Situace pedagogů v regionech

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Školství je oblast, která je z pohledu zaměstnanosti doménou žen. Běžně publikované statistické údaje se ale zaměřují na učitele jako kategorii zaměstnanců a pokud už se publikují údaje za muže a ženy, tak obvykle v celorepublikovém měřítku.

Celorepubliková čísla jsou průměrem a situace učitelů a učitelek v jednotlivých krajích může být diametrálně odlišná. Mohou se lišit jak výše platů ve školství vzhledem k průměrnému platu v regionu, tak rozdíly výdělků učitelů a učitelek.
V průměru pobírá učitel i učitelka základní školy 108 % průměrné mzdy v České republice, učitel střední školy 109 a učitelka 108 % průměrného platu. V absolutních částkách jsou platy učitelů v jednotlivých krajích poměrně homogenní. Nicméně v porovnání s průměrným platem v regionu může být v některých krajích zaměstnání učitele poměrně lukrativní.
Platy učitelů základních škol se v krajích České republiky pohybují na úrovni od 80 % průměrného platu v Praze až do 118 % průměrného platu v Karlovarském kraji.
Obdobně jsou na tom i učitelky základních škol. Podíl jejich výdělku na průměrném platu v kraji je však obvykle nižší (výjimkou je pouze hl. m. Praha, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Jejich platy se pohybují od 81 % průměrného platu v Praze až do 118 % průměrného platu v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Učitelé konzervatoří i středních a vyšších odborných škol jsou na tom podobně, nicméně i zde jsou podíly na průměrných platech v regionu obvykle vyšší. Jde o hodnoty od 87 % průměrného platu v případě učitelů středních škol v Praze (učitelky 88 %) až do 126 % průměrného platu učitelů v Karlovarském kraji (124 % v případě učitelek středních škol).
Největší rozdíly mezi učiteli a učitelkami středních škol pak jsou v Libereckém kraji, kde učitelé středních škol pobírají 123 % průměrného platu v regionu a učitelky 119 %.
Na první pohled stejné platy tak mohou být v jednotlivých regionech České republiky naprosto odlišnou motivační složkou pro výkon některých povolání. Jak je vidět, tak i učitelské povolání může být jedním z nich. I proto je nutné vnímat statistická čísla ve větším detailu a v širších souvislostech.

Autor: , vrchní ředitelka sekce demografie a sociálních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Posílat tablety do škol je jako nosit dříví do lesa

ilustrativní fotka

V Česku jsou již prakticky všechny školy vybaveny počítači a připojeny k internetu. Také svoji agendu zpracovávají školy z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol provozuje vlastní bezdrátovou síť či informační systém.

Soukromých školek přibylo, hlavně v Praze

ilustrativní fotka

Díky silným populačním ročníkům posledních deseti let zažívaly instituce předškolního vzdělávání, zejména mateřské školy, každoroční příliv dětí. Nárůst počtu dětí znamenal tlak na kapacitu stávajících zařízení a podnítil vznik nových, často soukromých zařízení.

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

ilustrativní fotka

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.

„3D“ mzdové statistiky

ilustrativní obrázek

Disparita, distribuce a diferenciace mezd. Podívejme se na mzdy a jejich vývoj v České republice v období 2014–2015 očima podniků.

Platy učitelů a učitelek v České republice se příliš neliší

Ilustrativní obrázek

Rozdíly mezi odměňováním mužů a žen byly v roce 2014 znatelnější u akademických pracovníků vysokých škol a na řídících pozicích základních a středních škol. Největší rozdíly byly na školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde ženy v řídících pozicích pobíraly pouze 81 % průměrného platu mužů.

Absolventi vysokých škol očima genderu

ilustrativní fotka

Počet absolventů všech typů vysokých škol se pohybuje od roku 2010 kolem hodnoty 90 tis. osob. Ze šedesáti procent se jedná o ženy. Podíl absolventů soukromých škol představuje necelých 16 % všech absolventů vysokých škol.