Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemsko: Popularita lilií roste. Finsko: Počet nehod pod vlivem narkotik vzrostl o pětinu. WHO: Nedej cukrovce šanci.

Nizozemsko: Popularita lilií roste

Rozloha půdy, na níž se v roce 2015 pěstovaly květinové cibulky, se v Nizozemsku od roku 1980 zvětšila o 10,5 tis. hektarů, tj. o 75 %. K nárůstu došlo především mezi lety 1990 až 2000, kdy přibylo více než 6 tis. hektarů. Většina cibulek pochází z provincie Severní Holandsko, ale pěstování se postupně rozšiřuje i do dalších částí Nizozemska. Nejčastěji pěstovanou květinou zůstávají tulipány, které rostou na více než polovině polí, na nichž se pěstují květiny. Ještě na začátku 80. let minulého století byly druhou nejčastěji pěstovanou květinou gladioly. Jejich obliba postupně upadala a nyní je již předhonily nejen narcisy a hyacinty, ale především lilie, které, co se rozsahu pěstební plochy týče, zaujaly druhé místo.
Za posledních pět let se hodnota exportu květinových cibulek zvýšila o 7 % a v roce 2015 již dosahovala téměř 900 mil. eur. Nárůst vývozu byl patrný především do zemí mimo EU (+10 %), zatímco do unijních států se hodnota vývozu zvýšila jen o 3 %. Největším odběratelem stále zůstává Německo, kam v uplynulém roce putovaly cibulky v ceně 118 mil. eur. Druhé místo patří Spojeným státům, které dovezly cibulky v hodnotě 109 mil. eur, a s odstupem na třetím místě byla Čína, do níž mířily květinové cibulky v ceně 73 mil. eur. Více ZDE.

Finsko: Počet nehod pod vlivem narkotik vzrostl o pětinu

V roce 2015 zaznamenala finská policie 413,2 tis. trestných činů, což bylo téměř o 5 tis. méně než v předchozím roce. Obžalováno bylo 262 tis. osob a vyřešeno bylo 236,5 tis. případů. Počet obětí násilných trestných činů přesáhl 37 tis. Necelou dvacetinu (17,6 tis.) z celkového počtu trestných činů představovalo řízení pod vlivem návykových látek. Ačkoliv v meziročním srovnání těchto případů neubylo, ve srovnání s počátkem 90. let minulého století je jich o třetinu méně. Více než dvě ze tří nehod pod vlivem návykových látek byly způsobeny řízením v opilosti, 27 % pod vlivem narkotik a na 4 % případů se podílely obě příčiny. Počet nehod v opilosti se meziročně snížil o více než 6 %, avšak nehod pod vlivem drog bylo v roce 2015 téměř o pětinu více než v předchozím roce. O osminu se zvýšil počet nehod, za nimiž stál jak alkohol, tak i drogy. Více ZDE.

WHO: Nedej cukrovce šanci

Každý rok 7. dubna vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) Světový den zdraví. Ten letošní byl zaměřen na předcházení diabetu a udržení diabetu pod kontrolou. Diagnózu cukrovka 1. či 2. typu nebo stařeckou cukrovku má ve svém chorobopisu podle odhadů WHO 347 mil. obyvatel planety. Devět z deseti pacientů má diagnostikováno cukrovku 2. typu. Právě počet těchto případů se zvyšuje a stále častěji se objevuje nejen u dospělých, ale také u dospívajících a dokonce i u dětí. Některá z forem cukrovky je ročně příčinou zhruba 1,5 mil. úmrtí. Z plakátů, které WHO na podporu světového dne vydala, vyplývá, že cukrovce 2. typu je možné předcházet nejen zdravou stravou, ale především středně náročnou fyzickou aktivitou. Přitom stačí jen půlhodina několikrát za týden. Více ZDE.