Platy učitelů a učitelek v České republice se příliš neliší

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Rozdíly mezi odměňováním mužů a žen byly v roce 2014 znatelnější u akademických pracovníků vysokých škol a na řídících pozicích základních a středních škol. Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů.

Na základních školách pobírali v roce 2014 učitelé i učitelky prakticky stejně – průměrný plat činil 26 600 Kč v případě učitelů-mužů a 26 500 Kč u učitelek.

Na středních školách velké rozdíly v platech učitelů nejsou

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách pobírali učitelé v průměru 28 000 Kč a učitelky 27 700 Kč. Relativně největší rozdíly byly na školách určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – učitelky pobíraly v průměru 97 % platu učitelů (27 600 Kč oproti 28 400 Kč).
Jiná situace byla u řídících pracovníků. V případě základních škol pobíraly ženy v řídících pozicích v průměru 93 % platů mužů v řídících pozicích (40 300 Kč oproti 43 500 Kč). Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách byla situace vyrovnanější, jednalo se o 98 % platu mužů (45 100 Kč oproti 46 200 Kč).

Průměrné platy učitelů a řídících pracovníků*) základních a středních škol – muži a ženy, 2014

Průměrné platy učitelů a řídících pracovníků*) základních a středních škol – muži a ženy, 2014

Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů (38 000 Kč oproti 46 700 Kč). Tyto rozdíly mohly vzniknout z důvodu konkrétní řídící pozice (ředitel x zástupce ředitele), kde se pochopitelně rozdíly v platech, zejména v příplatcích za vedení, projeví. Svoji roli hrají i rozdíly ve věkové struktuře, resp. délka praxe, od které se odvíjí výše platového tarifu.

Na vysokých školách je situace jiná

Na školách, které neodměňují podle centrálně stanovených platových tabulek a mají své vlastní mzdové předpisy, se rovněž projevují rozdíly mezi výdělky mužů a žen zastávajících obdobné pozice. Profesorky pobírají v průměru 96 % mezd profesorů, docentky 90 % mezd docentů, odborné asistentky 91 % mezd odborných asistentů a asistentky 95 % mezd odborných asistentů.

Autor: , vrchní ředitelka sekce demografie a sociálních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Ilustrační foto

Jen málo lidí by nechtělo brát plat manažera. Zní to pěkně, v realitě to ale mohou být částky velmi různorodé. Právě tak jako u specialistů.

Situace pedagogů v regionech

RNDr. Michaela Kleňhová

Školství je oblast, která je z pohledu zaměstnanosti doménou žen. Běžně publikované statistické údaje se ale zaměřují na učitele jako kategorii zaměstnanců a pokud už se publikují údaje za muže a ženy, tak obvykle v celorepublikovém měřítku.

Oproti zahraničí u nás učí méně mužů

ilustrativní fotka

Školství jako odvětví je tradičně doménou žen. Čím vyšší je ale stupeň školy, tím podíl mužů na pozici učitele i řídícího pracovníka roste. Důvodů feminizace českého školství může být několik.

Absolventi vysokých škol očima genderu

ilustrativní fotka

Počet absolventů všech typů vysokých škol se pohybuje od roku 2010 kolem hodnoty 90 tis. osob. Ze šedesáti procent se jedná o ženy. Podíl absolventů soukromých škol představuje necelých 16 % všech absolventů vysokých škol.

České školství očima OECD

ilustrativní fotka

V podílu obyvatel s terciárním vzděláním Česko zatím nedosáhlo průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V podílech nejméně vzdělaných je na tom naopak ze všech zemí nejlépe. Potvrzují to výsledky z ročenky organizace Education at a Glance 2015.

Ať děti skládají stavebnice

prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c., FEng.

Profesora Petra Zunu trápí pohled společnosti na techniky. Měli by mít respekt stejně jako právníci nebo lékaři. „Už to nejsou chlapíci ve špinavých montérkách,“ říká. Podle jeho názoru by rodiče měli vést děti k technickému myšlení. Jak? Například skládáním stavebnic, podotýká zakladatel Inženýrské akademie ČR.

Jak zjistíme, co si za hodinu práce koupíme

Mgr. Dalibor Holý

Od 1. čtvrtletí 2015 začal Český statistický úřad zveřejňovat vedle běžných měsíčních průměrů také hodinové mzdy.

Za 60 let se zvýšil podíl vysokoškoláků 12krát

Ilustrační obrázek

Podle údajů ze sčítání lidu v letech 1950 až 2011 se úroveň vzdělanosti v České republice stále zvyšuje. Počet lidí se základním vzděláním se několikanásobně snížil. Naopak rostlo zastoupení všech ostatních vyšších stupňů vzdělání.

Blýská se na lepší časy

Mgr. Jan Brůha

Jan Brůha, pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, svým vystoupením na semináři k problematice statistiky dalšího vzdělávání zahájil na akademické půdě VŠE v Praze zajímavou diskusi. Na řádu témat, která tam v té souvislosti zazněla, jsme se ho přímo zeptali.

Nejdřív praxe, potom škola

Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c.

Kariéře vrcholných manažerů tradičně předcházela, mnohdy navzdory měnícím se společenským a ekonomickým podmínkám, zkušenost a celoživotní vzdělávání. Dokládá to i příběh Ing. Vladimíra Feixe, dr. h. c. generálního ředitele společnosti Český porcelán, a. s.

Nové zařazení vzdělávání

Ilustrační obrázek

Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 1997 (International Standard Classification of Education) se stala od 1. ledna 2008 platnou i pro českou národní klasifikaci vzdělání. Vzhledem k tomu, že svou strukturou již přestala vyhovovat, bylo nutné přistoupit k její revizi.

Vzdělávání: Jdeme správným směrem?

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Boloňský proces, do něhož se zapojila Česká republika, měl významný dopad na oblast vzdělávání v ČR. O tendencích vývoje a pozici vysokého a regionálního školství v celém procesu jsme hovořili s předsedkyní ČSÚ a bývalou rektorkou ústecké univerzity Ivou Ritschelovou.

Definovat kvalitu vzdělávání je těžké

RNDr. Michaela Kleňhová

Na sklonku loňského roku se stala vrchní ředitelkou sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ Michaela Kleňhová. Zkušená analytička, kterou si odborná i laická veřejnost spojuje se statistikami ze školství, komentuje situaci v českém vzdělávacím systému, kde strávila 20 let svého profesního života.