Hraniční meze chudoby

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Téměř polovina členů tuzemských domácností tvořených pouze jedním rodičem s alespoň jedním závislým dítětem spadla v roce 2014 pod druhou hranici chudoby. V podobné situaci bylo 45 % osamělých žen, resp. osob ve věku 65 a více let.

Hranice chudoby se používá pro měření tzv. míry ohrožení příjmovou chudobou. Nejčastěji se používá 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu – první hranice chudoby, která v roce 2014 činila 9 901 Kč měsíčně. V případě, že ukazatel počítáme jako 70 % mediánového ekvivalizovaného disponibilního příjmu, budeme v tomto článku hovořit o druhé hranici chudoby. Ta předloni dosáhla výše 11 552 Kč.

Osoby ohrožené chudobou podle věku, 2014 (v %)

Osoby ohrožené chudobou podle věku, 2014 (v %)

To, že každý člen domácnosti má ekvivalizovaný disponibilní příjem například ve výši druhé hranice chudoby, neznamená, že touto částkou disponuje. Pokud osamělá matka se třemi dětmi mladšími 13 let žije na druhé hranici chudoby, je její faktický příjem 11 552 × (1+ 0,3 + 0,3 + 0,3), tzn. 21 949 Kč. Na každého člena domácnosti tedy fakticky připadá nikoli 11 552 Kč, ale  21 949/4, tedy 5 487 Kč. Váhy uvedené v závorce zohledňují výhodu bydlení ve společné domácnosti (první dospělý člen domácnosti má váhu 1, druhý 0,5, dítě do 13 let 0,3 a dítě starší 13 let pak váhu 0,5).
Jestliže obyvatelstvo rozdělíme podle věku, pod první i druhou hranicí chudoby se vyskytují děti a mládež do 18 let (15 a 23 %). Mladí lidé ve věku 18 až 24 let z počátečních 9 % pod první hranicí chudoby se ocitají pod druhou již v 18 %.
Třetí problematickou skupinou jsou senioři ve věku 65 a více let. Zde je výrazný nárůst ze 7 na 19 %. Výrazně lepšího postavení dosahují oproti ženám (11 a 19 %) muži (9 a 15 %).

Nejlépe jsou na tom pracující

Dělení obyvatelstva podle ekonomické aktivity ukazuje nejvyšší rozdíly. V nejlepší situaci jsou pracující. Pod první hranicí chudoby se jich nacházejí 4 % a pod druhou 8 %. Naproti tomu nezaměstnaní mají tyto hodnoty 48 a 60 %, což je nejvíce ze všech. U důchodců je patrný nárůst ze 7 na 18 %. V horším postavení jsou ekonomicky neaktivní osoby, kterých se ocitá pod první hranicí chudoby 15 %, resp. 23 % pod druhou.

Osoby ohrožené chudobou podle typu domácnosti, 2014 (v%)

Osoby ohrožené chudobou podle typu domácnosti, 2014 (v%)

Celkem 36 % domácností, tvořených pouze jedním rodičem s alespoň jedním závislým dítětem, se propadlo pod první hranici chudoby. Pod druhou jich spadlo 49 %. Lze tedy tvrdit, že téměř 50 % osob v těchto domácnostech nedosáhne na 11 552 Kč ekvivalizovaného disponibilního příjmu. Většinou jde o osamělé matky s dětmi, ty jsou v nejhorší situaci. Po nich následují domácnosti jednotlivců-žen (18 a 45 %), dále domácnosti jednotlivců ve věku 65 a více let (15 a 45 %), což jsou většinou vdovy, rozvedené či osamělé ženy. Naproti tomu ostatní domácnosti bez dětí mají nejlepší postavení (3 a 6 %). Dobře si vedou i domácnosti, kde jsou dva dospělí, z nichž alespoň jeden je ve věku 65 a více let (4 a 7 %).
Domácnosti dvou dospělých do 65 let jsou na tom o něco hůře (8 a 11 %). Plná pětina domácností se závislými dětmi se ocitá pod druhou hranicí chudoby.

Autor: , oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Babičko, dědečku, už vám přišel důchod?

ilustrativní fotka

Šestina lidí starších 60 let má podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zkušenost s některou z forem zneužívání. S tím, jak se zvyšuje zastoupení starších osob v populaci, poroste i počet těch, kteří budou v seniorském věku muset čelit nějaké formě násilí.

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil

ilustrativní fotka

Zadlužení se nevyhýbá ani českým seniorům. Ve fázi, kdy již nejsou schopni hradit své závazky, nastupuje exekuce na starobní důchod. Jejich podíl je nejvyšší v krajích Ústeckém a Moravskoslezském.

Proč chudoba roste, když rostou příjmy?

ilustrativní fotka

Ačkoli tvrzení, že s růstem příjmů se může zvýšit podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, zní paradoxně, ve skutečnosti je to pravda. Potvrzují to výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2014, které nedávno ČSÚ zveřejnil.

Problém pracující chudoby se v Česku zhoršuje

ilustrativní obrázek

Podíl zaměstnanců s výdělkem nižším než dvě třetiny mediánu byl v roce 2010 již v České republice vyšší než ve většině zemí západní Evropy. Houževnatě opakované mýty o tom, jak je česká společnost rovnostářská, jsou tak definitivně statisticky vyvráceny. Neplatí také, že pouze lidé bez práce mohou být chudí.

Chudí mají nadprůměrné náklady na bydlení

Ilustrační foto

Průměrné čisté peněžní příjmy za rok 2011 činily v přepočtu na osobu 147,5 tis. Kč. U domácností pod hranicí chudoby nebyly ani poloviční a u materiálně deprivovaných dosáhly zhruba dvou třetin průměru. Přesto platily tyto domácnosti za bydlení více než průměrné částky. Častěji totiž využívaly nejnákladnější formy bydlení – nájmy.