Proč ČSÚ vybral zrovna vaši firmu?

VYDÁNÍ: 02/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad rozeslal letos v lednu podnikatelům, obecním a krajským úřadům, neziskovým, vládním a finančním institucím, ministerstvům aj. Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Úřad tak dal na začátku roku na vědomí, že daný subjekt – respondent musí v roce 2016 vyplnit jeden nebo více statistických výkazů.

Aby Oznámení nebylo anonymní, je vždy signováno zástupcem úřadu. V letošním roce padla tato úloha na mne. A tak dostávám mnoho reakcí typu: „Proč zrovna má firma byla vybrána?“.
Těmto respondentům odpovídám, že statistika sice pracuje s výběry, ty ale mají svá pravidla. Výběrové soubory jsou definovány každý rok. Respondenti se rozdělí do skupin podle zadaných kritérií, kterými jsou odvětví, počet zaměstnanců, výše obratu nebo výměra zemědělské půdy. Z těchto skupin se pak vybírají konkrétní respondenti.
V posledních letech se uplatňuje zásada koordinace výběrových souborů a rotace výběrů. Při ní platí, že respondent je vybrán buď do čtvrtletního, nebo do ročního odvětvového zjišťování, kam je zařazen na dva až pět let. Poté bude zpravodajské povinnosti k danému zjišťování zproštěn. Plošně jsou vždy osloveni významní respondenti, kteří mají více než dvacet, padesát či sto zaměstnanců, případně vysoký obrat.

Pozastavení činnosti je třeba hlásit

Základem kvalitního výběru je aktuální seznam respondentů vedený v registru ekonomických subjektů (RES). Registr má tu výhodu, že je napojen na registr osob, což je základní registr státní správy. Ten je každodenně aktualizován z editačních míst, například z obchodního rejstříku. Pokud se mě tedy respondent zeptá: „Proč jste mě vybrali, když jsem svou činnost utlumil?“, odpovídám, že pokud jeho činnost není v obchodním rejstříku pozastavena, pak se tato informace nedostane ani do RESu. Firma tedy může být vybrána pro zjišťování, protože je považována za aktivní.
Na otázku: „A k čemu potřebujete tolik dat?“, říkám, že většina informací, která se zpracovává na základě statistického výkaznictví, je požadována předpisy Evropské unie. Za jejich neplnění mohou být České republice vyměřeny sankce. Také mnoho právních předpisů České republiky je postaveno na statistických informacích, například o zaměstnanosti.

Máme pro vás metodickou pomoc

Český statistický úřad vnímá zátěž respondentů, proto se jim snaží vyplňování výkazů co nejvíce ulehčit. Vždy je jim nabídnuta metodická pomoc. Také doporučujeme využívat inteligentní PDF formulář. Obsahuje základní kontroly správnosti vyplnění. Zasílá se zdarma zpět do datové schránky úřadu nebo na e-mail.
Druhou preferovanou možností je využití aplikace DANTE WEB, která obsahuje všechny druhy kontrol. Výkaz může vyplňovat i více zaměstnanců firmy po přidělení vlastních hesel.
Dosud bylo odesláno asi 102 tis. Oznámení, z toho 82 tis. do datových schránek. V dalším období budou do datových schránek rozeslány PDF výkazy. Poštou budou doručeny papírové formuláře těm respondentům, kteří datové schránky nemají (papírové formuláře lze samozřejmě zaslat na vyžádání všem). Na závěr ještě důležitá poznámka: Český statistický úřad nepožaduje elektronický podpis, ani zaslání orazítkovaného výkazu.

ilustrativní obrázek

Autor: , ředitelka sekce obecné metodiky a registrů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Bez administrativních zdrojů dat už statistiku dělat nejde

ilustrativní obrázek

V roce 2019 se uskuteční 91 statistických zjišťování. ČSÚ dále využije více než sto administrativních zdrojů dat. Omezování vlastního výkaznictví zvyšuje závislost ČSÚ na dostupnosti a kvalitě administrativních zdrojů, což vyžaduje rozvoj a upevnění partnerských vztahů s poskytovateli příslušných dat.

Co nabízí ČSÚ on-line

ilustrativní fotka

V ústředí ČSÚ i na každé krajské správě jsou oddělení informačních služeb. Na ta se mohou uživatelé dat obrátit se svými dotazy prostřednictvím speciální e-mailové schránky, telefonicky nebo je osobně navštívit.

Registru osob je pět let

Ilustrační foto

Letos uběhlo pět let od zahájení provozu základních registrů. Jeho součástí byl registr osob (ROS), který spravuje ČSÚ. ROS eviduje právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci.

Web ČSÚ je přehlednější a uživatelé spokojenější

ilustrativní obrázek

Stejně jako předloni i v roce 2016 ovlivnil práci informačních služeb ČSÚ v ústředí a ve 14 krajích projekt Redesign statistického informačního systému. Díky jemu byly dokončeny aplikace, které zlepšily komfort využívání webových stránek Úřadu, jednotlivých produktů a služeb.

Výkazy mění podobu

ilustrační foto

Dataman, EPV, Dante/DanteWeb. Tak se nazývají prostředí a aplikace pro pořizování a kontrolu statistických výkazů ČSÚ.