Přehled událostí z ČSÚ

Kdo o nás hledá údaje, už není tajemstvím. Členská schůze a Jarní workshop České statistické společnosti. O dopadech změn v české krajině na konferenci Venkov 2016.

Kdo o nás hledá údaje, už není tajemstvím

Od 9. února 2016 zasílá zdarma Správa základních registrů roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby s aktivní datovou schránkou obdrží za kalendářní rok 2015 seznam orgánů veřejné moci, které využívaly jejich referenční údaje. Výpis má informativní charakter. Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokud výpis o využívání údajů obsahuje vyšší počet záznamů, bude doručen v několika na sebe navazujících datových zprávách. V případě, že osoba zapsaná v registru osob má zájem o Záznam o využívání údajů v registru osob a nemá zřízenou datovou schránku, může požádat o vyhotovení výpisu na kontaktním místě CzechPOINT. Takto získaný výpis je však zpoplatněn, proto doporučujeme na místě předem ověřit počet stránek výpisu.
Pokud by měl příjemce pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k jeho referenčním údajům, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými. Ve výpisech se mohou objevit i záznamy, které plynou z chyb při připojování orgánů veřejné moci k registru osob. V reálném provozu se automaticky zaznamenávají všechny dotazy na referenční údaje.

Členská schůze a Jarní workshop České statistické společnosti

V pondělí 18. ledna 2016 se v budově ČSÚ v pražských Strašnicích uskutečnila členská schůze České statistické společnosti. Její účastníky přivítal místopředseda statistického úřadu Marek Rojíček. Připomenul dosavadní spolupráci ČSÚ a České statistické společnosti.
V odborné přednášce Patrície Martinková z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky se podělila o své zkušenosti v interdisciplinárním výzkumu z University of Washington, který byl mimo jiné zaměřen na participativní výuku základních statistických kurzů společných pro různé nestatistické obory. Její vystoupení vyvolalo mezi účastníky schůze živou diskuzi.
V úterý 22. března 2016 se v zasedací síni ČSÚ (Na padesátém 81, Praha 10, metro Skalka) uskuteční Jarní workshop České statistické společnosti věnovaný biostatistice.
Více ZDE.

O dopadech změn v české krajině na konferenci Venkov 2016

Ve čtvrtek 4. února 2016 se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) uskutečnil již devátý ročník konference Venkov 2016. Akce se zúčastnili také zástupci ČSÚ. Za KS ČSÚ v Hradci Králové to byla Věra Varmužová, vedoucí oddělení informačních služeb a správy registrů. Akce, které se letos zúčastnilo více než 120 zástupců z akademického světa, výzkumných institucí, ústředních orgánů státní správy, krajů, místních akčních skupin či obcí, se konala pod záštitou Výzkumného centra rurální geografie PřF UK v Praze – RURAL. Letošní seminář byl zaměřen na zkoumání vývoje i současnosti českého zemědělství a krajiny, na environmentální, ekonomické a sociální dopady změn v české krajině.
Konferenci moderoval a s prvním příspěvkem vystoupil Radim Perlín z PřF UK v Praze.
Více ZDE.