Vývoj českého průmyslu za posledních 10 let

Český průmysl se i v prvních 11 měsících roku 2015 udržel v dobré kondici. Meziročně se zvýšila produkce, zaměstnanost a přibyly nové zakázky.

Průmysl hraje v české ekonomice významnou a nezastupitelnou roli, dlouhodobě tvoří přibližně třetinu národního hospodářství. V řeči konkrétních čísel z národního účetnictví za rok 2014 se průmysl podílel na tvorbě hrubé přidané hodnoty ČR 32,4 %.

Krizový rok 2009

Až do závěru roku 2008 vykazoval průmysl rostoucí tendenci, která byla výrazně přerušena globální hospodářskou krizí. Posledním měsícem roku 2008, kdy byla průmyslová produkce v porovnání s průměrem roku 2010 vyšší, byl říjen. Průmysl dosáhl svého „krizového dna“ v první polovině roku 2009. Tehdy byla průmyslová produkce o pětinu nižší než na počátku roku 2008, kdy předkrizový růst vrcholil. Od té doby postupně český průmysl přidává na výkonu, v posledním čtvrtletí roku 2014 poprvé překonal předkrizová maxima a nadále roste.
Podle aktuálních výsledků měsíční statistiky se průmyslová produkce za prvních 11 měsíců roku 2015 meziročně reálně zvýšila o 4,7 %, po očištění o vliv různého počtu pracovních dní pak o 5,2 %. V porovnání s průměrem roku 2010 jde o růst o 15,5 % (údaj po sezónním očištění, které zahrnuje také očištění o vliv počtu pracovních dní). V porovnání s rokem 2005 se produkce průmyslu zvýšila téměř o třetinu.

Výroba osobních automobilů (v tis. ks)

Výroba osobních automobilů (v tis. ks)

Čtvrtinu ekonomiky tvoří zpracovatelský průmysl

Nejvýznamnějším segmentem průmyslu je zpracovatelský průmysl, který dlouhodobě tvoří přibližně čtvrtinu ekonomiky ČR celkem. K celkovému výsledku průmyslu přispívá zdaleka největší vahou (80 %), a proto vývoj průmyslu celkem v podstatě kopíruje vývoj právě zpracovatelského průmyslu.
Třemi klíčovými odvětvími českého zpracovatelského průmyslu jsou výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroba strojů a zařízení. Jen tato tři odvětví tvoří třetinu českého průmyslu, a to jak z hlediska podílu na přidané hodnotě, tak z hlediska zaměstnanosti.
Za posledních 10 let se nejvíce dařilo automobilovému průmyslu – produkce tohoto odvětví se od roku 2005 zdvojnásobila. V roce 2014 se v ČR vyrobilo 1,25 mil. kusů osobních automobilů. Vše nasvědčuje, že vloni byl tento počet opět překonán. Za prvních 11 měsíců roku 2015 se produkce v tomto odvětví meziročně reálně zvýšila o 11,4 %, oproti průměru roku 2010 pak dokonce o 51,6 %.
Dalším, byť co do váhy menším odvětvím, u kterého se produkce za posledních 10 let výrazně navýšila, je výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Jedná se především o výrobu kolejových vozidel (lokomotiv, vagonů a tramvají). Z rozvoje dopravních prostředků v posledních letech těží mimo jiné odvětví výroba elektrických zařízení, tedy např. elektrických motorů, generátorů, transformátorů, autobaterií, světlometů a dalších podobných výrobků. V porovnání s rokem 2010 byla v prvních 11 měsících roku 2015 produkce obou těchto odvětví o více než třetinu vyšší.
Oproti tomu odvětví těžby a dobývání zaznamenává zcela opačný trend, tj. dlouhodobý pokles. Jeho váha je však mnohem menší, než váha zpracovatelského průmyslu, a to 5 %. Produkce odvětví klesla za posledních 10 let o čtvrtinu, těžba uhlí se od roku 2005 snížila o 15 mil. tun (v roce 2014 se v ČR vytěžilo 46,9 mil. tun uhlí, v roce 2005 to bylo 62,0 mil. tun).

Těžba černého a hnědého uhlí (v tis. t)

Těžba černého a hnědého uhlí (v tis. t)

Více nových průmyslových zakázek

Hodnota nových zakázek ve vybraných průmyslových odvětvích se v kumulaci za leden až listopad 2015 meziročně zvýšila o 6,2 %, v porovnání s průměrem roku 2010 byla vyšší o třetinu, v porovnání s prvními 11 měsíci roku 2005 dokonce o dvě třetiny. Rychleji zakázky přibývaly ze zahraničí, meziročně jich za leden až listopad 2015 přibylo o 8,0 % více, zatímco zakázek z tuzemska bylo o 2,6 % více.
Aktuální údaje o zakázkách jednak potvrzují proexportní zaměření českého průmyslu a také poměrně dobrou kondici, ve které se nyní český průmysl nachází.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika