Výpisy referenčních údajů z registru osob při změně

Od 28. ledna 2016 se začaly zdarma zasílat právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 5: „Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3 (pozn. red.: Osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.“
Pokud tedy dojde ke změně některého údaje vedeného v registru osob, obdrží osoba do datové schránky výpis s názvem Výpis referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje, který bude obsahovat všechny údaje, jež o ní registr osob vede. Pro osobu má pouze informativní charakter a slouží jí pouze ke kontrole údajů vedených v registru osob. V žádném případě není nutné jej někam zasílat nebo na něj reagovat.
V případě, že některý z referenčních údajů není v souladu se skutečným stavem, je potřebné se obrátit na editora příslušného údaje.
Seznam editorů údajů registru osob najdete ZDE.
Nesprávně zapsaný údaj do registru osob lze reklamovat způsobem uvedeným ZDE. Český statistický úřad ani Správa základních registrů nemají oprávnění měnit údaje v registru osob.