Průměrný Američan přečte za rok 12 knih

VYDÁNÍ: 01/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Polovina Američanů přečte ročně alespoň pět knih. Ženy čtou více než muži. Mezi mladými je překvapivě více těch, kteří berou do ruky knihu častěji, než mezi seniory.

V posledních 12 měsících si sedm z deseti (72 %) Američanů přečetlo nebo poslechlo alespoň jednu knihu. Ve srovnání s obdobným průzkumem Pew Research Center z roku 2011 se podíl čtenářů v populaci snížil o 7 p. b. Výzkumníci přitom ale nezjišťovali, zdali respondenti četli knihy pro potěšení a dobrovolně, nebo zda četba byla vynucená studiem či nutná ke zvyšování další kvalifikace v zaměstnání.
Mnozí vydavatelé a knihkupci se domnívali, že se čtenáři časem přesunou od klasických knih k moderním formátům v podobě e-knih a audioknih. To se také stalo, avšak celkově se v loňském roce četlo méně než na začátku desetiletí.
V roce 2015 přečetlo minimálně jednu tištěnou knihu 63 % obyvatel USA starších 18 let, zatímco v roce 2011 to bylo 71 %. Těch, kteří v roce 2011 přečetli aspoň jednu e-knihu, bylo 17 % a o čtyři roky později jich bylo o 10 p. b. více.
Audioformát se netěší takové oblibě jako e-knihy. Na začátku druhé dekády 21. století si alespoň jednu knihu za rok poslechlo 11 % dospělých Američanů, v roce 2015 to bylo jen o jeden procentní bod více.  V meziročním srovnání se však v roce 2015 snížil jak podíl čtenářů klasických knih, tak i e-knih. Klesl i zájem o audioknihy. Nejvýraznější byl přitom propad u tištěných knih (z 69 na 63 %). Snížil se i podíl těch, kteří četli knihy elektronické (z 28 na 27 %). Minimálně jednu audioknihu si poslechlo v uplynulém roce 12 % obyvatel USA, přitom v roce 2014 to bylo 14 %.
Ženy sahají po knize častěji než muži. Alespoň jednu knihu přečetlo za poslední rok 77 % dospělých Američanek, ale jen 67 % Američanů. Možná poněkud překvapivě volí elektronickou verzi knihy častěji ženy (29 %) než muži (25 %). Dalším překvapivým výsledkem bylo, že se podíl čtenářů snižuje se zvyšujícím se věkem. Zatímco mezi 18–29letými ani jednu knihu za rok nepřečetlo 20 % z nich, mezi 65letými a staršími lidmi to byla téměř třetina (31 %).

Čtvrtina dospívajících nečte

Z jiného šetření, které se zaměřovalo na děti mladší 18 let, vyplynulo, že více než polovina (53 %) 9letých dětí si čte denně pro zábavu. Stejný podíl byl zaznamenán i v obdobném šetření před 30 lety. Mezi 13letými již je dobrovolných čtenářů méně. V roce 1984 jich potěšení ve čtení nacházela denně více než třetina (35 %), dnes je to jen 27 %. A 17letí čtou dobrovolně ještě méně. Dnes sahá denně po knize necelá pětina z nich (19 %), zatímco v generaci jejich rodičů to byla téměř třetina (31 %). Za poslední tři dekády především mezi dospívajícími významně přibylo těch, kteří nikdy nebo téměř nikdy neberou knihu „do ruky“. Mezi 17letými Američany je 27 % těch, kteří nečtou nikdy nebo skoro nikdy.
S výjimkou věkové skupiny 6–8 let, v níž čtou o něco častěji chlapci než děvčata, jsou dívky vášnivějšími čtenářkami. Největší rozdíly jsou mezi 15–17letými. Knihu do ruky bere pětkrát až sedmkrát týdně do ruky 30 % dívek, ale jen 18 % chlapců.
Více ZDE a ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.