Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

VYDÁNÍ: 01/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.

Podvod je založen na korespondenční distribuci formulářů, které mohou působit jako žádost nově vzniklého podnikatelského subjektu o zápis do RES. Podpisem smlouvy se však adresát zavazuje k úhradě poplatku nemalé výše. Pokud by jej nezaplatil, putoval by nedoplatek k rozhodčímu řízení a následně by mohl být vymáhán v rámci exekuce.
Český statistický úřad upozorňuje, že zápis do statistického registru ekonomických subjektů je prováděn pouze bezplatně. Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty je zasílán výhradně elektronickou cestou. Odesilatelem je ČSÚ, který je jediným správcem registru bez toho, aby na tomto jakkoliv spolupracoval s dalšími, natož pak komerčními subjekty.
Součástí oficiálního dokumentu je mimo jiné logo ČSÚ a příslušné kontaktní informace.

Lze se bránit občanskoprávní žalobou

Podnikatelé, kteří se stali obětí katalogového podvodu, se mohou bránit občanskoprávní žalobou. Podle oslovených právníků jde totiž vzhledem ke zneužití názvu RES a podoby oficiálních výkazů ČSÚ o právní vztah uzavřený v omylu. Základem je však prevence. Doporučujeme proto obezřetnost při vyplňování jakýchkoliv formulářů a v případě nejasností kontaktování informačních služeb ČSÚ nebo zhlédnutí webových stránek Úřadu, kde jsou zveřejněny vzory formulářů používaných ČSÚ.
Český statistický úřad zaznamenal několik stížností veřejnosti týkajících se zneužití názvu registru ekonomických subjektů nebo souvisejících podvodných nabídek. Všemi podněty se zabýval, příp. instruoval tazatele, jak mohou dále postupovat. Věcí se také již zabývala policie.
„Proti katalogovému podvodu se ČSÚ opakovaně a důrazně ohrazuje již od roku 2011, kdy kauza odstartovala. Nyní zvažujeme další právní obranu,“ sdělila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.

Úřední dotazník je zasílán do datových schránek

Zápisy do RES jsou kompletně prováděny na základě administrativních zdrojů dat, tj. z existujících záznamů v jiných registrech vedených státní správou. Prostřednictvím Dotazníku pro nově vzniklé ekonomické subjekty jsou oslovovány jen vybrané typy právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku, které vznikly v průběhu kalendářního roku a u nichž je např. zapotřebí doplnit, ověřit či aktualizovat některé údaje.
Úřední dotazník zasílá ČSÚ respondentům do datových schránek. Nadto před rozesláním výkazů jsou vybrané ekonomické jednotky upozorněny prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti, v němž jsou uvedeny konkrétní termíny a další informace. Příští termín zjišťování RES je stanoven na březen 2016.
Více na www.vykazy.cz.

Autor: , tisková mluvčí ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Bez administrativních zdrojů dat už statistiku dělat nejde

ilustrativní obrázek

V roce 2019 se uskuteční 91 statistických zjišťování. ČSÚ dále využije více než sto administrativních zdrojů dat. Omezování vlastního výkaznictví zvyšuje závislost ČSÚ na dostupnosti a kvalitě administrativních zdrojů, což vyžaduje rozvoj a upevnění partnerských vztahů s poskytovateli příslušných dat.

Na co si podnikatelé stěžují

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání zjišťoval v roce 2017 ČSÚ. Ze šetření vyplynulo, že podnikatele trápí například neprovedené nebo zpožděné platby.

Patříme k zemím EU s vysokým podílem podnikatelů

I když podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti v České republice klesá, v roce 2017 dosáhl páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí Evropské unie. V sekcích ostatní činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví byl vůbec ze všech nejvyšší.

Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

ilustrativní obrázek

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Základní registry fungují už tři roky

Ing. Michal Čigáš

Když byly 1. července 2012 uvedeny do reálného provozu základní registry, nikdo si toho téměř nevšiml. Přitom svým významem by se registry daly přirovnat k otevření nového dálničního úseku nebo dalších stanic metra.

Mou vizí je rozvoj v oblasti administrativních zdrojů dat

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Před pěti lety se Iva Ritschelová stala předsedkyní ČSÚ. Úřad od té doby prošel významnou proměnou a modernizací. Dosáhl značných úspor v hospodaření a výrazně snížil zátěž respondentů.

Projekt na vytvoření registru osob úspěšně v cíli

Ilustrační foto

Čtyři roky více než 30 orgánů veřejné moci aktivně spolupracovalo s Českým statistickým úřadem na vzniku jednoho ze čtyř základních registrů v ČR. Do reálného provozu byl registr osob spuštěn 1. července 2012 a ke konci roku obsahoval údaje o 2 626 593 osobách.

Registr osob nezklamal

ilustrační foto

Začátkem července 2014 uplynuly dva roky od zahájení reálného provozu registru osob (ROS) v České republice. Jeho příprava byla jednou z nejnáročnějších akcí realizovaných Českým statistickým úřadem.