Platy učitelů a učitelek v České republice se příliš neliší

Rozdíly mezi odměňováním mužů a žen byly v roce 2014 znatelnější u akademických pracovníků vysokých škol a na řídících pozicích základních a středních škol. Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů.

Na základních školách pobírali v roce 2014 učitelé i učitelky prakticky stejně – průměrný plat činil 26 600 Kč v případě učitelů-mužů a 26 500 Kč u učitelek.

Na středních školách velké rozdíly v platech učitelů nejsou

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách pobírali učitelé v průměru 28 000 Kč a učitelky 27 700 Kč. Relativně největší rozdíly byly na školách určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – učitelky pobíraly v průměru 97 % platu učitelů (27 600 Kč oproti 28 400 Kč).
Jiná situace byla u řídících pracovníků. V případě základních škol pobíraly ženy v řídících pozicích v průměru 93 % platů mužů v řídících pozicích (40 300 Kč oproti 43 500 Kč). Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách byla situace vyrovnanější, jednalo se o 98 % platu mužů (45 100 Kč oproti 46 200 Kč).

Průměrné platy učitelů a řídících pracovníků*) základních a středních škol – muži a ženy, 2014

Průměrné platy učitelů a řídících pracovníků*) základních a středních škol – muži a ženy, 2014

Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů (38 000 Kč oproti 46 700 Kč). Tyto rozdíly mohly vzniknout z důvodu konkrétní řídící pozice (ředitel x zástupce ředitele), kde se pochopitelně rozdíly v platech, zejména v příplatcích za vedení, projeví. Svoji roli hrají i rozdíly ve věkové struktuře, resp. délka praxe, od které se odvíjí výše platového tarifu.

Na vysokých školách je situace jiná

Na školách, které neodměňují podle centrálně stanovených platových tabulek a mají své vlastní mzdové předpisy, se rovněž projevují rozdíly mezi výdělky mužů a žen zastávajících obdobné pozice. Profesorky pobírají v průměru 96 % mezd profesorů, docentky 90 % mezd docentů, odborné asistentky 91 % mezd odborných asistentů a asistentky 95 % mezd odborných asistentů.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání