Písmena, která nás stále straší: TBC

Od roku 1982, kdy si svět připomněl 100. výročí objevení bacilu tuberkulózy Robertem Kochem, vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) 24. březen jako Světový den boje proti TBC. Avšak ani v jedné zemi na světě se zatím nepodařilo tuberkulózu úplně vymýtit.

ilustrativní fotka

Snížení výskytu a úmrtnosti na tuberkulózu bylo jedním z Rozvojových cílů tisíciletí, které v roce 2000 vyhlásila Organizace spojených národů (OSN). Mezi lety 2000–2014 zachránila prevence, diagnostika a léčba tuberkulózy na 43 mil. životů. V letech 1990–2014 klesla úmrtnost na tuberkulózu o 45 % a šíření tuberkulózy se snížilo o 41 %, přičemž naprostá většina tohoto úspěchu nastala až právě při realizaci Rozvojových cílů tisíciletí. I nadále však platí, že zhruba jedna třetina všeho lidstva je infikována tuberkulózními bacily a v žádné zemi se nepodařilo tuberkulózu zcela vymýtit. Pozitivní zprávou je, že u většiny případů TBC je účinný některý ze současných způsobů 6–9měsíční léčby.

Provázanost TBC a HIV

V roce 2014 zemřelo podle odhadů WHO na tuberkulózu 1,5 mil. osob, z toho desetina byla mladších 15 let. Ve stejném roce se tuto diagnózu dozvědělo 9,6 mil. osob, avšak nahlášených případů bylo podle statistik WHO pouze 6 mil. Třetině nemocných se tak nedostává adekvátní péče. Osmina nově nemocných je také HIV pozitivní.
Od roku 2004, kdy na celém světě podle údajů WHO zemřelo 570 tis. osob, které byly nakaženy jak HIV, tak i TBC, se v roce 2014 počet těchto úmrtí snížil na 390 tis., tj. o třetinu. Tři čtvrtiny těchto případů byly hlášeny v některé z afrických zemí. Například Svazijsko, kde je více než čtvrtina populace nakažena virem HIV, se také potýká s epidemií tuberkulózy. Ta je mezi HIV pozitivními lidmi hlavní příčinou úmrtí. Čtyři z pěti Svazijců nakažených TBC jsou zároveň HIV pozitivní. Léčba je ale stále obtížnější, neboť nové formy nemoci se stávají vůči dostupným lékům rezistentní.

Ani v Evropě TBC nezmizela

Evropský region se na případech TBC zaznamenaných v roce 2014 podílel pouhými 3 %. V roce 2014 připadalo na 100 tis. Evropanů 33 úmrtí na TBC a 34 nových případů tohoto onemocnění. Epidemiologický výskyt je v evropském regionu značně rozdílný, ve východní části je počet nově hlášených onemocnění několikanásobně vyšší než v západní části. Mezi země s vyšším výskytem patří například Pobaltské státy, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Bulharsko a Rumunsko.
V roce 2014 bylo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR hlášeno do registru tuberkulózy ČR celkem 514 onemocnění tuberkulózou všech forem a lokalizací. Na 100 tis. obyvatel tak připadá necelých pět případů. To bylo sice o 12 případů více než v předchozím roce, ale z dlouhodobého hlediska u nás zůstává situace ve výskytu TBC i nadále příznivá a počet zjištěných onemocnění se snižuje.
Z celkového počtu hlášených onemocnění se v 90 % jednalo o TBC dýchacího ústrojí, z toho v 95 % byly zasaženy plíce. TBC s jinou lokalizací než dýchacího ústrojí byla hlášena u 50 osob, zejména šlo o postižení periferních lymfatických uzlin, TBC kostí a kloubů a TBC močového a pohlavního ústrojí. Mužů nemocných tuberkulózou je dvakrát více než žen. Bez ohledu na pohlaví je většina nemocných starších 75 let, avšak u mužů lze sledovat vyšší výskyt onemocnění už od věku 45 let. Mezi dětmi se TBC vyskytuje jen zcela ojediněle.
Více ZDE a ZDE.