Co přinesly nové údaje o vývoji obyvatelstva?

VYDÁNÍ: 04/2016
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Koncem března zveřejnil ČSÚ předběžné výsledky o vývoji počtu obyvatel v Česku v roce 2015. Podívejme se na ně v souvislosti s vývojem v předchozích letech.

Vývoj počtu obyvatel úzce souvisí s přírůstkem stěhováním (rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými). Od roku 2003 se počet obyvatel v naší republice zvyšuje. Výjimkou byl jen rok 2013, kdy proti roku 2012 došlo k mírnému poklesu. V souladu s tím rovněž přírůstek stěhováním byl kromě roku 2013 v těchto letech také vždy kladný.
Počet narozených dosáhl svého maxima v roce 2008. Poté mírně klesal a teprve v letech 2014 a 2015 došlo k zastavení poklesu a k minimálnímu nárůstu. Naopak u počtu zemřelých nelze vypozorovat nějaký pravidelnější trend. Počty zemřelých se z roku na rok výrazněji nemění. V posledních dvaceti letech se pohybují v intervalu 104–113 tis. Proto se může zdát překvapivým, že se počet zemřelých v roce 2015 proti roku 2014 zvýšil o 5,5 tis. Tento meziroční přírůstek byl nejvyšší od roku 1980. Tehdy počet zemřelých vzrostl o téměř 8 tis.
Podrobnější pohled na vývoj počtu zemřelých v letech 2014 a 2015 ukazuje, že téměř celý rozdíl byl způsoben nárůstem počtu zemřelých v 1. čtvrtletí (o 4,9 tis.), zatímco v dalších třech čtvrtletích byl počet zemřelých v roce 2015 v podstatě srovnatelný s rokem 2014 (nárůst jen o 0,6 tis.). Zatím tedy nelze předpokládat, že by nás čekal trend výraznějšího nárůstu počtu zemřelých. Spíše šlo o nahodilý výkyv způsobený i nízkým počtem zemřelých v roce 2014. Pokles proti roku 2013 byl o 3,5 tis. Ani podle střední varianty projekce ČSÚ z roku 2013 se neočekávají v nejbližších letech větší nárůsty počtů zemřelých.
Počty sňatků se v letech 2014 a 2015 zvýšily i proto, že tyto dlouhodobě klesaly a v roce 2013 jich bylo zaznamenáno pouze 43,5 tis., což bylo minimum v dějinách České republiky. Také počty rozvodů v posledních dvanácti letech víceméně pravidelně klesají. Počet 26,1 tis. rozvodů v loňském roce je nejnižší od roku 1999. Nejvýraznější dlouhodobý trend lze sledovat u počtu potratů. Tyto počty se snižují celkem pravidelně již od roku 2000. Současná úroveň 36 tis. potratů za rok je nejnižší od roku 1957.

Autor: , ředitel odboru statistiky obyvatelstva
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Může za nízkou nezaměstnanost demografický vývoj?

ilustrativní obrázek

Přestože se ČR vejde do desítky států s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností v EU, v období nedávné recese se nezaměstnanost ve věku 15–64 let vyšplhala až na 7,8 %. Ovšem další vývoj byl nad očekávání skvělý a míra nezaměstnanosti nás směle zařadila před státy, jako jsou Německo, Rakousko či Velká Británie. Může to mimo jiné být důsledek stárnutí populace a odchodů silných ročníků do důchodu?

Seniorů přibylo. Nejvíce na Karlovarsku

ilustrativní fotka

V uplynulém desetiletí se počet seniorů (obyvatel ve věku 65 a více let) zvyšoval ve všech krajích. Intenzita růstu však byla rozdílná. K největšímu zvýšení došlo v Karlovarském kraji. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.

Uvedení národnosti je svobodnou volbou

Ilustrační foto

Zjišťování národnosti je tradiční součástí sčítání na našem území. Je otázkou deklaratorní, to znamená, že se zjišťuje výlučně dotazem u respondenta. Sčítání je tak jediným zdrojem, ze kterého lze údaje tohoto typu získat.

Praha už není nejstarším krajem

ilustrativní fotka

Na konci roku 2014 mělo Česko 10 538 275 obyvatel, z nichž 7,06 mil. bylo v produktivním věku 15–64 let, 1,60 mil. tvořily děti do 15 let a zbývajících 1,88 mil. čítaly osoby ve věku 65 a více let. V jednotlivých krajích se průměrný věk obyvatel vyvíjel odlišným tempem. Zajímavě se proměnila pozice kraje hlavní město Praha.

Děti se koupit nedají

prof.Ing.Zdeněk Pavlík,DrSc.

Letos v létě publikoval Český statistický úřad projekci obyvatelstva do roku 2100. O úskalí populačních projekcí hovoří Zdeněk Pavlík, přední český demograf.