Tipy pro vás

Webové stránky: Infografika: Vizualizace údajů o datu narození, DESTATIS: Statistické údaje o uprchlících – Německo. Twitter: Data Driven Journalism. Kniha: Populační atlas Nepálu. Aplikace: VDB v novém kabátě.

Webové stránky

Infografika: Vizualizace údajů o datu narození

Obyvatelé Anglie a Walesu mohou díky vizualizaci údajů o počtech narozených v jednotlivých dnech rychle zjistit, kolik osob slaví narozeniny ve stejný den jako oni sami. Z grafiky je zřejmé, že nejvíce dětí se v letech 1995–2014 narodilo ve druhé polovině září a na začátku října. To znamená, že nejvíce dětí je počato ve dnech okolo vánočních svátků.
Více ZDE.

vizualizace údajů o počtech narozených

 

DESTATIS: Statistické údaje o uprchlících – Německo

Německý statistický úřad vydal na svých webových stránkách souhrnné statistické údaje o uprchlících. Najdete zde data o migraci, cizincích, obyvatelstvu, dále o mikrocenzu o obyvatelích s původem v zahraničí, sociální statistiky a další zajímavé informace.
Více ZDE.

 

Twitter

Data Driven Journalism
@ddjournalism

Datová žurnalistika pracuje zejména s velkými objemy dat, které zpracovává novými technologiemi a předkládá je čtenářům ve srozumitelné formě. Sledování twitterového účtu DataDrivenJournalism je pro fanoušky tohoto nového fenoménu takřka povinností.

twitter

twitter

 

Kniha

Populační atlas Nepálu

Jaký je Nepál? Na tuto otázku vám na 379 stranách pomůže odpovědět zajímavá publikace Populační atlas Nepálu. Titul přehledně v podobě kartogramů a kartodiagramů podrobně zachycuje různé aspekty života v tomto státě, který se nachází v samotném srdci Himálaje. Většina publikovaných údajů jsou se sčítání lidu v roce 2011. Nejnovější čísla pak pocházejí z roku 2014.
Více ZDE.

atlas Nepálu

 

Aplikace

VDB v novém kabátě

Český statistický úřad ve druhé polovině loňského roku nahradil původní verzi veřejné databáze (VDB) novou verzí a tu zveřejnil na adrese https://vdb.czso.cz.

Široká nabídka

Díky veřejné databázi se uživatelé mohou okamžitě dostat k nejnovějším údajům z 30 tematických oblastí, mezi kterými nechybí obyvatelstvo a výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, zaměstnanost a mzdy, vývoj cen a inflace nebo makroekonomické ukazatele. Vybírat mohou z nabídky více než tisíce připravených výstupů. A koho neláká prohlížet si statistické tabulky, může si zvolit zobrazení v grafu nebo mapce.

Vše o mém území

K novinkám v nové verzi patří připravené profily území. Informace o mém kraji, okrese nebo obci láká stále velké množství uživatelů. Záložka Vše o mém území umožňuje zobrazit výsledky městské a obecní statistiky nebo údaje posledního populačního cenzu.

Moje tabulka

Kreativní uživatelé si mohou vytvořit vlastní výstup z 600 mil. uložených statistických údajů. Stačí, když si vyberou požadované ukazatele, území a určité období, a vše se jim promítne do tabulky. Pokud se uživatel zaregistruje, může si ji uložit mezi své oblíbené dotazy.

VDB