Stále více podniků si odečítá náklady na výzkum a vývoj

Český statistický úřad nedávno zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014.

ilustrativní fotka

Český statistický úřad nedávno zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice 2014. Titul se věnuje statistice nepřímé veřejné podpory výzkumu a vývoje (VaV). Zabývá se daňovými pobídkami výdajů na výzkum a vývoj, kdy subjekty provádějící VaV mohou za podmínek stanovených zákonem odečíst náklady spojené s realizací VaV projektů od daňového základu. Publikace přináší nejnovější údaje za rok 2014 včetně srovnání s údaji z přechozích let.
Nepřímá veřejná podpora VaV je ušitá na míru podnikatelské sféře, zejména pak soukromým podnikům. Počet subjektů provádějících VaV, které využívají nástroje nepřímé veřejné podpory VaV, se každoročně zvyšuje.
V roce 2014 využilo možnosti odečíst náklady na VaV celkem 1 264 soukromých podniků (dvě třetiny připadají na domácí podniky a jedna třetina na zahraniční podniky). Přitom v roce 2005, kdy byl poprvé umožněn odečet nákladů na VaV od základu daně, tuto nově zavedenou formu veřejné podpory VaV využilo 454 podniků. „Z celkového počtu soukromých podniků provádějících VaV odečetla náklady na VaV v roce 2014 více než polovina,“ tvrdí Václav Sojka, autor publikace, který pracuje v oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Soukromé podniky odečetly méně nákladů

I přes zvýšení počtu podniků uplatňujících odečet nákladů na VaV, odečetly soukromé podniky nižší objem nákladů na VaV než v předchozím roce. Celkový odečet nákladů spojených s VaV dosáhl v roce 2014 výše 11,9 mld. Kč, přitom v roce 2005 podniky odečetly 3,1 mld. Kč. Odečet nákladů na VaV se snížil i přes to, že podniky mohly nově odečíst i smluvní výzkum od veřejných výzkumných organizací. Nejvyšší odečet uplatnily podniky v odvětví zpracovatelského průmyslu (8,8 mld. Kč), nejvíce pak v automobilovém průmyslu (2,5 mld. Kč).

Výše nepřímé veřejné podpory mírně poklesla

Vzhledem k poklesu celkového objemu odečtených nákladů na VaV od základu daně při zachování stejné daňové sazby ve výši 19 % došlo u soukromých podniků v roce 2014 k mírnému snížení částky nepřímé podpory VaV na 2 263 mil. Kč (z 2 297 mil. Kč v roce 2013). Ve velkých podnicích došlo k poklesu o 80 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 se nepřímá veřejná podpora VaV zvýšila o 88 %, i když se objem odečtených nákladů na VaV zvýšil téměř trojnásobně. Svou roli v tom hraje postupně se snižující sazba daně z příjmů právnických osob (z 26 % v roce 2005 na 19 % v roce 2014).

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace