Růst ekonomiky potvrdil také maloobchod

Tržby v maloobchodě vzrostly meziročně nejvíce za posledních osm let, a to o 5,9 %. Zvýšení bylo zaznamenáno ve všech měsících roku 2015.

Růst v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) započal již ve druhé polovině roku 2013. Od té doby se tržby meziročně reálně zvyšovaly a rok 2015 tento trend jen potvrdil.

Největší vliv měl prodej nepotravinářského zboží

Tržby se zvyšovaly ve všech měsících roku a s výjimkou srpna vždy překročily 5% nárůst. Nejvýrazněji rostly v únoru (o 7,3 %), nejméně v srpnu (o 3,5 %). Celkový růst (o 5,9 %) byl nejvyšší od roku 2008. Největší vliv na zvýšení tržeb měl prodej nepotravinářského zboží, dále prodej potravin a k růstu přispěl i prodej pohonných hmot.
Zhruba polovinu tržeb v celém maloobchodě tvoří tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot). Ty se v roce 2015 oproti roku 2014 zvýšily celkově o 6,8 %. Nejvyšší vliv na růst tržeb za nepotravinářské zboží měl prodej prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
Prodeje přes internet vykazují nepřetržitý růst od počátku sledování, tj. od roku 2001, tentokrát vzrostly o 19,7 %. Z nepotravinářských sortimentních skupin se loni již tradičně nejvíce dařilo maloobchodu s počítačových a komunikačním zařízením, který vzrostl o 10,0 %. Více než 5% růst vykázaly také prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s výrobky převážně pro domácnost a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím.

Index maloobchodních tržeb v EU28, 2015

Index maloobchodních tržeb v EU28, 2015

Prodeje pohonných hmot v roce 2015 rostly o 8,0 %. Protože ale během loňského roku došlo u této skupiny k výraznému poklesu cen, obchodníkům se tržby v běžných cenách snížily, a to o 6,9 % oproti roku 2014. Pokles cen začal již v prosinci 2014 a trval celý rok 2015.
V prodejnách s potravinami se tržby meziročně reálně zvýšily o 3,9 %, což bylo nejvíce od roku 2007. K růstu přispělo zvýšení tržeb jak ve specializovaných, tak i v nespecializovaných prodejnách. V nespecializovaných prodejnách tržby rostly ve všech měsících loňského roku, ve specializovaných se s výjimkou srpna, kdy došlo ke stagnaci, také zvyšovaly. Ve specializovaných prodejnách byl zaznamenán meziroční růst poprvé od roku 2006, a to o 3,0 %. Ve srovnání s průměrem roku 2010 byly tržby v roce 2015 o 7,4 % nižší.

Tržby největších maloobchodních řetězců vzrostly

V nespecializovaných prodejnách s potravinami (kam patří i největší maloobchodní řetězce) se tržby ve stálých cenách meziročně zvyšovaly o 4,0 % a i přes snižování cen prodejci utržili o 3,0 % více než v roce 2014.
Tržby devíti největších maloobchodních řetězců v běžných cenách za rok 2015 opět vzrostly, a to o 3,4 %. Tyto řetězce patří do nespecializovaných prodejen s převahou potravin. Z jejich celkových tržeb tvoří největší část (77 %) právě tržby za potraviny, které vzrostly o 4,0 %. Do sortimentu potravin patří i tržby za tabákové výrobky (–1,5 %) a alkoholické nápoje (+6,9 %). Tržby za nepotravinářské zboží, které z celkových tržeb tvoří 17 %, vzrostly o 3,6 %. Zvýšení celkových tržeb je u řetězců zaznamenáváno již od počátku sledování, tj. od roku 2010, a vloni se jejich tržby zvyšovaly po celý rok.

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2015 (stálé ceny, sezónně očištěno, 2010=100)

Tržby v maloobchodě v ČR v letech 2010–2015 (stálé ceny, sezónně očištěno, 2010=100)

ČR již tradičně nad průměrem EU28

Maloobchodní tržby v roce 2015 v České republice očištěné od kalendářních vlivů meziročně vzrostly o 5,9 %, v EU28 se zvýšily o 3,1 %. V Česku je zaznamenáván vyšší růst tržeb než v Unii již od roku 2011. Růstu dosáhly všechny evropské země s výjimkou Belgie, kde došlo k mírnému poklesu (–0,3 %). Nejvyššího růstu dosáhlo Rumunsko, Polsko, Irsko a 5% hranici překročilo kromě České republiky také Maďarsko, Litva a Malta (zatím nejsou známy údaje za Řecko, Chorvatsko, Itálii, Kypr a Nizozemsko). Ze sousedních zemí si nejlépe vedlo Polsko (+6,4 %), Německo (+2,8 %), Rakousko (+1,6 %) a tržby se zvýšily i na Slovensku (+1,5 %).

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby