Zaměstnanost starších osob podporují zkrácené úvazky

Od roku 2000 ve většině států Evropy, včetně Česka, významně narostla míra ekonomické aktivity osob ve věku 55–64 let. V řadě zemí totiž vycházejí stárnoucí populaci vstříc kratšími pracovními úvazky. Ze šetření ČSÚ vyplývá, že Česko v tomto směru zaostává.

Mezi roky 2000 a 2014 se v Evropě zvýšila míra ekonomické aktivity mužů a žen ve věku 55–64 let, přičemž u žen vzrostla ve většině států více než u mužů. U mužů vzrostla nejvíce v Nizozemsku, Německu, Bulharsku, Maďarsku a ve Francii, u žen pak v Bulharsku, Lotyšsku a na Slovensku. V České republice se zvýšila míra ekonomické aktivity 55–64letých mužů z 54,5 % v roce 2000 na 67,9 % v roce 2014 a u stejně starých žen z 23,7 na 46,3 %.

Co je míra ekonomické aktivity

Je to podíl ekonomicky aktivních, tj. zaměstnaných a nezaměstnaných, na celé populaci, v tomto případě na věkové skupině 55–64letých. Mezi ně patří jak osoby, které již pobírají starobní důchod a přitom pracují, tak důchodci splňující obecná pravidla pro klasifikaci nezaměstnaných Mezinárodní organizace práce. Mezi nezaměstnané pak patří všichni respondenti, kteří souběžně plní tři podmínky: jsou bez zaměstnání, aktivně hledají práci a zároveň jsou schopni nastoupit do zaměstnání nejpozději do 14 dnů.

Míra ekonomické aktivity mužů ve věku 55–64 let v Evropě, 2000 a 2014 (v %)

Míra ekonomické aktivity mužů ve věku 55–64 let v Evropě, 2000 a 2014 (v %)

Míra ekonomické aktivity žen ve věku 55–64 let v Evropě, 2000 a 2014 (v %)

Míra ekonomické aktivity žen ve věku 55–64 let v Evropě, 2000 a 2014 (v %)

Nejvyšší podíl zkrácených úvazků má Nizozemsko

Zaměstnanost osob v předdůchodovém věku ovlivňuje nabídka zkrácených pracovních úvazků, které jsou obvyklé hlavně v zemích západní Evropy. Jejich nedostatečná nabídka ve východní Evropě a současně nízké mzdy nedávají populaci v seniorském věku velkou možnost oddálit konec jejich ekonomické aktivity.
Zatímco v zemích východní Evropy podíl kratších pracovních úvazků nepřekračuje 16 %, v západní Evropě dosahuje 25 až 28 %. V Nizozemsku je ještě vyšší – 53,4 %. Hodnot přes 30 % dosahují Velká Británie, Rakousko, Německo, Belgie, Švédsko, Portugalsko a Island.
V osmadvacítce států Evropské unie činí průměrný podíl částečných úvazků 26,8 %, v České republice pouze 14,3 %.
Nejnižší podíl částečných úvazků má Bulharsko (3,8 %), Makedonie (4,7 %) a Slovensko (7,3 %).
Více ZDE.

Podíl částečných úvazků u populace 55+ v Evropě, 2014 (v %)

Podíl částečných úvazků u populace 55+ v Evropě, 2014 (v %)

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost