Výpisy referenčních údajů z registru osob při změně

VYDÁNÍ: 02/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Od 28. ledna 2016 se začaly zdarma zasílat právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 5: „Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3 (pozn. red.: Osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.“
Pokud tedy dojde ke změně některého údaje vedeného v registru osob, obdrží osoba do datové schránky výpis s názvem Výpis referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje, který bude obsahovat všechny údaje, jež o ní registr osob vede. Pro osobu má pouze informativní charakter a slouží jí pouze ke kontrole údajů vedených v registru osob. V žádném případě není nutné jej někam zasílat nebo na něj reagovat.
V případě, že některý z referenčních údajů není v souladu se skutečným stavem, je potřebné se obrátit na editora příslušného údaje.
Seznam editorů údajů registru osob najdete ZDE.
Nesprávně zapsaný údaj do registru osob lze reklamovat způsobem uvedeným ZDE. Český statistický úřad ani Správa základních registrů nemají oprávnění měnit údaje v registru osob.

Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Registru osob je pět let

Ilustrační foto

Letos uběhlo pět let od zahájení provozu základních registrů. Jeho součástí byl registr osob (ROS), který spravuje ČSÚ. ROS eviduje právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci.

Projekt na vytvoření registru osob úspěšně v cíli

Ilustrační foto

Čtyři roky více než 30 orgánů veřejné moci aktivně spolupracovalo s Českým statistickým úřadem na vzniku jednoho ze čtyř základních registrů v ČR. Do reálného provozu byl registr osob spuštěn 1. července 2012 a ke konci roku obsahoval údaje o 2 626 593 osobách.

Registr osob nezklamal

ilustrační foto

Začátkem července 2014 uplynuly dva roky od zahájení reálného provozu registru osob (ROS) v České republice. Jeho příprava byla jednou z nejnáročnějších akcí realizovaných Českým statistickým úřadem.