Zápas o živočišnou výrobu pokračuje

VYDÁNÍ: 03/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Lednová čísla Českého statistického úřadu o meziročním poklesu cen v živočišné výrobě (o 9,7 %, z toho mléka o 16,3 %, vajec o 8,1 %, jatečných prasat o 7 % a drůbeže o 2,7 %) veřejnosti signalizují, že zápas o další vývoj v živočišné výrobě bude v České republice pokračovat.

Lednová čísla Českého statistického úřadu o meziročním poklesu cen v živočišné výrobě (o 9,7 %, z toho mléka o 16,3 %, vajec o 8,1 %, jatečných prasat o 7 % a drůbeže o 2,7 %) veřejnosti signalizují, že zápas o další vývoj v živočišné výrobě bude v České republice pokračovat. K tomu je zapotřebí ještě připomenout, že v minulém období dvaceti pěti let u nás došlo k významnému poklesu produkce živočišné výroby – téměř o polovinu, a to v přímé návaznosti na poklesy stavů skotu a prasat, které přesáhly 60 %.
V polemice o živočišné výrobě v České republice je řada těch, kteří bojují za udržení či lépe mírné rozšíření  živočišné výroby. K podpoře tohoto stanoviska uvádějí zejména následující důvody:
1. Živočišná výroba je výrazným zaměstnavatelem na celostátní a především regionální úrovni. Rozšíření živočišné výroby přispěje ke snížení nezaměstnanosti.
2. Rozsah živočišné výroby významně ovlivňuje míru soběstačnosti v produkci živočišných výrobků a má výrazný bezpečnostní význam. V současné době má Česká republika velmi nízkou míru soběstačnosti ve výrobě vepřového masa, činí okolo 50 %.
3. Využití vlastních zdrojů (především krmiv) je pro živočišnou výrobu klíčové, a to zejména omezením rozsáhlého vývozu obilovin a jejich použitím přímo ve vlastní výrobě.
4. Živočišná výroba zřetelně ovlivňuje zaměstnanost v navazujících odvětvích potravinářského průmyslu, zejména v mlékárnách a masokombinátech.
5. Doplňkové ekologické a obranné efekty vyššího rozsahu živočišné výroby pak spočívají v produkci hnojiv (chlévské mrvy) pro humusotvorný proces zlepšování vlastnosti půdy. Tento fakt pak rovněž podpoří zařazení vyššího podílu krmných plodin, jakými jsou jetel nebo vojtěška, v osevních postupech.
6. Důležité je také zdůraznit, že v potravinové bilanci (státní hmotné rezervy) představuje zejména skot tzv. „živé konzervy“.
Z výše uvedených argumentů vyplývá, že je potřebné zabránit dalšímu poklesu živočišné výroby v České republice a naopak hledat cesty k jejímu posílení.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Chov ovcí zatím sucho nezasáhlo

ilustrativní fotka

Zatímco vliv sucha na rostlinnou výrobu lze ve statistice doložit nižšími výnosy, na chovu zvířat se extrémy počasí projeví nepřímo a s určitým zpožděním. To lze ukázat na „ovčích“ ukazatelích.

I letos se v Kraji Vysočina chová nejvíce skotu

ilustrativní obrázek

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2017 byly stavy skotu v rámci celé České republiky navýšeny meziročně o 0,4 %. Počty zvířat v chovech vzrostly ve většině krajů.