Výstavba bytů pro seniory upadá

Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech. To není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů. Přitom v letech 2002 až 2004 činil tento podíl asi šest procent.

Výstavba bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech není z hlediska všech kategorií statisticky významná, nicméně se jedná o důležitou a potřebnou součást bytové výstavby. Domy pro seniory tvoří podstatnou část této kategorie, ale objevují se zde také byty pro zdravotně a sociálně znevýhodněné spoluobčany. Součástí výstavby bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech nejsou projekty, které klientům nabízejí pouze ubytování v jednotlivých pokojích.

Počet dokončených bytů  v domech pro seniory a domovech-penzionech v obcích a okresech ČR, 2000 až 2014

Počet dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v obcích a okresech ČR, 2000 až 2014

Brno na 1. místě

Statistika dokončených budov umožňuje porovnávat výstavbu až na úroveň obcí. Nejvíce bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech se v letech 2000 až 2014 postavilo v Brně (502 bytů), následují České Budějovice, Praha a Ostrava. V těchto obcích bylo také dokončeno větší množství projektů v různých letech. Další obce, které se umístily na vrcholu pomyslného žebříčku, mají dokončen většinou jeden projekt s větším množstvím bytů.

Po vzestupu výstavby strmý pád

V letech 2000 až 2014 bylo na území České republiky dokončeno 11 458 bytů v celkem 550 objektech. Z pohledu celkové bytové výstavby je podíl bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v tomto období zhruba tříprocentní. Mezi jednotlivými roky ale lze zaznamenat určité rozdíly.
Zatímco na počátku sledovaného období (zejména v letech 2002 až 2004) činil podíl těchto bytů přibližně šest procent, v posledních letech výstavba bytů pro seniory spíše upadá a podle statistických údajů se na celkovém počtu dokončených bytů podílí zhruba jedním procentem. Podle předběžných informací za leden až říjen roku 2015 bylo zatím dokončeno pouze 88 bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech, což není ani jedno procento z celkového počtu dokončených bytů.

Dokončené byty v domech pro seniory a domovech-penzionech v krajích ČR, 2000 až 2014

Dokončené byty v domech pro seniory a domovech-penzionech v krajích ČR, 2000 až 2014

Průměrná obytná plocha bytu pro seniora: 26 m²

Struktura, a to jak územní, tak kvalitativní, je v důsledku velké rozmanitosti jednotlivých projektů velmi pestrá.
Obecně lze říci, že jeden dokončený dům pro seniory má 20 bytů. Tyto byty jsou v převážné většině spíše malé s průměrnou obytnou plochou 26 m² na jeden byt.
Průměrný počet bytů na jeden dům v posledních letech spíše klesá. V letech 2009–2010 se často stavěly několikapatrové domy pro seniory s větším počtem bytů, v posledních letech jde většinou o menší projekty. Naopak průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt v domě pro seniory se v průběhu sledovaných let víceméně nemění.
Do výstavby bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech bylo v letech 2000 až 2014 vloženo celkem 12,6 mld. Kč (v běžných cenách) a tato hodnota v průběhu let klesá, což ovšem zčásti zcela jistě souvisí s celkovým poklesem počtu dokončených bytů.
Nejdražší výstavba domů pro seniory probíhala v letech 2008 až 2011, kdy průměrné náklady na jeden byt dosahovaly až ke dvěma milionům. V posledních letech průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu klesají k jednomu milionu. Průměr za sledované období je 1,1 mil. Kč.

Počty dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v ČR, leden 2000 až říjen 2015

Počty dokončených bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v ČR, leden 2000 až říjen 2015

Nejvíce se stavělo v Jihomoravském kraji

Podobný vývoj má hodnota investičních nákladů na výstavbu jednoho domu pro seniory: zatímco v roce 2009 stála výstavba jednoho domu téměř 45 mil. Kč, v minulém roce to bylo pouhých 15 mil. Kč (vliv má samozřejmě i velikost projektu).
V územním pohledu bylo nejvíce domů pro seniory a domovů-penzionů postaveno v letech 2000 až 2014 v Jihomoravském kraji (1 870 bytů v 80 domech). Hodně se staví také v kraji Jihočeském, Středočeském a Moravskoslezském. Nejméně těchto bytů bylo dokončeno v Karlovarském kraji a s ohledem na počet obyvatel také v Praze.
Investiční náklady na výstavbu bytů v domech pro seniory a domovech-penzionech v jednotlivých krajích odpovídají výše uvedenému počtu: nejvíce prostředků bylo investováno v Jihomoravském kraji (téměř dvě miliardy korun), nejméně pak v Karlovarském kraji (174 mil. Kč).
Pokud budeme porovnávat průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu, je situace odlišná.
Nejdražší je výstavba v Praze, kde je jeden byt postaven za více než dva miliony korun. S velkým odstupem pak následují ostatní kraje a rozdíly již nejsou výrazné, hodnota bytu se pohybuje kolem jednoho milionu korun, nejlevněji vyjde výstavba v Libereckém kraji.
Co se týká obytné plochy těchto bytů, nejsou mezi jednotlivými kraji zásadní rozdíly. Průměrná obytná plocha jednoho bytu v domech pro seniory a domovech-penzionech je v rozmezí 23 m² (Olomoucký kraj) až 29 m² (Pardubický kraj a Praha).

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty