruky 30 % dívek, ale jen 18 % chlapců.
Více ZDE a ZDE.