Ubytovatelé hlásí rekordy

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Cestovní ruch patří mezi významné oblasti ekonomiky pro mnoho evropských států. Podle údajů ze satelitního účtu se v České republice podílí cestovní ruch na tvorbě hrubé přidané hodnoty 2,8 % a na zaměstnanosti 4,5 % (údaje roku 2013). V porovnání s jinými státy EU je ekonomický význam cestovního ruchu ČR na úrovni například Německa, Nizozemska či Švédska. Ubytování spolu s dopravou a stravováním pak patří mezi tři rozhodující segmenty cestovního ruchu.

Rok 2015 překonal očekávání

Podle odhadů Eurostatu založených na vykázaných datech za prvních 10 měsíců roku 2015 a odhadech zbylých dvou období se počet přenocování v ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu vyšplhal v Evropské unii na 2,8 mld., což bylo v porovnání s rokem předchozím o 3,2 % více. Za posledních 11 let, kdy byl patrný každoroční nárůst s výjimkou let 2008 a 2009, došlo k nárůstu počtu přenocování o téměř 480 mil., tedy o 21 %.

Hosté ze zahraničí přispěli více

Při pohledu na meziroční index podle členění na rezidenty a nerezidenty počet přenocování hostů ze zahraničí se v celé EU zvýšil o 3,5 %, což bylo více než v případě domácí klientely.
Největší podíl nerezidentů vykázala ubytovací zařízení na ostrovních státech Maltě (96 %) a Kypru (94 %) a dále pak ve významných turistických destinacích: Chorvatsku (92 %), Řecku (79 %) a Rakousku (71 %). Naopak převaha počtu přenocování domácích hostů byla patrná v Rumunsku (podíl rezidentů na všech hostech 81 %), Polsku (81 %), Německu (79 %) a Švédsku (75 %). V těchto zemích tedy převažoval domácí cestovní ruch nad příjezdovým.

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*), index 2015/2014 (v %)

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*), index 2015/2014 (v %)

Španělsko je královnou turismu

Evropskou velmocí cestovního ruchu je Španělsko. Dokládají to i absolutní počty nocí v turistických ubytovacích zařízeních. S počtem 421 mil. přenocování zaujalo Španělsko první místo v pomyslném žebříčku zemí v roce 2015. Jeho podíl na celé EU byl 15,5%. Druhá v pořadí se umístila Francie s počtem 414 mil. nocí a podílem na EU 14,9 %. Itálie byla na třetím místě (385 mil., 13,9 %) a Německo na čtvrtém (379 mil., 13,7 %). Tyto čtyři země tvořily více než poloviční podíl počtu přenocování v celé Evropské unii.

Největší růst hlásily Island, Rumunsko, Slovensko a Česká republika

Většina států EU vykázala v roce 2015 růst počtu přenocování v turistických ubytovacích zařízeních. Největší meziroční nárůst byl odhadnut na Islandu (+25,3 %), v Rumunsku (+15,9 %), v sousedním Slovensku (+11,5 %) a také v České republice (+10,3 %). Ve všech těchto zemích, kromě Česka, počty nocí nerezidentů vykázaly větší dynamiku, než tomu bylo u rezidentů. V České republice byla situace opačná. Počet přenocování rezidentů narostl meziročně výrazněji v porovnání s počtem nocí zahraničních hostů.
Příliš se nedařilo Lichtenštejnsku, kde byl odhadnut meziroční pokles (–16,1 %). Méně přenocování hlásily rovněž Litva (–7,4 %), Lotyšsko (–1,6 %) a Bulharsko (–1,1 %).

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*) v roce 2015, podíl nerezidentů a rezidentů (v %)

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*) v roce 2015, podíl nerezidentů a rezidentů (v %)

Země z Top 4 rostly

Všechny země z Top 4 (Španělsko, Francie, Itálie a Německo) dosáhly meziročního růstu a společně se podílely na nárůstu počtu nocí v celé EU 58 %. V absolutním vyjádření tomu bylo +48,2 mil. nocí. Nejvyšší růst byl ve Španělsku (+4,3 %). Následovalo Německo (+3,3 %), dále pak Francie (+2,3 %) a Itálie (+1,8 %).

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch