Ubytovatelé hlásí rekordy

VYDÁNÍ: 02/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Cestovní ruch patří mezi významné oblasti ekonomiky pro mnoho evropských států. Podle údajů ze satelitního účtu se v České republice podílí cestovní ruch na tvorbě hrubé přidané hodnoty 2,8 % a na zaměstnanosti 4,5 % (údaje roku 2013). V porovnání s jinými státy EU je ekonomický význam cestovního ruchu ČR na úrovni například Německa, Nizozemska či Švédska. Ubytování spolu s dopravou a stravováním pak patří mezi tři rozhodující segmenty cestovního ruchu.

Rok 2015 překonal očekávání

Podle odhadů Eurostatu založených na vykázaných datech za prvních 10 měsíců roku 2015 a odhadech zbylých dvou období se počet přenocování v ubytovacích zařízeních sloužících pro účely cestovního ruchu vyšplhal v Evropské unii na 2,8 mld., což bylo v porovnání s rokem předchozím o 3,2 % více. Za posledních 11 let, kdy byl patrný každoroční nárůst s výjimkou let 2008 a 2009, došlo k nárůstu počtu přenocování o téměř 480 mil., tedy o 21 %.

Hosté ze zahraničí přispěli více

Při pohledu na meziroční index podle členění na rezidenty a nerezidenty počet přenocování hostů ze zahraničí se v celé EU zvýšil o 3,5 %, což bylo více než v případě domácí klientely.
Největší podíl nerezidentů vykázala ubytovací zařízení na ostrovních státech Maltě (96 %) a Kypru (94 %) a dále pak ve významných turistických destinacích: Chorvatsku (92 %), Řecku (79 %) a Rakousku (71 %). Naopak převaha počtu přenocování domácích hostů byla patrná v Rumunsku (podíl rezidentů na všech hostech 81 %), Polsku (81 %), Německu (79 %) a Švédsku (75 %). V těchto zemích tedy převažoval domácí cestovní ruch nad příjezdovým.

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*), index 2015/2014 (v %)

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*), index 2015/2014 (v %)

Španělsko je královnou turismu

Evropskou velmocí cestovního ruchu je Španělsko. Dokládají to i absolutní počty nocí v turistických ubytovacích zařízeních. S počtem 421 mil. přenocování zaujalo Španělsko první místo v pomyslném žebříčku zemí v roce 2015. Jeho podíl na celé EU byl 15,5%. Druhá v pořadí se umístila Francie s počtem 414 mil. nocí a podílem na EU 14,9 %. Itálie byla na třetím místě (385 mil., 13,9 %) a Německo na čtvrtém (379 mil., 13,7 %). Tyto čtyři země tvořily více než poloviční podíl počtu přenocování v celé Evropské unii.

Největší růst hlásily Island, Rumunsko, Slovensko a Česká republika

Většina států EU vykázala v roce 2015 růst počtu přenocování v turistických ubytovacích zařízeních. Největší meziroční nárůst byl odhadnut na Islandu (+25,3 %), v Rumunsku (+15,9 %), v sousedním Slovensku (+11,5 %) a také v České republice (+10,3 %). Ve všech těchto zemích, kromě Česka, počty nocí nerezidentů vykázaly větší dynamiku, než tomu bylo u rezidentů. V České republice byla situace opačná. Počet přenocování rezidentů narostl meziročně výrazněji v porovnání s počtem nocí zahraničních hostů.
Příliš se nedařilo Lichtenštejnsku, kde byl odhadnut meziroční pokles (–16,1 %). Méně přenocování hlásily rovněž Litva (–7,4 %), Lotyšsko (–1,6 %) a Bulharsko (–1,1 %).

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*) v roce 2015, podíl nerezidentů a rezidentů (v %)

Počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropě*) v roce 2015, podíl nerezidentů a rezidentů (v %)

Země z Top 4 rostly

Všechny země z Top 4 (Španělsko, Francie, Itálie a Německo) dosáhly meziročního růstu a společně se podílely na nárůstu počtu nocí v celé EU 58 %. V absolutním vyjádření tomu bylo +48,2 mil. nocí. Nejvyšší růst byl ve Španělsku (+4,3 %). Následovalo Německo (+3,3 %), dále pak Francie (+2,3 %) a Itálie (+1,8 %).

Autor: , vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu

Agentura CzechTourism představila výsledky projektu Tracikng příjezdového a domácího cestovního ruchu. Zkoumala v něm chování turistů i výletníků v České republice, a to jak zahraničních, tak domácích.

Zpátky do Egypta

ilustrativní fotka

Zájem Čechů o zahraniční dovolené byl v roce 2017 rekordní. Nejoblíbenějšími cizími zeměmi zůstaly Chorvatsko, Slovensko a Itálie. Čeští turisté znovu začali létat do Egypta.

V Česku roste zájem o ubytování v hotelech

ilustrativní fotka

Evropská ubytovací statistika vykázala ve 3. čtvrtletí loňského roku zvýšený zájem o ubytování. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil o 3,2 %.

O ČR je mezi turisty zájem

ilustrační foto

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 3,1 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování z řad domácích i zahraničních turistů.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Úspěšná letní turistická sezóna

ilustrativní fotka

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 2,0 %. Většina evropských zemí zaznamenala zvýšený zájem o ubytování.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Cestovní ruch české ekonomice pomáhá

ilustrační foto

Česká republika patří mezi dvě třetiny zemí Evropské unie, ve kterých příjmy z cestovního ruchu převyšují výdaje. Kvůli rostoucím výdajům českých rezidentů v zahraničí však kladná bilance cestovního ruchu slábne.

Cestovní ruch v EU28

ilustrační foto

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Chuť na cestování nepolevila

Ing. Marie Boušková

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Kam jezdíme na dovolenou

ilustrační foto

Chuť cestovat v posledních letech u rezidentů roste. V roce 2012 obyvatelé České republiky vykonali 11,7 mil. cest s alespoň čtyřmi přenocováními. V souvislosti s finanční situací českých domácností se mírně měnily preference i představy o dovolené.

Cestovní ruch se stal globálním odvětvím

ilustrační foto

V roce 2012 byla pokořena hranice jedné miliardy příjezdů turistů. Nejpřitažlivější destinací zůstala Francie. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA.

Za co u nás cizinci utrácejí?

ilustrační foto

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

Ilustrační foto

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.