Co přinesly nové údaje o vývoji obyvatelstva?

Koncem března zveřejnil ČSÚ předběžné výsledky o vývoji počtu obyvatel v Česku v roce 2015. Podívejme se na ně v souvislosti s vývojem v předchozích letech.

Vývoj počtu obyvatel úzce souvisí s přírůstkem stěhováním (rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými). Od roku 2003 se počet obyvatel v naší republice zvyšuje. Výjimkou byl jen rok 2013, kdy proti roku 2012 došlo k mírnému poklesu. V souladu s tím rovněž přírůstek stěhováním byl kromě roku 2013 v těchto letech také vždy kladný.
Počet narozených dosáhl svého maxima v roce 2008. Poté mírně klesal a teprve v letech 2014 a 2015 došlo k zastavení poklesu a k minimálnímu nárůstu. Naopak u počtu zemřelých nelze vypozorovat nějaký pravidelnější trend. Počty zemřelých se z roku na rok výrazněji nemění. V posledních dvaceti letech se pohybují v intervalu 104–113 tis. Proto se může zdát překvapivým, že se počet zemřelých v roce 2015 proti roku 2014 zvýšil o 5,5 tis. Tento meziroční přírůstek byl nejvyšší od roku 1980. Tehdy počet zemřelých vzrostl o téměř 8 tis.
Podrobnější pohled na vývoj počtu zemřelých v letech 2014 a 2015 ukazuje, že téměř celý rozdíl byl způsoben nárůstem počtu zemřelých v 1. čtvrtletí (o 4,9 tis.), zatímco v dalších třech čtvrtletích byl počet zemřelých v roce 2015 v podstatě srovnatelný s rokem 2014 (nárůst jen o 0,6 tis.). Zatím tedy nelze předpokládat, že by nás čekal trend výraznějšího nárůstu počtu zemřelých. Spíše šlo o nahodilý výkyv způsobený i nízkým počtem zemřelých v roce 2014. Pokles proti roku 2013 byl o 3,5 tis. Ani podle střední varianty projekce ČSÚ z roku 2013 se neočekávají v nejbližších letech větší nárůsty počtů zemřelých.
Počty sňatků se v letech 2014 a 2015 zvýšily i proto, že tyto dlouhodobě klesaly a v roce 2013 jich bylo zaznamenáno pouze 43,5 tis., což bylo minimum v dějinách České republiky. Také počty rozvodů v posledních dvanácti letech víceméně pravidelně klesají. Počet 26,1 tis. rozvodů v loňském roce je nejnižší od roku 1999. Nejvýraznější dlouhodobý trend lze sledovat u počtu potratů. Tyto počty se snižují celkem pravidelně již od roku 2000. Současná úroveň 36 tis. potratů za rok je nejnižší od roku 1957.