Situace pedagogů v regionech

Školství je oblast, která je z pohledu zaměstnanosti doménou žen. Běžně publikované statistické údaje se ale zaměřují na učitele jako kategorii zaměstnanců a pokud už se publikují údaje za muže a ženy, tak obvykle v celorepublikovém měřítku.

Celorepubliková čísla jsou průměrem a situace učitelů a učitelek v jednotlivých krajích může být diametrálně odlišná. Mohou se lišit jak výše platů ve školství vzhledem k průměrnému platu v regionu, tak rozdíly výdělků učitelů a učitelek.
V průměru pobírá učitel i učitelka základní školy 108 % průměrné mzdy v České republice, učitel střední školy 109 a učitelka 108 % průměrného platu. V absolutních částkách jsou platy učitelů v jednotlivých krajích poměrně homogenní. Nicméně v porovnání s průměrným platem v regionu může být v některých krajích zaměstnání učitele poměrně lukrativní.
Platy učitelů základních škol se v krajích České republiky pohybují na úrovni od 80 % průměrného platu v Praze až do 118 % průměrného platu v Karlovarském kraji.
Obdobně jsou na tom i učitelky základních škol. Podíl jejich výdělku na průměrném platu v kraji je však obvykle nižší (výjimkou je pouze hl. m. Praha, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Jejich platy se pohybují od 81 % průměrného platu v Praze až do 118 % průměrného platu v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Učitelé konzervatoří i středních a vyšších odborných škol jsou na tom podobně, nicméně i zde jsou podíly na průměrných platech v regionu obvykle vyšší. Jde o hodnoty od 87 % průměrného platu v případě učitelů středních škol v Praze (učitelky 88 %) až do 126 % průměrného platu učitelů v Karlovarském kraji (124 % v případě učitelek středních škol).
Největší rozdíly mezi učiteli a učitelkami středních škol pak jsou v Libereckém kraji, kde učitelé středních škol pobírají 123 % průměrného platu v regionu a učitelky 119 %.
Na první pohled stejné platy tak mohou být v jednotlivých regionech České republiky naprosto odlišnou motivační složkou pro výkon některých povolání. Jak je vidět, tak i učitelské povolání může být jedním z nich. I proto je nutné vnímat statistická čísla ve větším detailu a v širších souvislostech.